ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Τετραμηνα
 
 
 

Βαθμός έτους για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου είναι το άθροισμα των βαθμών των δύο τετραμήνων με συντελεστή 35% και του βαθμού της τελικής εξέτασης με συντελεστή 30%.


Παράδειγμα

   1ο

1ο

2ο

2ο

3ο

3ο

4ο

4ο

5ο

5ο

 

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Α’ τετρ.

8

2,80

8

2,80

9

3,15

9

3,15

10

3,50

Β’ τετρ.

8

2,80

9

3,15

9

3,15

10

3,50

10

3,50

Γραπτό

13

3,90

12

3,60

11

3,30

10

3

9

2,70

Άθροισμα

 

9,50

 

9,55

 

9,60

 

9,65

 

9,70

Βαθμός

έτους

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

Παράδειγμα

   6ο

6ο 

7ο

7ο

8ο

8ο

9ο

9ο

10ο

10ο

 

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Α’ τετρ.

10

3,50

11

3,85

11

3,85

12

4,20

12

4,20

Β’ τετρ.

11

3,85

11

3,85

12

4,20

12

4,20

14

4,20

Γραπτό

8

2,40

6

1,80

5

1,50

14

4,20

12

3,60

Άθροισμα

 

9,75

 

9,50

 

9,55

 

12,60

 

12,70

Βαθμός

έτους

 

10

 

10

 

10

 

13

 

13

 

Παράδειγμα

   11ο

11ο

12ο

12ο

13ο

13ο

14ο

14ο

15ο

15ο

 

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Βαθμ.

Συντ.

Α’ τετρ.

18

6,30

18

6,30

20

7

19

6,65

19

6,65

Β’ τετρ.

19

6,65

19

6,65

20

7

19

6,65

20

7

Γραπτό

18

5,40

19

5,70

18

5,40

20

6

19

5,70

Άθροισμα

 

18,35

 

18,65

 

19,40

 

19,30

 

19,35

Βαθμός

έτους

 

18

 

19

 

19

 

19

 

19

 

 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ