facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΠΣΓΑ 16ης Δεκεμβρίου 2021 για τη Βία και Παραβατικότητα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 21-12-2021

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

Απόφαση ΟΕΛΜΕΚ για τo θέμα «Βία και Παραβατικότητα»

ΠΣΓΑ,  16 Δεκεμβρίου 2021

 

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Χοιροκοιτία στις 16 Δεκεμβρίου 2021, αφού συζήτησε θέματα Βίας και Παραβατικότητας εντός των σχολικών χώρων, ενέκρινε τα πιο κάτω:

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ τονίζει, για πολλοστή φορά, την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στους σχολικούς χώρους.

 

Η λήψη μέτρων καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ, αφού οι ειδικοί τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό επισημαίνουν την πιθανότητα αύξησης των φαινομένων βίας και παραβατικότητας στα σχολεία ως αποτέλεσμα και των συνεπειών της πανδημίας στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι η ψυχολογική πίεση και το άγχος που επέφερε η πανδημία αφήνουν ισχυρό μορφωτικό, ψυχολογικό, και κοινωνικό αποτύπωμα και έχουν επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών/-ριών.

 

Υπό το φως των πιο πάνω, καλούμε το ΥΠΠΑΝ να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των πιο κάτω εισηγήσεων/απαιτήσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας:

 

1. Ενδελεχή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των δεδομένων που έχουν διαμορφώσει οι συνθήκες της πανδημίας. Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική ομάδα και με βάση τις παρατηρήσεις της εν λόγω έρευνας και την επιστημονική τεκμηρίωση, το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε λήψη σειράς ολοκληρωμένων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος με την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών

 

Ταυτόχρονα, επιβάλλεται η αξιοποίηση καλών και αποτελεσματικών πρακτικών που εφαρμόζουν άλλες χώρες σχετικά με το πιο πάνω θέμα. Στόχος όλων των ενεργειών θα πρέπει να είναι τόσο η πρόληψη όσο και αντισταθμιστικά μέτρα επίλυσης του προβλήματος με ενίσχυση μαθητών/-ριών, οικογενειών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

 

Εφαρμογή συστήματος έγκαιρης επισήμανσης κρίσιμων περιπτώσεων παιδιών από τα πρώτα στάδια ένταξής τους στην Εκπαίδευση και εφαρμογή στοχευμένου ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε περίπτωση. Το κάθε σχέδιο θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μέτρα και θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία λογοδοσία για κάθε τμήμα που θα εμπλέκεται ως προς τις ενέργειές του και το αποτέλεσμά τους για στήριξη του παιδιού, της οικογένειας και της σχολικής μονάδας.

 

2. Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας στα καίρια ζητήματα τα οποία θέτουν εμπόδια και ακυρώνουν τις προσπάθειες των αρμόδιων υποστηρικτικών Υπηρεσιών για παρέμβαση και υποστήριξη των παιδιών με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Μεγάλο πρόβλημα στη στήριξη των παιδιών αυτών αποτελεί η αναποτελεσματική πρόνοια εξασφάλισης άδειας για παραπομπή των παιδιών αυτών για αξιολόγηση και θεραπεία.

 

3. Ουσιαστική και ολοκληρωμένη εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που ψηφίστηκε το 2020 από τη Βουλή για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας (185 (Ι) 2020),  που έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει το ζήτημα της διαχείρισης της σχολικής παραβατικότητας στο προσκήνιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η βελτίωση υφιστάμενων Προγραμμάτων, όπως είναι η έγκαιρη οργάνωση και έναρξη όλων των υποστηρικτικών προγραμμάτων, τα οποία δίνουν λύσεις και στηρίζουν παιδιά και σχολικές μονάδες. Επιπλέον επιτελικές ομάδες, όπως είναι η Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου (ΟΑΣ) και το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑΒΙΣ), χρήζουν στελέχωσης  με εξειδικευμένο προσωπικό (Καθηγητές ΣΕΑ και Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους), όπως ακριβώς καθορίζεται στη νέα νομοθεσία. Ταυτόχρονα η σύσταση της «Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα ενδοσχολικής βίας» όπως προνοεί η νομοθεσία για τον καθορισμό ξεκάθαρης πολιτικής για το θέμα εκ μέρους του ΥΠΠΑΝ, ο βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός, η βελτίωση των διαδικασιών, αλλά και η αναγκαία οικονομική στήριξη όλων των δράσεων που αφορούν στην παραβατικότητα.

 

4. Δημιουργία Δομών Εναλλακτικής Εκπαίδευσης (εντός και εκτός σχολικών μονάδων) για στήριξη μαθητών με ακραία παραβατική συμπεριφορά και με απώτερο στόχο την ομαλή επανένταξη των τελευταίων στις σχολικές μονάδες. Επιπλέον, λύση σε πολλά δομικά προβλήματα στην αξιολόγηση και στήριξη κρίσιμων περιπτώσεων θα δώσει η δημιουργία Υποστηρικτικών Κέντρων Ψυχοσυναισθηματικής αξιολόγησης και στήριξης παιδιών και οικογενειών των κρίσιμων ομάδων των μαθητών.

 

5. Εισαγωγή προγραμμάτων σε σταθερή βάση που ενισχύουν τις κοινωνικές, συναισθηματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών/τριών, τα οποία να αποτελούν μέρος του σχολικού προγράμματος με οργανωμένο και σωστά σχεδιασμένο τρόπο ούτως ώστε το εκπαιδευτικό μας σύστημα να φροντίζει ολιστικά και ολόπλευρα τον μαθητή και το σχολείο και όχι μόνο να στοχεύει στην ακαδημαϊκή τους γνώση. Τα προγράμματα αυτά δίνουν τα εχέγγυα για την ορθή πρόληψη της σχολικής βίας.

 

6. Αναθεώρηση της πολιτικής για τα αναλφάβητα παιδιά, καθώς και περαιτέρω βελτίωση της πολιτικής για τα παιδιά με Μεταναστευτική Βιογραφία.  Ειδικά για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία (αλλόγλωσσοι μαθητές), επιβάλλεται η δημιουργία Τάξεων Υποδοχής, ώστε προτού εισέλθουν στις κανονικές αίθουσες διδασκαλίας να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

 

7. Υλοποίηση των δεσμεύσεων για τα μέτρα φύλαξης των σχολικών μονάδων σε όλα τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, με την τοποθέτηση επιτηρητών ασφαλείας και στα Γυμνάσια από την σχολική χρονιά 2021-2022, για την προστασία των μαθητών/-ριών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολείων από εξωσχολικούς, που εισέρχονται παράνομα στους σχολικούς χώρους.

 

8. Αύξηση των Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΚΣΕΑ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

9. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών ψυχολόγων. Με την ενίσχυση της ΥΕΨ θα πρέπει να επανενταχθούν στα σχολεία ειδικά βιωματικά εργαστήρια ενίσχυσης των μαθητών/-τριών (π.χ. στο παρελθόν είχαν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία τα βιωματικά εργαστήρια «Συζητήσεις Εφήβων» και «Στηρίζομαι στα πόδια μου» τα οποία πλέον έχουν εγκαταλειφθεί χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο).

 

10. Βελτίωση του Μηχανισμού εντοπισμού και στήριξης παιδιών με μαθησιακά, συναισθηματικά και άλλα προβλήματα, έτσι που να γίνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. εντός 4 εβδομάδων από τη στιγμή της υποβολής αιτήματος) στη βάση συγκεκριμένης έκθεσης. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες προς τους διδάσκοντες για να μπορούν να προβούν σε εξατομικευμένη βοήθεια προς το παιδί κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Η εφαρμογή ηλεκτρονικής διαδικασίας με υποβολή των συγκεκριμένων εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και η αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους ειδικούς για συγκεκριμένες περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ειδικών θα μπορούσε να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

 

11. Ρύθμιση του θέματος της μεταφοράς και χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές/-τριες στους σχολικούς χώρους.  Πάγια θέση της Οργάνωσής μας, παραμένει η απαγόρευση της μεταφοράς των κινητών τηλεφώνων εντός των  αιθουσών διδασκαλίας.

 

12. Ασφάλιση από τον εργοδότη/ΥΠΠΑΝ των εκπαιδευτικών και των περιουσιακών τους στοιχείων.

 

13. Άμεσος έλεγχος όλων των υποδομών/αθλητικών εγκαταστάσεων/εργαστηρίων κ.λπ. των σχολικών μονάδων και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών καταλληλότητας.

 

14. Συγγραφή Εγχειριδίου Εκτίμησης Επικινδυνότητας, στο οποίο θα καταγράφονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι τόσο από δραστηριότητες που εκτελούνται εντός του εργαστηρίου, όσο και από τον χώρο (εγκαταστάσεις/εξοπλισμός) του εργαστηρίου.

 

15. Συγγραφή Εγχειριδίου Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας, στο οποίο να καταγράφονται οι ασφαλείς διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για κάθε δραστηριότητα/εργασία/χώρο εργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης εκτίμησης επικινδυνότητας.

 

16. Προγραμματισμός για τη Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο με την ετοιμασία σχετικού σχεδίου δράσης στη βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας και πρωτοκόλλου, προετοιμασία κατάλληλου υλικού για χρήση από εκπαιδευτικούς/μαθητές και ετήσιες εκπαιδεύσεις προς όλα τα σχολεία.

 

17. Αναβάθμιση της επιμόρφωσης των καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα θέματα των Πρώτων Βοηθειών.  Η επιμόρφωση αυτή θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις νέες μεθόδους στον τομέα της όλης διαχείρισης των θεμάτων των Πρώτων Βοηθειών.

 

18. Εισαγωγή του μαθήματος των Πρώτων Βοηθειών στις Τεχνικές Σχολές, όπως αυτό διδάσκεται στο Λύκειο.

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί τα θέματα «Παραβατικών Συμπεριφορών» και «Ασφάλειας και Υγείας» εντός των σχολικών χώρων ως πολύ σοβαρά και καλεί το ΥΠΠΑΝ να προχωρήσει στην υλοποίηση των εισηγήσεων της ΟΕΛΜΕΚ για ένα ασφαλές και υγειές σχολικό περιβάλλον που θα προβάλλει το αλληλοσεβασμό, την αλληλεγγύη, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες.

 

 

Ο  Πρόεδρος                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Κώστας Χατζησάββας                                 Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

Λευκωσία,  16 Δεκεμβρίου  2021

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΒΙΑ & ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ