facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΠΣΓΑ 15ης Δεκεμβρίου 2016 για την Πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης
 
 
 
 
Ημερομηνία: 19-12-2016

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

 

ΑΠΟΦΑΣΗ για την Πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης

ΠΣΓΑ 15ης Δεκεμβρίου 2016

 

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 15 Δεκεμβρίου 2016, αφού συζήτησε την πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, κατέληξε στα εξής:

 

1. Νέο Σύστημα Διορισμού στην Εκπαίδευση – Μονιμοποιήσεις

Η ΟΕΛΜΕΚ διαπιστώνει ότι, ενώ έχουν παρέλθει δεκαεπτά (17) ολόκληροι μήνες από την ψήφιση του Νόμου  για το νέο σύστημα διορισμού στην Εκπαίδευση (9 Ιουλίου 2015), το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν προχώρησε ακόμη στην κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των δύο Κανονισμών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Θεωρούμε απαράδεκτο και παράτυπο το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε στις διαδικασίες της επιλογής και επιμόρφωσης  των υποψήφιων θεματοθετών για τις Εξετάσεις των Διορισίμων, χωρίς να έχουν θεσμοθετηθεί οι σχετικοί Κανονισμοί, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες μας ότι όλες οι διαδικασίες που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπονομεύουν το αδιάβλητο και αξιόπιστο των σημαντικών αυτών εξετάσεων.

Αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε διάλογο με τους εκπαιδευτικούς εταίρους για τη θεσμοθέτηση των Κανονισμών για τις εξετάσεις για εγγραφή στον κατάλογο διορισίμων και των Κανονισμών για τη διαδικασία μονιμοποίησης των επί δοκιμασία εκπαιδευτικών που θα διορίζονται με το νέο σύστημα.

Η ΟΕΛΜΕΚ αναμένει επίσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να υλοποιήσει τη δέσμευσή του και να προχωρήσει εντός του Ιουνίου 2017 στην παραχώρηση τουλάχιστον 211 μόνιμων θέσεων, ώστε να τηρηθεί η συμφωνία που έγινε κατά τη συζήτηση του νέου συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών για παραχώρηση τουλάχιστον 718 μόνιμων θέσεων εντός της τριετίας 2015-2018. Αναμένουμε, επίσης, στις θέσεις αυτές να προστεθούν και οι κενωθείσες θέσεις που προέκυψαν ή θα προκύψουν κατά την περίοδο 2015-2018, όπως είχε δεσμευτεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.

Αναμένουμε επίσης ότι η κατανομή των θέσεων κατά ειδικότητα θα αποφασιστεί μετά από  διάλογο μεταξύ της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης και της Οργάνωσης. Η ΟΕΛΜΕΚ εμμένει στη θέση της ότι για σκοπούς διαφάνειας θα πρέπει να της δίνονται όλα τα αριθμητικά δεδομένα που καθορίζουν την κατανομή των θέσεων στις διάφορες ειδικότητες.

 

2. Νέα Ωρολόγια Προγράμματα - Νέα Αναλυτικά Προγράμματα

Επιβεβαιώνουμε τη θέση μας ότι η κατάργηση του Ενιαίου Λυκείου ήταν επιβεβλημένη και προσδοκούμε ότι το ΝΩΠ, κυρίως με την υιοθέτηση των ομάδων προσανατολισμού στην Α Λυκείου και των Κατευθύνσεων στη Β και τη Γ Λυκείου, θα συμβάλει στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Θεωρούμε θετικό ότι τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς την ΟΕΛΜΕΚ για τη δημιουργία και των τεσσάρων ομάδων προσανατολισμού στην Α Λυκείου καθώς και των έξι διακριτών κατευθύνσεων στη Β Λυκείου το σχολικό έτος 2016-2017 και ότι με τις συνεχείς πιέσεις της ΟΕΛΜΕΚ αποφεύχθηκε η δημιουργία μεικτών τμημάτων.

Διαπιστώνουμε, ωστόσο, ότι με την υιοθέτηση των ΝΩΠ και εξαιτίας κυρίως της προσπάθειας εξοικονόμησης πόρων εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, παρατηρούνται αδυναμίες ως προς την κατανομή των μαθητών στα διάφορα τμήματα του Λυκείου, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί προβλήματα με τη λειτουργία τμημάτων συγκεκριμένων ομάδων προσανατολισμού και κατευθύνσεων, καθώς και με τον αυξημένο αριθμό των μαθητών στα εργαστηριοποιημένα μαθήματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία σε κάποια τμήματα συγκεκριμένων ομάδων προσανατολισμού και κατευθύνσεων διεξάγεται κάτω από αντίξοες συνθήκες για τους καθηγητές, ενώ καταγράφονται ιδιαίτερες δυσκολίες για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών αυτών των τμημάτων. Παρά τις συνεχείς πιέσεις της Οργάνωσης προς το ΥΠΠ, που περιόρισαν αυτά τα προβλήματα, το περιθώριο για την αντιμετώπισή τους ήταν ιδιαίτερα στενό, εξαιτίας κυρίως του περιορισμού των διαθέσιμων πόρων.

Διαπιστώνουμε επίσης ότι συγκεκριμένοι κλάδοι συναδέλφων μας έχουν επηρεαστεί εξαιτίας της μείωσης των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εξαιτίας κυρίως των επιβεβλημένων περιορισμών στις επιλογές των μαθημάτων απο τους μαθητές. Αριθμός συναδέλφων μας που εργάζονταν ως έκτακτοι ή συμβασιούχοι σε συγκεκριμένους κλάδους αντιμετωπίζει πρόβλημα αδιοριστίας. Με τις συνεχείς πιέσεις της Οργάνωσης ο αριθμός αυτός περιορίστηκε στο ελάχιστο και τη φετινή σχολική χρονιά, ωστόσο, ο κίνδυνος της ανεργίας είναι ορατός για αρκετούς συναδέλφους μας με την επέκταση των ΝΩΠ στη Γ Λυκείου την επόμενη σχολική χρονιά.

Διαπιστώνουμε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η συγγραφή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων και η ετοιμασία του κατάλληλου διδακτικού υλικού, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που το ίδιο το ΥΠΠ έχει θέσει. Ενόψει της επέκτασης του ΝΩΠ και των ΝΑΠ στη Γ Λυκείου τη σχολική χρονιά 2017-2018  και με δεδομένο ότι το σχολείο πρέπει να προετοιμάσει σωστά τους μαθητές για τις Παγκύπριες Εξετάσεις σύμφωνα με τα νέα αυτά προγράμματα, εκφράζουμε εντονότατες ανησυχίες για την καθυστέρηση που παρατηρείται μέχρι στιγμής στα πλείστα μαθήματα. Διαπιστώνουμε επίσης προβλήματα με υπερφορτωμένα αναλυτικά προγράμματα και ιδιαίτερα απαιτητικούς δείκτες επιτυχίας και επάρκειας σε σχέση με το χρόνο που προνοείται για τη διδασκαλία, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη επιμόρφωση των καθηγητών σε σχέση με τις συχνά υπέρμετρες απαιτήσεις για εφαρμογή των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας.

Θεωρούμε ότι όλα τα πιο πάνω λειτουργούν εις βάρος του γενικότερου στόχου για αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο.

Με βάση όλα τα πιο πάνω η ΠΣΓΑ καλεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ:

  • Να θέσει, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής των ΝΩΠ, ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης των ΝΩΠ οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν από την εφαρμογή των ΝΩΠ καθώς και συγκεκριμένες εισηγήσεις για βελτίωσή τους, ώστε με την ολοκλήρωση της τριετίας να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, όπως ήταν και η δέσμευση του ΥΠΠ.
  • Να συνεχίσει να ασκεί και να εντείνει τις απαραίτητες πιέσεις προς το ΥΠΠ, ώστε την επόμενη σχολική χρονιά να αρθούν οι αδυναμίες και διορθωθούν τα όποια προβλήματα οφείλονται στην κατανομή των μαθητών στα τμήματα.
  • Να διατηρήσει τη διεκδικητική του στάση, ώστε να μην επιτρέψει να οδηγηθούν στην ανεργία συνάδελφοί μας εξαιτίας πολιτικών αποφάσεων του ΥΠΠ για αλλαγές σε σχέση με τα ΝΩΠ, που διαφοροποιούν τις ανάγκες σε εργοδότηση καθηγητών.
  • Να ασκήσει πιέσεις προς το ΥΠΠ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγγραφής των ΝΑΠ, ετοιμασίας διδακτικού υλικού και επιμόρφωσης το αργότερο μέχρι το Μάιο του 2017, ούτως ώστε να μην παρατηρηθούν προβλήματα για τη σωστή προετοιμασία των μαθητών για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Παράλληλα, να απαιτήσει, σε συνεργασία και με τους Συνδέσμους ειδικοτήτων, την μείωση της ύλης και των δεικτών, εκεί όπου κρίνεται απαραίτητο, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία με τον πραγματικό χρόνο διδασκαλίας.

Η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και γενικότερα την Πολιτεία να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική εφαρμογή των ΝΩΠ με στόχο τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την στήριξη και την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου.

Η ΠΣΓΑ καλεί παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και γενικότερα την Πολιτεία να επιδείξουν την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία και να αναλάβουν την ηθική και πολιτική τους υποχρέωση για επαναδιορισμό των συναδέλφων που προσέφεραν για σειρά ετών στην εκπαίδευση και που τώρα επηρεάζονται από την εφαρμογή των ΝΩΠ.


3. Εργαστηριοποίηση

Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι τη φετινή σχολική χρονιά επιχειρήθηκε από το ΥΠΠ, στο πλαίσιο δήθεν της εφαρμογής των ΝΩΠ και του «εξορθολογισμού» των πόρων, η αλλαγή στον τρόπο εργαστηριοποίησης συγκεκριμένων μαθημάτων με οικονομικά και μόνο κριτήρια, χωρίς να έχει γίνει καμία επιστημονική μελέτη και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε η ασφάλεια μαθητών και καθηγητών, ούτε οι παιδαγωγικές ανάγκες των εργαστηριοποιημένων μαθημάτων.

Η διεκδικητική στάση της ΟΕΛΜΕΚ απέναντι στις αρχικές προθέσεις του ΥΠΠ για αλλαγές στην εργαστηριοποίηση των μαθημάτων της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Οικιακής Οικονομίας στην Α Γυμνασίου και στην Α Λυκείου, υποχρέωσε το ΥΠΠ να υπαναχωρήσει και να εφαρμόσει μόνο σε περιορισμένο βαθμό κάποιες αλλαγές. Ωστόσο, το ΥΠΠ έχει δηλώσει την πρόθεσή του για επανεξέταση του θέματος της εργαστηριοποίησης όλων των μαθημάτων.

Καλούμε το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να διαφυλάξει ότι η επανεξέταση του θέματος της εργαστηριοποίησης θα γίνει μόνο στη βάση έγκυρων και αντικειμενικών επιστημονικών κριτηρίων και μελετών, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια μαθητών και καθηγητών, αλλά και να πληρούνται οι προϋποθέσεις για επίτευξη των στόχων των μαθημάτων, όπως μάλιστα το ίδιο το Υπουργείο έχει θέσει με τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Παράλληλα, καλούμε το ΚΔΣ να μεριμνήσει ώστε οι όποιες αλλαγές να μην επηρεάσουν αρνητικά τον επαναδιορισμό των συναδέλφων μας.

Η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να διαθέσει τους κατάλληλους πόρους, ώστε η εργαστηριοποίηση των μαθημάτων να γίνεται στη βάση αξιόπιστων επιστημονικών και παιδαγωγικών κριτηρίων, ώστε να υπηρετεί τους στόχους για αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου.

 

4. Πρόγραμμα Αλφαβητισμού

Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί αντιπαιδαγωγική και συνεπώς απαράδεκτη την πρόθεση του ΥΠΠ για κατάργηση του Προγράμματος Αλφαβητισμού από το Γυμνασιακό κύκλο, στη βάση καθαρά οικονομικών κριτηρίων.

Μετά την έντονη αντίδραση της ΟΕΛΜΕΚ και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2016, το Υπουργείο Παιδείας υπαναχώρησε από τις αρχικές του προθέσεις για πλήρη κατάργηση του προγράμματος και προχώρησε στην κατάργηση του Προγράμματος Αλφαβητισμού μόνο στην Γ’ Γυμνασίου.

Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του εγχειρήματος της μεταφοράς του Προγράμματος Αλφαβητισμού των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου σε απογευματινό χρόνο στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης έχει καταδείξει την αναποτελεσματικότητα του. Το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών αυτών δεν ενεγράφησαν να το παρακολουθήσουν, κάτι το οποίο η ΟΕΛΜΕΚ είχε προβλέψει.

Η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα στοιχεία για το πόσα παιδιά ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα Αλφαβητισμού στην Γ΄ Γυμνασίου και πόσα τελικά παρακολουθούν τα απογευματινά «προγράμματα» στα Κρατικά Ινστιτούτα.

Η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επαναφέρει το πρόγραμμα Αλφαβητισμού της Γ΄ Γυμνασίου στο σχολικό πρόγραμμα σε πρωινό χρόνο και να προχωρήσει σε βελτιωτικά μέτρα που θα το καθιστούν λειτουργικό και πιο αποτελεσματικό.

 

5. Διαχωρισμός Παγκύπριων Εξετάσεων σε Εξετάσεις Απόλυσης και Εξετάσεις Πρόσβασης

Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί γενικά ορθή την πρόταση για διαχωρισμό των Παγκύπριων Εξετάσεων σε Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης και Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, εφόσον οι δύο εξετάσεις στηρίζονται σε διαφορετική φιλοσοφία και υπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Ωστόσο, θεωρούμε λανθασμένη την πρόνοια της πρότασης που αναφέρεται στην ύπαρξη δύο Επιτροπών Θεματοθέτησης («πρωτοβάθμιας» και «δευτεροβάθμιας»), γιατί η προβλεπόμενη διαδικασία υπονομεύει το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Η ΟΕΛΜΕΚ, έχοντας εκφράσει τεκμηριωμένα τις θέσεις της, πέτυχε τη συμφωνία του ΥΠΠ για δημιουργία μιας Επιτροπής Θεματοθέτησης με αύξηση κατά ενός των μελών της (πέντε θεματοθέτες και δύο κριτικοί παρατηρητές αντί ένας).

Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι στη συνέχεια το ΥΠΠ δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα και επανέφερε την αρχική του θέση για δύο Επιτροπές Θεματοθέτησης. Η αθέτηση συμφωνήθεντων από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπονομεύει τον όποιο μελλοντικό διάλογο για όλα τα θέματα της παιδείας.

Η ΠΣΓΑ καλεί τον ΥΠΠ να σεβαστεί τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την ΟΕΛΜΕΚ για το θέμα αυτό, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων.

 

6. Επαγγελματική Μάθηση

Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί θετική την υιοθέτηση ενός θεσμοθετημένου πλαισίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ως βασικό πυλώνα της βελτίωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Η όλη πορεία, όμως, της εφαρμογής της πρότασης για την Επαγγελματική Μάθηση έχει δικαιώσει τη θέση μας ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει κατά την τρέχουσα χρονιά (2016-2017) καθολικά το πρόγραμμα της Επαγγελματικής Μάθησης, με τον τρόπο που αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Αυγούστου 2015.

Η άρνηση του Υπουργείου Παιδείας να ενισχύσει τη στελέχωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και να παραχωρήσει στους εκπαιδευτικούς τον αναγκαίο χρόνο για τη διαδικασία της επιμόρφωσης, δικαίωσαν τις ανησυχίες που είχε εκφράσει η ΟΕΛΜΕΚ, αφού τελικά το ΥΠΠ, διαπιστώνοντας τις δυσκολίες, αποφάσισε να μην εφαρμοστεί η καθολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά την τρέχουσα χρονιά, παρά τις αρχικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η ΠΣΓΑ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τον μέχρι τώρα τρόπο εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής μάθησης, ο οποίος αποδεικνύεται στην πράξη δυσλειτουργικός και ελάχιστα αποτελεσματικός, και χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης.

Η ΠΣΓΑ καλεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να ενημερώσει τους Γενικούς Αντιπροσώπους για τους όρους λειτουργίας και τα πορίσματα της αξιολόγησης του προγράμματος, προτού προχωρήσει σε οποιανδήποτε συμφωνία με το ΥΠΠ για συνέχιση ή επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής της επαγγελματικής μάθησης.

Η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει όλες εκείνες τις αναγκαίες αποφάσεις και να διαθέσει τους ανάλογους πόρους, ώστε να καταστεί υλοποιήσιμη και αποτελεσματική η πρότασή του και, στο πλαίσιο αυτής της πρότασης, να προχωρήσει ουσιαστικά η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.


7. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

Η ΟΕΛΜΕΚ πιστεύει ότι απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το οποίο θα προωθεί την αξιοκρατία, θα εδράζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, θα σέβεται την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού και θα καταργεί τη σημερινή αναχρονιστική μορφή του επιθεωρητισμού, με ό,τι αυτός συνεπάγεται.

Η ΟΕΛΜΕΚ διατηρεί τις θέσεις της όπως τις έχει καταθέσει στο ΥΠΠ:

  • Πιστεύει ότι στο νέο σύστημα αξιολόγησης πρέπει να διατηρηθεί η κλίμακα του Βοηθού Διευθυντή Α, του οποίου ο σημαντικός ρόλος και τα καθήκοντα περιλαμβάνονται στους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
  • Διαφωνεί με τη δημιουργία της Ακαδημίας Εκπαιδευτικής Ηγεσίας, όπως έχει περιγραφεί στις προηγούμενες προτάσεις του ΥΠΠ, γιατί θεωρεί ότι το ρόλο αυτό μπορεί να συνεχίσει να επιτελεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
  • Επιμένει στη θέση της ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών της Εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται μετά την προαγωγή των Εκπαιδευτικών.

Η ΠΣΓΑ καλεί το ΥΠΠ να λάβει υπόψη τις τεκμηριωμένες θέσεις που κατέθεσε η ΟΕΛΜΕΚ στη διαμόρφωση της τελικής του πρότασης για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Λευκωσία,  15  Δεκεμβρίου 2016

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ