facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΠΣΓΑ για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών
 
 
 
 
Ημερομηνία: 24-12-2014

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Webside: www.oelmek.com.cy

Απόφαση για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών

ΠΣΓΑ, 18 Δεκεμβρίου 2014


Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Χοιροκοιτία στις 18 Δεκεμβρίου 2014, ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα σχετικά με το θέμα «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών»:

Η ΟΕΛΜΕΚ διαχρονικά υποστήριζε τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός συστήματος αξιοκρατικού, αντικειμενικού που να εδράζεται σε μετρήσιμα κριτήρια, να σέβεται την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, να αποβλέπει στην κατάργηση του επιθεωρητισμού και ταυτόχρονα να διατηρεί τις υφιστάμενες μισθολογικές κλίμακες (π.χ. Β.Δ.Α’).

Η πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δεν κινείται στην πιο πάνω κατεύθυνση, καθώς παρουσιάζει αφενός σοβαρές ελλείψεις, ασάφειες, αδυναμίες, αοριστίες και αφετέρου προβλήματα φιλοσοφίας που αντίκεινται σε διαχρονικές θέσεις της ΟΕΛΜΕΚ, όπως η πάγια θέση της ότι η επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την προαγωγή τους από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ειδικότερα:

  1. Είναι μια πολυδαίδαλη πρόταση που επαναφέρει πτυχές και ρυθμίσεις της πρότασης που είχε καταθέσει η Κοινοπραξία «Αθηνά», την οποία είχε απορρίψει η Οργάνωσή μας. Οι προτεινόμενες διαδικασίες που περιλαμβάνει η πρόταση επιτείνουν τον συγκεντρωτισμό και τη γραφειοκρατία, την οποία υποτίθεται ότι φιλοδοξεί να περιορίσει.
  2. Η φιλοσοφία της πρότασης αποπνέει εντατικοποίηση του επιθεωρητισμού υπό άλλο μανδύα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 4-6 παρακολουθήσεις ανά σχολικό έτος για όλους τους εκπαιδευτικούς από τον Παιδαγωγικό Σύμβουλο ή/και τον Ανώτερο Παιδαγωγικό Σύμβουλο, έστω και στο πλαίσιο διαμορφωτικής αξιολόγησης, που θα αυξήσουν κατακόρυφα το εργασιακό άγχος και την ένταση των εκπαιδευτικών με σοβαρές παρενέργειες στην ποιότητα της εργασίας τους.
  3. Απουσία οικονομικού παραρτήματος. Απουσιάζουν βασικότατες παράμετροι τις οποίες πρέπει να έχει κάποιος υπόψη του για να μπορεί να αξιολογήσει το σύνολο της πρότασης. Δεν προσδιορίζεται ο αριθμός κατανομής των προτεινόμενων θέσεων (Διοικητικός Β/Δ, Παιδαγωγικός Σύμβουλος, Ανώτερος Εκπαιδευτικός, Ανώτερος Παιδαγωγικός Σύμβουλος ή Αξιολογητής κ.λπ.), οι  κλίμακές τους, τα κριτήρια προαγωγής και τα ακριβή τους καθήκοντα.
  4. Η πρόταση όζει εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων ακαδημαϊκών αλλά και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Ο συντονιστικός ρόλος που ανατίθεται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός.  Ο ρόλος του Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υποβαθμίζεται.
  5. Δεν προσδιορίζεται ο ρόλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πέρα από κάποιες αναφορές «για έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών προαγωγής σε κάποια θέση».
  6. Δε γίνεται καμιά αναφορά στη διαδικασία μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα αξιολόγησης και με ποιο τρόπο οι υφιστάμενες αξιολογήσεις θα ενσωματωθούν στο νέο σύστημα.

 

Με βάση τα πιο πάνω η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ, πέρα από τις διευκρινίσεις και τα πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να ζητήσει από το ΥΠΠ, να ξεκαθαρίσει ότι η ΟΕΛΜΕΚ απαιτεί την κατάργηση του Επιθεωρητισμού και συγχρόνως δεν αποδέχεται την προτεινόμενη λειτουργία Ακαδημίας Εκπαιδευτικής Ηγεσίας υπό τη σκέπη και τον έλεγχο του Ανοικτού Πανεπιστημίου για σκοπούς κατάρτισης και αξιολόγησης όσων επιθυμούν να προαχθούν. Η προτεινόμενη λειτουργία αυτής της Ακαδημίας υπό τον έλεγχο του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι προφανές ότι εξυπηρετεί συμφέροντα και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα έρχεται να λύσει.

 

Λεμεσός,  18  Δεκεμβρίου  2014

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ