facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΠΣΓΑ 21ης Δεκεμβρίου 2023 για Πλαίσιο Διεκδικήσεων ΟΕΛΜΕΚ
 
 
 
 
Ημερομηνία: 22-12-2023

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

Απόφαση για

Πλαίσιο Διεκδικήσεων ΟΕΛΜΕΚ

ΠΣΓΑ, 21 Δεκεμβρίου 2023

 

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στα Γραφεία της Οργάνωσης στη Λευκωσία στις 21 Δεκεμβρίου 2023, αφού συζήτησε το Πλαίσιο Διεκδικήσεων της για το 2024, ενέκρινε τα πιο κάτω:

 

Πλαίσιο Διεκδικήσεων Οικονομικών / εργασιακών θεμάτων.

1. Να καταργηθεί η αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στις περιπτώσεις πρόωρης αφυπηρέτησης.

2. Αλλαγή όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Αντί του μέσου όρου των μισθών του συνόλου της δημοσιοϋπαλληλικής καριέρας του εργαζομένου, να λαμβάνονται για τον υπολογισμό οι μισθοί των πέντε τελευταίων χρονών.

3. Η εξασφάλιση της καταβολής εξολοκλήρου της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζομένους.

4. Κατάργηση του 10% μείωση στην κλίμακα Α8 για τους νεοεισερχόμενους.

5. Να επανέλθει ο παλαιότερος τρόπος υπολογισμού των οδοιπορικών των εκπαιδευτικών.

6. Η διεκδίκηση των πέντε (5) παγοποιημένων προσαυξήσεων.

7. Κατάργηση του 2.65% αποκοπή για το ΓΕΣΥ από το εφάπαξ, αφού δεν θεωρείται εισόδημα, με βάση τη νομοθεσία του 2022.

8. Διεκδίκηση Γενικών Αυξήσεων.

 

Πλαίσιο Διεκδικήσεων Εκπαιδευτικών / εργασιακών θεμάτων

9. Ουσιαστική αύξηση των μονίμων θέσεων για την τριετία 2024-2027, με στόχο τον περιορισμό του αριθμού των συμβασιούχων στο 7% του συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού.

10. Στο θέμα της αξιολόγησης θα πρέπει να θεσμοθετηθεί Δευτεροβάθμιο Σώμα, το οποίο να εξετάζει τις ενστάσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Παράλληλα πρέπει να αρχίσει ο διάλογος για το γενικότερο θέμα της αλλαγής του θεσμοθετημένου πλαισίου για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου.

11. Θεσμοθέτηση Κανονισμών για τις τοποθετήσεις των συμβασιούχων.

12. Να μην αποσπώνται Διευθυντές, ΒΔ Α΄ και ΒΔ. Θεσμοθέτηση Κανονισμών για τις αποσπάσεις.

13. Θέματα αδειών εκπαιδευτικών λειτουργών για σοβαρούς λόγους υγείας    συγγενικών προσώπων πρώτου βαθμού.

14. Η αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας των απογευματινών και άλλων Προγραμμάτων του ΥΠΑΝ της Μέσης Εκπαίδευσης (ΔΡΑΣΕ, ΚΙΕ), με στόχο την παραχώρηση στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτά συμβάσεων με διορίζων όργανο την ΕΕΥ.

15. Η εφαρμογή στη Μέση Εκπαίδευση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου, το οποίο θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές / παιδαγωγικές ανάγκες και θα σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

16. Επαναφορά των εκπαιδευτικών περικοπών της περιόδου των κρίσεων 2013-2019

-Μείωση του ωραρίου των καθηγητών στα 20 χρόνια υπηρεσίας (18 περιόδους).

-Μείωση του ωραρίου των Βοηθών Διευθυντών στα 10 χρόνια υπηρεσίας (12 περιόδους).

- Το δίωρο για μετακινήσεις των εκπαιδευτικών σε διαφορετικές εκπαιδευτικές περιφέρειες.

- Επαναφορά της στήριξης του θεσμού του Μέντορα για τους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν το Πρόγραμμα της Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.

- Το ωράριο των Εσπερινών Σχολείων να υπολογίζεται 1 περίοδος = 1,5 περίοδο

17. Διεκδίκηση της διασφάλισης του εργασιακού μέλλοντος των εκπαιδευτικών που θα έχουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στη Δημόσια Εκπαίδευση προ του 2027 (συμβασιούχων / αντικαταστατών), η ακριβής έκταση της οποίας θα συμφωνηθεί και θα καθοριστεί από τους εμπλεκομένους φορείς.

18. Βελτίωση του ΝΣΔ, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό, δίκαιο και βιώσιμο. Πρώτη και άμεση διόρθωση πρέπει να είναι η στατιστική επεξεργασία της βαθμολογίας των υποψηφίων να γίνεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων για την επιτυχία ή αποτυχία των υποψηφίων. Σκοπός της στατιστικής επεξεργασίας πρέπει να είναι μόνο η κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων στον Κατάλογο των Διορισίμων.

19. Την άρση της αδικίας που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί Αορίστου Χρόνου και τη θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.

20. Τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων από τον κατάλογο διορισίμων, οι οποίοι κινδυνεύουν κάθε δυο χρόνια να μην επαναδιοριστούν.

 

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ) εξουσιοδοτεί το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης να ιεραρχήσει τις πιο πάνω διεκδικήσεις / αιτήματα και σε συνεργασία με τις άλλες ή και Εκπαιδευτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, όπου απαιτείται, να προχωρήσει σε ενέργειες ικανοποίησής τους. Επίσης, εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων μη αποκλειομένων και των δυναμικών/απεργιακών.

 

Λευκωσία,  21 Δεκεμβρίου  2023

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023(ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ