facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΠΣΓΑ 16ης Δεκεμβρίου 2021 για εκπαιδευτικά και άλλα ζητήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό και την εκπαιδευτική διαδικασία
 
 
 
 
Ημερομηνία: 22-12-2021

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΣΓΑ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021


Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της  ΟΕΛΜΕΚ, που συνήλθε στις 16 Δεκεμβρίου 2016, διαπιστώνει ότι σημαντικά εκπαιδευτικά  ζητήματα, όπως τα πιο κάτω, τα οποία αφορούν την εργασιακή ασφάλεια, την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς επίσης και τις συνθήκες εργασίας συνεχίζουν εδώ και χρόνια να βρίσκονται σε εκκρεμότητα με αποτέλεσμα εκπαιδευτικό προσωπικό, μαθητές και εκπαιδευτική διαδικασία να επηρεάζονται κατά τρόπο αρνητικό.

 

1. Νέο σύστημα διορισμών και  προβλήματα που προκύπτουν.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού έχουν διαφανεί προβλήματα και στρεβλώσεις, που επηρεάζουν αρνητικά τους συναδέλφους και από τους δύο καταλόγους, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον. Τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί χρήζουν άμεσης επίλυσης, ώστε να μην διογκωθούν και να καταστούν δυσεπίλυτα, γεγονός το οποίο έχει επισημανθεί επανειλημμένως στο ΥΠΠΑΝ, χωρίς να υπάρξει μέχρι τώρα η κατάλληλη ανταπόκριση.

 

2. Εκπαιδευτικοί Αορίστου Χρόνου.

Ο Περί της Ρύθμισης Απασχόλησης Εργοδοτουμένων  Αορίστου και Εργοδοτουμένων  Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016, όπως ορίζει τη «Δημόσια Υπηρεσία», εξαιρεί και αφήνει εργασιακά  ακάλυπτους τους  Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου που εργάζονται στο Δημόσιο Σχολείο.  Το γεγονός αυτό συνιστά αδιαμφησβήτητα διάκριση και αδικία σε βάρος των Εκπαιδευτικών Αορίστου Χρόνου, πολλοί εκ των οποίων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο Σχολείο, για περισσότερο από 10 χρόνια.

 

3. Ανάγκη για αύξηση των Μόνιμων Οργανικών Θέσεων

Ο μεγάλος αριθμός συμβασιούχων Καθηγητών προκαλεί αρκετά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και όχι μόνο. Ο μέσος όρος στα κράτη/μέλη της Ε.Ε. ανέρχεται στο 5%, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό ξεπερνά το 13%. Επιβάλλεται, συνεπώς, η αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων, η οποία θα συμβάλει στη σταθερότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού σε μία σχολική μονάδα, αλλά και θα περιορίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού.

 

4. Πλαίσια μάθησης σε σχέση με τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο/ Αξιολόγηση Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Κοινή διαπίστωση Συνδέσμων Ειδικοτήτων και διδασκόντων  Καθηγητών στα εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο, είναι η ύπαρξη αναντιστοιχίας μεταξύ των  πλαισίων  μάθησης σε σχέση με τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο. Το γεγονός αυτό υποχρεώνει τους διδάσκοντες Καθηγητές σε έναν ατέλειωτο αγώνα δρόμου απλά και μόνο για κάλυψη της ύλης, αφήνοντας στο περιθώριο την πεμπτουσία της  εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων όλων των μαθημάτων και τάξεων καθίσταται πλέον επιτακτική, ενώ είναι αδικαιολόγητη η άρνηση του ΥΠΠΑΝ για πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των Συνδέσμων Ειδικοτήτων και των οικείων Επιθεωρητών για τα Πλαίσια Μάθησης Λυκείου, πράγμα το οποίο δεν συμβάλει στην εύρυθμη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

5. Εργαστηριοποίηση μαθημάτων

Παρόλο που τα Αναλυτικά Προγράμματα  συγκεκριμένων μαθημάτων προνοούν την πραγματοποίηση πειραματικών ασκήσεων  και παρά το γεγονός ότι το ΥΠΠΑΝ αναγνωρίζει ότι για  τα μαθήματα αυτά η εργαστηριοποίηση θα προσφέρει αναμφίβολα σημαντικά οφέλη  στους μαθητές με την ενεργό εμπλοκή τους, εντούτοις  διαπιστώνουμε ότι το ΥΠΠΑΝ τηρεί στάση κωλυσιεργίας και υπεκφυγών.  Το ΥΠΠΑΝ οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να ξεκαθαρίσει με  βάση τα Αναλυτικά προγράμματα και τις ανάγκες κάθε μαθήματος,  την πολιτική του  για την εργαστηριοποίηση  μαθημάτων, επεκτείνοντας έναν θεσμό που οδηγεί στην ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας και του Δημόσιου Σχολείου.

 

6. Εκπαιδευτικά προβλήματα στην 4η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού στην Α΄ Λυκείου και  στην 5η Κατεύθυνση στη  Β΄ και  Γ΄ Λυκείου.

Τα προβλήματα στις συγκεκριμένες  Κατευθύνσεις εντοπίστηκαν από τον πρώτο χρόνο  εφαρμογής  της νέας Δομής  του Λυκείου. Δυστυχώς, παρά τα συνεχή αιτήματα της ΟΕΛΜΕΚ  για μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα αυτά ως ένα μέτρο και παρά το γεγονός ότι το ΥΠΠΑΝ αναγνωρίζει το πρόβλημα εντούτοις, μέχρι σήμερα, δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια, που να δίνει λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα  που παρεμποδίζει  την ομαλή διεξαγωγή  του εκπαιδευτικού  έργου εντός των αιθουσών διδασκαλίας.

 

7. Αναλφάβητα παιδιά, μαθητές με στήριξη, μαθητές με αντικοινωνική συμπεριφορά, εντός των αιθουσών διδασκαλίας,  στα Γυμνάσια.

Η κατανομή των μαθητών εντός των αιθουσών διδασκαλίας  χρήζει  ιδιαίτερης προσοχής, ώστε αναλφάβητα  παιδιά ή μαθητές με στήριξη ή με αντικοινωνική συμπεριφορά να  μην τοποθετούνται στο ίδιο τμήμα. Ο αυξημένος αριθμός μαθητών με τέτοια χαρακτηριστικά  στο ίδιο τμήμα, δεν επιτρέπει στο διδάσκοντα Καθηγητή να φέρει σε πέρας το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο. Το ΥΠΠΑΝ  οφείλει να εξετάζει με κάθε προσοχή τέτοιου είδους προβλήματα και να προβαίνει σε σημαντική μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα εκείνα με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά.

 

8. Υπερπληθυσμός μαθητών σε Γυμνάσια/Λύκεια.

Ο υπερπληθυσμός μαθητών που παρατηρείται σε αριθμό Γυμνασίων και Λυκείων σε σχέση με την πραγματική χωρητικότητά  τους,  προκαλεί σωρεία προβλημάτων και παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Πρωτίστως, όμως,  τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Η πολιτική του ΥΠΠΑΝ να τοποθετεί  προκατασκευασμένες αίθουσες στους  σχολικούς χώρους δεν αποτελεί λύση και ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτή. Είναι υποχρέωση του ΥΠΠΑΝ, να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και υγείας  εντός των σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς , καθώς, επίσης   ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ΟΕΛΜΕΚ απαιτεί  υλοποίηση των αποφάσεων που υπάρχουν για  ανέγερση νέων Γυμνασίων  αλλά και ανέγερση νέων Λυκείων αφού και στα υφιστάμενα Λύκεια ο αριθμός των μαθητών παρουσιάζει συνεχή  αύξηση.

 

9. Τοποθέτηση κλιματιστικών εντός των αιθουσών διδασκαλίας

Η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας  που παρατηρείται τα τελευταία  χρόνια και  στην Κύπρο, ένεκα των κλιματολογικών  αλλαγών, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο εκπαιδευτικών και μαθητών, εντός των αιθουσών διδασκαλίας.  Παρά το γεγονός ότι  ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε  στις 23.9.2020, ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής την πολιτική απόφαση για τοποθέτηση κλιματιστικών , εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινώσει την όποια  διαδικασία υλοποίησης της απόφασης αυτής.

 

10. Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Λυκείων

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2021-2022 εφαρμόζεται πιλοτικά ένα τροποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα σε αριθμό Λυκείων, ενώ για την επόμενη σχολική χρονιά, γίνεται λόγος για εφαρμογή ενός διαφοροποιημένου Ωρολόγιου Προγράμματος σε όλα τα Λύκεια.  Σημειώνουμε ότι η ΟΕΛΜΕΚ δεν έχει τύχει ολοκληρωμένης ενημέρωσης ούτε για την πιλοτική εφαρμογή ούτε για τους σχεδιασμούς που γίνονται από το ΥΠΠΑΝ για την επόμενη σχολική χρονιά 2022 – 2023.  Η Οργάνωσή μας, απαιτεί να γίνει διάλογος πριν από την όποια αλλαγή προγραμματίζεται στα Ωρολόγια Προγράμματα των Λυκείων, λαμβάνοντας υπόψην ότι οι όποιες αλλαγές θα επηρεάσουν σειρά μαθημάτων και ότι θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα οι ανάλογες προσαρμογές και ετοιμασίες (π.χ. Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτέα/εξεταστέα ύλη).

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί  τα πιο πάνω  ζητήματα ως  πολύ σοβαρά αφού άπτονται θεμάτων  εργασιακής  ασφάλειας, εκπαιδευτικού έργου, ασφάλειας  και υγείας  στους σχολικούς χώρους  για μαθητές και εκπαιδευτικούς  και  εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ , να προβεί σε κάθε ενέργεια  προς το ΥΠΠΑΝ και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, μη εξαιρουμένων και της λήψης δυναμικών μέτρων,  με  στόχο την επίλυσή τους ή τη δρομολόγηση  λύσεων.

 

Ο  Πρόεδρος                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Κώστας Χατζησάββας                                  Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

Λευκωσία, 16 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ