facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Προβλήματα στην εφαρμογή των Εξετάσεων Τετραμήνων κατά τη σχολική χρονιά 2022 – 2023
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12-10-2022

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

Διευθυντές / Διευθύντριες

Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης

 

 

Θέμα:  Προβλήματα στην εφαρμογή των Εξετάσεων Τετραμήνων κατά τη σχολική χρονιά 2022 – 2023

 

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-ισσες,

 

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας ενημερώνουμε δια της παρούσας ανακοίνωσης για τις σχετικές εξελίξεις από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα:

 

1). Η θέση της Οργάνωσής μας και η διαφωνία της με τις εξετάσεις τετραμήνων είναι γνωστή και έχει διατυπωθεί επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια. Επαναλαμβάνουμε ότι θέση μας είναι η κατάργηση της κεντρικής εξέτασης του Ιανουαρίου, αφού αυτή αποδείχτηκε ότι δημιουργεί σωρεία προβλημάτων. Παρόλα αυτά, μέχρι να επανεξεταστεί συνολικά η αξιολόγηση των μαθητών, προκειμένου να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα πέρα από όσα προκαλεί από μόνος του ο θεσμός, θέσαμε ενώπιον του ΥΠΑΝ σειρά ζητημάτων που είχαμε επισημάνει πριν, κατά και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα οποία κατά την άποψή μας έχρηζαν άμεσης επίλυσης, όπως τα πιο κάτω:

 

α). Πλαίσια Μάθησης

Έχουμε επισημάνει προβλήματα ως προς τη διδακτέα ύλη που προβλέπεται στα Πλαίσια Μάθησης διαφόρων μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου, με βάση και τις απόψεις που μας είχαν αποστείλει οι Σύνδεσμοι Ειδικοτήτων της ΟΕΛΜΕΚ, οι οποίες προωθήθηκαν προς το ΥΠΑΝ.

Δυστυχώς, οι τεκμηριωμένες γραπτές απόψεις των Συνδέσμων Ειδικοτήτων λήφθηκαν σε πολύ μικρό βαθμό υπόψη από τους οικείους Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης, με τους οποίους σημειώνουμε ότι δεν έγινε καμία συνάντηση, όχι με ευθύνη της ΟΕΛΜΕΚ και των Συνδέσμων Ειδικοτήτων. Ταυτόχρονα, στις τελευταίες συναντήσεις με το ΥΠΑΝ, στην παρουσία και της ηγεσίας του Υπουργείου, ήταν εμφανής η απροθυμία των αρμοδίων να αντιληφθούν και να επιλύσουν τα προβλήματα που εντοπίζονται με τη διδακτέα ύλη ορισμένων μαθημάτων.

 

β). Διαφορά διαθέσιμου διδακτικού χρόνου συγκεκριμένων μαθημάτων μεταξύ σχολείων

Ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με τα Πλαίσια Μάθησης και τον όγκο της διδακτέας ύλης, αφορά στη διαφορά που υφίσταται στον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο διαφόρων εξεταζόμενων μαθημάτων μεταξύ σχολείων.

Αυτό αφορά πρωτίστως τα 9 πιλοτικά σχολεία για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας, τις ΤΕΣΕΚ, ενώ διαφορές προκύπτουν και εξαιτίας της εφαρμογής του 37ωρου στα Λύκεια.

Τονίσαμε την ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων εκ μέρους του ΥΠΑΝ, ώστε οι εν λόγω διαφορές να μην προκαλέσουν ανισότητες μεταξύ των μαθητών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν γίνει οι όποιες ενέργειες από τους αρμόδιους.

 

γ). Χρονικό πλαίσιο των εξετάσεων στα Γυμνάσια

Είχαμε επισημάνει τα στενά χρονικά πλαίσια των εξεταστικών περιόδων στα Γυμνάσια, για τα οποία είχαμε εκφράσει και γραπτώς τη διαφωνία μας από τον Αύγουστο, καταγράφοντας την ανάγκη αναθεώρησής τους.

 

δ). Περίοδοι επαναλήψεων

Ζητήσαμε, με σχετικές επιστολές μας από τον Αύγουστο, να διευκρινιστεί σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσε το ΥΠΑΝ, αν προβλέπονται περίοδοι επαναλήψεων πριν από τις εξετάσεις, καθώς και τη διάρκειά τους, δεδομένου ότι επηρεάζουν το εύρος του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. Μετά από μια μεγάλη χρονική περίοδο, κατά την οποία το ΥΠΑΝ δεν έδινε απάντηση, καθώς και μετά από αλληλοσυγκρουόμενες αναφορές για το θέμα στη διάρκεια των μεταξύ μας συναντήσεων, στην τελευταία συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 28/9/2022, μας αναφέρθηκε ότι δεν προβλέπονται περίοδοι επαναλήψεων πριν από τις εξετάσεις, γεγονός που θεωρούμε λανθασμένη απόφαση.

 

ε). Διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων και διόρθωσης των γραπτών εξεταστικών δοκιμίων

Τονίσαμε επανειλημμένως, ότι στο Γυμνάσιο δεν πρέπει να επεκταθούν οι πολύπλοκες διαδικασίες για τη διόρθωση των γραπτών που εφαρμόζονται στα Λύκεια, όπου έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Συναφώς, ζητήσαμε όπως αφενός διαφοροποιηθούν οι εν λόγω διαδικασίες για τα Λύκεια και αφετέρου να μην εφαρμοστούν στα Γυμνάσια. Στο παρόν στάδιο, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα τα πιο πάνω ζητήματα.

 

2). Δυστυχώς, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η ανταπόκριση του ΥΠΑΝ στην πρόθεσή μας να συμβάλουμε στον περιορισμό των προβλημάτων, όπως αποτυπώθηκαν πιο πάνω, υπήρξε απογοητευτική. Ως ΟΕΛΜΕΚ καταγγέλλουμε την απροθυμία του ΥΠΑΝ, όχι μόνο να αναγνωρίσει τα προβλήματα, αλλά ακόμα και να διεξάγει έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Οργάνωσή μας για την επίλυσή τους. Και αυτό αφορά διάφορα επίπεδα ιεραρχίας του ΥΠΑΝ, από τους αρμοδίους για τα Πλαίσια Μάθησης στη Μέση Εκπαίδευση μέχρι την ηγεσία του ΥΠΑΝ.

 

3). Κατά συνέπεια, ενημερώνουμε τις σχολικές μονάδες, τις διευθύνσεις των σχολείων, καθώς και τους συναδέλφους, ότι ως ΟΕΛΜΕΚ θα προβούμε τις επόμενες ημέρες στην αποτύπωση/αξιολόγηση της κατάστασης και των προβλημάτων που επικρατούν στα σχολεία, απευθυνόμενοι και στους Συνδέσμους Ειδικοτήτων. Ακολούθως, η Οργάνωσή μας θα εξετάσει τα επόμενα βήματα και ενδεχόμενη αντίδραση, σε περίπτωση που συνεχίσει να καταγράφεται η ίδια στάση από την πλευρά του ΥΠΑΝ.


4). Προς αυτή την κατεύθυνση, θα επιδιώξουμε και συναντήσεις με άλλους Οργανωμένους Φορείς (γονείς, μαθητές), για να τους ενημερώσουμε για την υφιστάμενη κατάσταση και για να συντονίσουμε τις ενέργειές μας.

 

 

Ο  Πρόεδρος                                                        Ο  Γεν.  Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος                         Κώστας Χατζησάββας

Λευκωσία,   12    Οκτωβρίου  2022

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ.  103-951.2022

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ