facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Λογοδοσία του Προέδρου του Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ για τη δράση του Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ στην Π.Σ.Γ.Α. της 10ης Ιουνίου 2015
 
 
 
 
Ημερομηνία: 03-07-2015

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Webside: www.oelmek.com.cy

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ ΣΤΗΝ Π.Σ.Γ.Α. ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσής μας σας καλωσορίζω στην Τακτική Συνεδρία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων.

 

Στην υπό λογοδοσία περίοδο το Κ.Δ.Σ. συνήλθε σε 10 συνεδρίες, ενώ η Γραμματεία της Οργάνωσης συνήλθε σε 27 συνεδρίες.

 

Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν το Κ.Δ.Σ. την περίοδο Δεκεμβρίου 2014 – Ιουνίου 2015 είναι τα εξής:

 

Πορεία υλοποίησης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης

Η Οργάνωσή μας την περίοδο αυτή διαχειρίστηκε τέσσερα βασικά ζητήματα που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

1. Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση, 2. Διαμόρφωση Νέου Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, 3. Διαμόρφωση Ενιαίας Πολιτικής για την Επιμόρφωση και την Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών και 4. Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

 

Σε σχέση με το ζήτημα της Επιμόρφωσης η Οργάνωσή μας συζήτησε την πρόταση που μας παρέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 7 Νοεμβρίου 2014. Η Γραμματεία, στις 8 και 12 Ιανουαρίου 2015, μετά από συζήτηση του θέματος, απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας τις καταρχήν θέσεις και παρατηρήσεις της. Το θέμα συζητήθηκε τόσο σε πολιτικό ( Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού) όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που προέκυψε  μέσα από την όλη συζήτηση του θέματος είναι η αποδοχή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της θέσης της Οργάνωσής μας ότι την ευθύνη του συντονισμού της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας θα έχει ο σημερινός Παιδαγωγικός Σύμβουλος. Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Παιδείας αποδέχεται στους σχεδιασμούς του τη διατήρηση του θεσμού των Βοηθών Διευθυντών Α΄(Α-12).

 

Σε σχέση με την πρόταση για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου η Οργάνωσή μας αναμένει την τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το θέμα. Η Οργάνωσή μας απέστειλε στις 2 Φεβρουαρίου 2015 τις απόψεις μας για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα.

Η Οργάνωσή μας τόνισε ότι οι όποιες διαδικασίες αξιολόγησης, ιδιαίτερα με σκοπό την προαγωγή, θα πρέπει να στηρίζονται σε μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια και να σέβονται την αξιοπρέπεια των Εκπαιδευτικών. Επαναλάβαμε τη θέση μας ότι η Οργάνωση δεν συναινεί στην κατάργηση της κλίμακας του Βοηθού Διευθυντή Α΄, ενώ αποδέχεται τη μετεξέλιξή του σε νέο καθεστώς που θα προβλέπεται στο Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης. Τονίσαμε ότι δεν μας βρίσκει σύμφωνους η δημιουργία μια πολυδάπανης Ακαδημίας Εκπαιδευτικής Ηγεσίας, ρόλο τον οποίο μπορεί να συνεχίσει να έχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Θέση μας είναι ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών της Εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται μετά την προαγωγή των Εκπαιδευτικών.

Επαναλαμβάνουμε και σήμερα ότι η Οργάνωσή μας πιστεύει ότι απαιτείται το συντομότερο δυνατόν η θεσμοθέτηση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης, το οποίο θα προωθεί την αξιοκρατία, θα εδράζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και θα καταργεί τη σημερινή αναχρονιστική μορφή του επιθεωρητή με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 

Σε σχέση με το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση η Οργάνωση εξέφρασε τη διαφωνία της με την πρόταση της 7ης Νοεμβρίου 2014 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, γιατί δεν διασφαλίζει τους συναδέλφους συμβασιούχους, εκτάκτους και αντικαταστάτες, οι οποίοι εργάζονται ή εργάστηκαν στην Εκπαίδευση. Η πρόταση του ΥΠΠ είναι αντίθετη και με την εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για διασφάλιση του εργασιακού καθεστώτος των συναδέλφων που έχουν υπηρετήσει την Εκπαίδευση για πέραν των 30 μηνών.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού στις 17 Απριλίου 2015 επανήλθε με νέα πρόταση με βάση την οποία παραχωρεί μεγάλο αριθμό μονιμοποιήσεων για την επόμενη τριετία 2015-2017 (τουλάχιστον 718 μόνιμες θέσεις: 344 το 2015, 124 το 2016 και 250 το 2017). Από τις 718 θέσεις οι 250 θα είναι νέες μόνιμες θέσεις. Οι θέσεις αυτές θα αυξάνονται ανάλογα με τις πρόωρες αφυπηρετήσεις ή τις θέσεις που κατά το διάστημα αυτό θα κενωθούν. Η πρόταση αυτή του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού υιοθετήθηκε από την ΠΣΓΑ της Οργάνωσής μας στις 23 Απριλίου 2015. Σε εκκρεμότητα παραμένει μεταξύ άλλων το θέμα της μοριοδότησης, για το οποίο στόχος της Οργάνωσής μας είναι να διασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων που εργάζονται ήδη για χρόνια στην Εκπαίδευση. Η Οργάνωση αναμένει, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κάποιες επιπλέον εισηγήσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμού στην Εκπαίδευση με βάση και παρατηρήσεις που θα του υποβάλει η Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα που τέθηκε αυτή την περίοδο και απασχόλησε και απασχολεί την Οργάνωσή μας είναι το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Η Οργάνωσή μας εδώ και χρόνια θεωρούσε ότι το ζήτημα αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Μέσης Εκπαίδευσης, το οποίο θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα. Είναι γενικά παραδεκτό ότι το Ενιαίο Λύκειο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και ότι χρειάζονται να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον εξορθολογισμό των επιλογών και τη δημιουργία ενός νέου Ωρολογίου Προγράμματος, το οποίο θα είναι λειτουργικό και θα αναβαθμίζει το επίπεδο και την ποιότητα της Μέσης Εκπαίδευσης.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε, το Νοέμβριο του 2014 στη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την ετοιμασία πρότασης για νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο, υπό την προεδρία του κ. Νίκου Ορφανίδη και στην οποία συμμετέχει και η Οργάνωσή μας. Παράλληλα συστάθηκαν Επιτροπές για το Ωρολόγιο της Δημοτικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Εκπαιδευτικών Οργανώσεων.

Στην Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οργάνωσής μας, κατατέθηκαν το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2015 οι απόψεις όλων των Συνδέσμων Ειδικοτήτων της Οργάνωσης. Στα μέσα Μαρτίου η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και στις 23 Μαρτίου 2015 ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού μας παρέδωσε την τελική πρόταση του Υπουργείου και έθεσε χρονοδιάγραμμα για τη συζήτηση του θέματος.

Στις 26 Μαρτίου 2015 το ΚΔΣ αποφάσισε ότι «Αναγνωρίζουμε όλοι την ανάγκη εκσυγχρονισμού του ισχύοντος Ωρολογίου Προγράμματος. Η πρόταση που υπέβαλε ο Υπουργός Παιδείας χρήζει βελτίωσης. Η ΟΕΛΜΕΚ θα συναντηθεί, μέσα στις προσεχείς λίγες μέρες, με τις επιτροπές όλων των Συνδέσμων, για να ακούσει τις απόψεις τους. Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων θα συνέλθει εκ νέου το ΚΔΣ και θα πάρει τις αποφάσεις του, με βάση τις οποίες θα ξεκινήσει διάλογο με το ΥΠΠ». Τις επόμενες μέρες η Γραμματεία της Οργάνωσης είχε συναντήσεις με όλους τους Συνδέσμους των Ειδικοτήτων καθώς επίσης και με τον Σύνδεσμο Διευθυντών, και άκουσε τις απόψεις τους για την πρόταση του ΥΠΠ για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Στις 21 Απριλίου 2015 συνήλθε το ΚΔΣ, το οποίο διαμόρφωσε προτάσεις για βελτίωση της πρότασης του ΥΠΠ για το Ωρολόγιο. Οι προτάσεις παραδόθηκαν στον ΥΠΠ την επόμενη μέρα. Αρκετές από τις προτάσεις της Οργάνωσης έγιναν αποδεκτές από τον ΥΠΠ, με σημαντικότερη την αύξηση των διδακτικών περιόδων στο γυμνασιακό κύκλο από 37 σε 38 και τη δημιουργία Κατεύθυνσης Καλών Τεχνών.

Η απόφαση της 21ης Απριλίου 2015 του ΚΔΣ υιοθετήθηκε ως βάση από την Έκτακτη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων με την προσθήκης.  «Ως την ερχόμενη Τρίτη, που θα συνέλθει έκτακτα το Κ.Δ.Σ., να τεθούν διορθωτικές προτάσεις είτε από συναδέλφους είτε από κινήσεις και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις».  Στις 27 Απριλίου συνήλθε το ΚΔΣ το οποίο υιοθέτησε βελτιωτική πρόταση με την οποία και οι έξι Κατευθύνσεις θα είχαν δύο υποχρεωτικά μαθήματα και δύο επιλεγόμενα, επανερχόταν το δίωρο ενδιαφέροντος στη Γ΄ Λυκείου και γίνονταν κάποιες αλλαγές στις ώρες του κοινού κορμού. Στις 29 Απριλίου 2015, σε συνάντηση της Γραμματείας με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, του παραδόθηκε η πρόταση της Οργάνωσης. Ο ΥΠΠ ανέφερε ότι την προηγούμενη μέρα σε συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει τις γενικές αρχές του νέου Ωρολογίου Προγράμματος και είχε συμπεριλάβει και κάποιες από τις απόψεις της ΟΕΛΜΕΚ. Με απόφαση του ΚΔΣ της 30ης Απριλίου 2015, συνήλθε Διακινησιακή Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2015 σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινή πρόταση όλων των Κινήσεων για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Η Διακινησιακή Επιτροπή δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε κοινές αποφάσεις. Μετά την αποτυχία της Διακινησιακής συνήρθε στις 4 Μαΐου 2015 και πάλι το ΚΔΣ το οποίο ενέκρινε τροποποιητική πρόταση για το Ωρολόγιο με βάση την οποία προστέθηκε επιλογή δύο δίωρων μαθημάτων ενδιαφέροντος στην 5η και 6η Κατεύθυνση. Αλλαγές επίσης γίνονταν και στις ώρες του κοινού κορμού.

To Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στις 6 Μαΐου 2015 στην ενημέρωση των καθηγητών Συμβουλευτικής και των Διευθυντών για το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια μια σειρά Συνδέσμων Ειδικοτήτων προχώρησαν στην υιοθέτηση διαφόρων μέτρων ως μορφή αντίδρασης στην εφαρμογή του νέου Ωρολογίου, τα οποία εγκρίθηκαν από την Οργάνωση στις 21 Μαΐου 2015.

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2015 συνάντηση του ΥΠΠ με τη Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ με στόχο την εκτόνωση της κατάστασης.  Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΥΠΠ με τους Συνδέσμους που είχαν ανακοινώσει μέτρα, παρουσία του Προέδρου της Συνομοσπονδίας Γονέων και του Προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ.

Το ΚΔΣ στις 28 Μαΐου 2015 αποφάσισε να αποδεχθεί την εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για ένα εντατικό διάλογο στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής του Ωρολογίου Προγράμματος και ανέστειλε τα μέτρα που είχαν πάρει διάφοροι Σύνδεσμοι μετά και από αίτημά τους. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου Ωρολογίου Προγράμματος όρισε συναντήσεις με τους διάφορους Συνδέσμους αύριο Πέμπτη (11 Ιουνίου 2015).

Αποτιμώντας το όλο θέμα της εφαρμογής του νέου Ωρολογίου Προγράμματος διαπιστώνεται ότι, ενώ ήταν κοινή παραδοχή ότι το Ενιαίο Λύκειο είχε αποτύχει και θα έπρεπε να αλλάξει, ήταν αναμενόμενο να υπάρχει διάσταση  απόψεων τόσο μεταξύ των Κινήσεων, των Συνδέσμων Ειδικοτήτων, όσο των συναδέλφων/συναδελφισσών, για το ποιο θα ήταν το ορθότερο νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα έπρεπε να υιοθετηθεί.

Η ΟΕΛΜΕΚ όλη αυτή την περίοδο, με όλες τις δυσκολίες που υπήρξαν, προσπάθησε με τις εκάστοτε συγκλίσεις που προέκυπταν (είτε σε επίπεδο ΠΣΓΑ είτε ΚΣΔ είτε Γραμματείας) να διαμορφώσει θέσεις και απόψεις που υπηρετούσαν την διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού Ωρολογίου Προγράμματος που θα αναβαθμίζει το δημόσιο σχολείο. Σίγουρα ο κάθε Γενικός Αντιπρόσωπος, αλλά και ο κάθε συνάδελφος/συναδέλφισσα, έχει διαμορφώσει τη δική του άποψη τόσο για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, αλλά και σε ό,τι αφορά την όλη διαχείριση του θέματος από την ΟΕΛΜΕΚ. Πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία θα πρέπει να μας έχει κάνει όλους σοφότερους και το επιδιωκόμενο θα πρέπει να είναι οι μεγαλύτερες δυνατές συγκλίσεις.

 

Παγκύπριες Εξετάσεις

Μια θετική εξέλιξη την περίοδο αυτή είναι η ικανοποίηση ενός πολύχρονου αιτήματος της Οργάνωσής μας για σύσταση Ειδικής Επιτροπής που θα μελετήσει και θα αξιολογήσει την όλη διαδικασία των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Στις 2 Δεκεμβρίου 2014 συνήρθε η σχετική Επιτροπή υπό την προεδρία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Κατά τη συνεδρία ο κ. Υπουργός κατέθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Στην Επιτροπή μετέχουν η κ. Τέρψα Κωνσταντινίδου, Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Πρόεδρος, ο πανεπιστημιακός Λεωνίδας Κυριακίδης και εκπρόσωποι της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ.

Η Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του προσχεδίου τελικής Έκθεσης. Βασικές πρόνοιες της Έκθεσης είναι ο διαχωρισμός των Παγκυπρίων Εξετάσεων σε Απολυτήριες Εξετάσεις και σε Εξετάσεις Εισαγωγής στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας, η σύνθεση και η λειτουργία των Επιτροπών Θεματοθετών και οι διαδικασίες της θεματοθέτησης. Παράλληλα η Επιτροπή θα καταθέσει προτάσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία καθώς επίσης και το αδιάβλητο των Εξετάσεων. Η Οργάνωση θα αναμένει το τελικό κείμενο, όπως θα διαμορφωθεί και από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και αφού το συζητήσει στα συλλογικά της όργανα θα τοποθετηθεί.

 

Προαγωγές – Μονιμοποιήσεις

Η Οργάνωση όλη αυτή την περίοδο έθεσε το θέμα των προαγωγών και των μονιμοποιήσεων για την ερχόμενη σχολική χρονιά 2015-2016. Το θέμα το θέσαμε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμών σε συνάντηση στις 16 Φεβρουαρίου 2015 όπου του τονίσαμε τις τεράστιες δυσκολίες που θα προκύψουν στη διοικητική στελέχωση των Σχολείων μας με βάση το γεγονός ότι 80 θέσεις ΒΔΑ΄ (δηλαδή ποσοστό 37%) και 80 θέσεις ΒΔ (δηλαδή ποσοστό 10%) το Σεπτέμβριο θα είναι κενές. Η Οργάνωση έθεσε το θέμα αυτό και σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς με τους οποίους είχε συναντήσεις την περίοδο αυτή. Θεωρούμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας το Σεπτέμβριο είναι απαραίτητο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει άμεσα με τις διαδικασίες για πλήρωση των κενών θέσεων τόσων των διοικητικών όσων και των καθηγητών. Η πλήρωση των 17 κενών θέσεων διευθυντών είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά ακόμη εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις διευθυντών, οι οποίες μέχρι το Σεπτέμβριο θα αυξηθούν.

 

Καθεστώς Αντικαταστατών

Για το θέμα των Αντικαταστατών η Οργάνωση με ικανοποίηση είδε την εφαρμογή της συμφωνίας που έκανε με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στις 15 Δεκεμβρίου 2014. Με βάση αυτή τη συμφωνία τέθηκαν βασικοί κανόνες ισότιμης αντιμετώπισης των Αντικαταστατών όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης. Με τη συμφωνία αυτή ενισχύθηκε και η λειτουργία των Σχολείων με πρόσθετες αναπληρώσεις που βοήθησαν την καλύτερη λειτουργία τους.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τους αντικαταστάτες και το συζήτησε η Οργάνωση με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας είναι το ζήτημα της καταβολής ανεργιακού επιδόματος κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Το ζήτημα συζητήθηκε σε σύσκεψη στις 5 Ιουνίου 2015 και, μετά την ανταλλαγή απόψεων, υπήρξε δέσμευση από τη Γενική Διευθύντρια ότι σύντομα θα επανέλθει στο θέμα.

 

Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Η Οργάνωση, αναγνωρίζοντας ότι οι Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης χρειάζονται εκσυγχρονισμό και αλλαγές, ζήτησε από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού την άμεση σύσταση Επιτροπής, η οποία θα μελετήσει το θέμα και θα προχωρήσει στον καθορισμό των αλλαγών που απαιτούνται να γίνουν. Η Επιτροπή έχει συσταθεί από τον Νοέμβριο του 2014 και μετέχουν σ’ αυτήν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης, της ΟΕΛΜΕΚ, της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και της ΠΣΕΜ. Δυστυχώς η Επιτροπή αυτή υπολειτουργεί. Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να παρέμβει προσωπικώς και να δώσει σαφείς οδηγίες ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λειτουργήσει με ταχύτερους ρυθμούς και να θέσει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της.

Η Οργάνωση προσδοκεί μέσα από τις τροποποιήσεις των Κανονισμών να καταστεί η λειτουργία των Σχολείων μας πιο αποτελεσματική, λειτουργική και εύρυθμη.

 

Σχέδια Υπηρεσίας της ειδικότητας Τεχνολογίας και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Σε σχέση με το χρονίζον αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, το οποίο επηρεάζει άμεσα την αξιολόγηση και συνεπώς την επαγγελματική τους ανέλιξη, η Οργάνωσή μας πέτυχε να συνέλθει στις 13 Μαρτίου 2015 η Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠΕΥ) υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά την συνεδρία το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διά της Γενικής Διευθύντριας, δήλωσε ότι συμφωνεί με τις θέσεις της ΟΕΛΜΕΚ επί του ζητήματος. Μετά από αυτή τη δήλωση κηρύχθηκε «εργατική διαφορά» μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της ΟΛΤΕΚ.

Το επόμενο βήμα είναι να οδηγηθεί το θέμα στην Επιτροπή Υπουργών για να αποφασιστεί η σχετική τροποποίηση του Σχεδίου Υπηρεσίας. Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να ζητήσει άμεσα από τον Υπουργό Οικονομικών να συγκαλέσει την Επιτροπή, για να προχωρήσει η λύση του προβλήματος αυτού.

 

Οικονομικά Ζητήματα

Η Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ ήρθε σε επαφή με τον Διευθυντή του Τμήματος Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος την ενημέρωσε ότι ετοιμάστηκε Αναλογιστική Έκθεση από ειδικούς για την δημιουργία Ταμείου Προνοίας για των νεοδιοριζόμενους δημοσίους υπαλλήλους. Η Έκθεση είναι ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος τη μελετά. Αναμένουμε ότι εντός των προσεχών εβδομάδων θα έχουμε επίσημη ενημέρωση για τις πρόνοιες της Αναλογιστικής Έκθεσης. Για το θέμα των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για τους συναδέλφους που ήταν κάτω των 45 ετών προ των τροποποιήσεων του Νόμου Περί Συντάξεων εκκρεμεί προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο που κατέθεσε η Οργάνωσή μας.

Για τα ζητήματα της φορολόγησης του εφάπαξ ή της σταδιακής καταβολής του, φαίνεται ότι η δυναμική αντίδραση της Οργάνωσής μας, όπως και των άλλων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Δημόσιου Τομέα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχουν ανατρέψει τις όποιες προσθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Ανέγερση Κεντρικών Γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ

Κατά την περίοδο αυτή ένας μεγάλος στόχος της ΟΕΛΜΕΚ, η απόκτηση για πρώτη φορά στην 60χρόνη ιστορία της ιδιόκτητων Γραφείων, έγινε πραγματικότητα. Αρχές Δεκεμβρίου του 2014 έγινε η προσωρινή παράδοση του Οικήματος και τον Μάρτιο του 2015 μεταφερθήκαμε σε αυτά τα Γραφεία.

Μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2002 και μετά από 13 χρόνια έχει ολοκληρωθεί. Επιτέλους η Οργάνωσή μας, μετά από 60 χρόνια ζωής και δράσης, αποκτά για πρώτη φορά ιδιόκτητη στέγη. Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε μέχρι την 13η Μαΐου 2015 στα €1,609,173, εκ των οποίων τα σημαντικότερα ποσά κατανέμονται ως εξής:  Εργοληπτική Εταιρεία €1,156,074, πληρωμές ΦΠΑ €178,401, Αρχιτέκτονας €72,287, Φωτιστικά €70,000, έπιπλα €52,011 κλπ. Με την ευκαιρία αυτή οφείλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της Οργάνωσης που όλα αυτά τα χρόνια εργάστηκαν για την υλοποίηση του στόχου να αποκτήσουμε ιδιόκτητα γραφεία.

Παράλληλα η Οργάνωσή μας την περίοδο αυτή ασχολήθηκε με βελτίωση/ανακαίνιση των εξοχικών διαμερισμάτων της ΟΕΛΜΕΚ στην Πάφο.

 

Διεθνείς Σχέσεις

Τον Ιανουάριο διευθετήθηκε κατά ένα αποδεκτό τρόπο το πρόβλημα της εκπροσώπησης των Κυπριακών Εκπαιδευτικών Οργανώσεων στην ETUCE. Στις 10 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Συνεργασίας κοινή συνάντηση των ηγεσιών των Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Οργανώσεων υπό την προεδρία του Διευθυντή της ETUCE, Mr Martin Romer.

Κατά τη συνάντηση η ΟΕΛΜΕΚ προσήλθε με τις εξής θέσεις

α). Εναλλαξιμότητα εκπροσώπου / παρατηρητή για τη θέση του εκπροσώπου της Κύπρου μέχρι την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, β). Εναλλαγή Τ/Κ και Ε/Κ στη βάση διετίας, γ). Ο εκπρόσωπος / παρατηρητής της Κύπρου να είναι Κύπριος πολίτης και δ). Για την τρέχουσα 4ετία να γίνει πρόταση στους Τ/Κ για διαμοιρασμό της θητείας.

Κατά τη συζήτηση/διαπραγματεύση που έγινε αποφασίστηκε: 1. Ο εκπρόσωπος της Κύπρου στην ETUCE θα είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση το Σύνταγμα του 1960, 2.  Ο Τουρκοκύπριος εκπρόσωπος στην ETUCE θα παραδώσει στις 18 Μαρτίου 2015 τη θέση του εκπροσώπου στον εκπρόσωπο που θα ορίσουν οι Ελληνοκυπριακές Οργανώσεις και 3. Η τετραετής θητεία του εκπροσώπου της Κύπρου στην ETUCE μετά το 2016 θα μοιράζεται ανάμεσα σε ένα Ελληνοκύπριο και ένα Τουρκοκύπριο εκπρόσωπο. Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε από εκπροσώπους των Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Οργανώσεων όπως επίσης και από τους αξιωματούχους της ETUCE. Υπό τις περιστάσεις η συμφωνία ικανοποιεί πολλές από τις ανησυχίες των Ελληνοκυπριακών Οργανώσεων και ανατρέπει το σκηνικό που είχαν κατορθώσει να δημιουργήσουν οι Τουρκοκύπριοι στην ETUCE τα τελευταία χρόνια.

Εκπρόσωπος της Κύπρου στην ETUCE για την περίοδο 2015-2016 ορίστηκε από της Ελληνοκυπριακές Οργανώσεις ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΔ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Την εκπροσώπηση των Ελληνοκυπριακών Οργανώσεων στον Κοινωνικό Διάλογο ανέλαβε ήδη ο Οργανωτικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ συνάδελφος Σωτήρης Παπαμωϋσέως.

 

Εκδόσεις – Εκδηλώσεις

Την περίοδο αυτή ολοκληρώθηκε ένα άλλο μεγάλο έργο που ανέλαβε η Οργάνωσή μας εδώ και έξι χρόνια. Είναι η έκδοση του δίτομου έργου «Έθνος, Κοινωνία, Παιδεία: Η Μέση Εκπαίδευση και οι Οργανώσεις του Καθηγητικού Κόσμου κατά την Περίοδο της Αγγλικής Κατοχής στην Κύπρο» του καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρη Χαραλάμπους. Το σημαντικό αυτό εκδοτικό έργο διερευνά σε βάθος πολλές και ενδιαφέρουσες όψεις της Μέσης Εκπαίδευσης μέσα στο αποικιακό πλαίσιο της Κύπρου καθώς επίσης και το συνδικαλιστικό κίνημα των καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης και τα πρώτα χρόνια ζωής και δράσης της ΟΕΛΜΕΚ (1953-1960).

Το δίτομο έργο του Δημήτρη Χαραλάμπους αποτελεί και μια ιστορική και τεκμηριωμένη απάντηση σε όσους κατά καιρούς αμφισβητούν τον ρόλο και την προσφορά των Ελλήνων Κυπρίων καθηγητών και καθηγητριών σε όλους τους αγώνες για την ελευθερία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την πρόοδο της πατρίδας μας. Από τη θέση αυτή θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο Δημήτρη Χαραλάμπους για την άριστη συνεργασία που είχε όλα αυτά τα χρόνια με την ΟΕΛΜΕΚ και ιδιαίτερα για το άψογο έργο που παρέδωσε, το οποίο αποτελεί τεράστια συμβολή στην κυπρολογική βιβλιογραφία. Η ανάληψη της δαπάνης της έρευνας και της έκδοσης του δίτομου αυτού έργου από την ΟΕΛΜΕΚ θεωρούμε ότι αποτελεί πάνω από όλα μια σημαντική προσφορά της Οργάνωσής μας προς την κοινωνία μας.

 

Η Οργάνωσή μας σε συνεργασία με την ΟΛΜΕ προχώρησε στην έκδοση σε ελληνική μετάφραση του βιβλίου της Education International για τις «Επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση (Μελέτη για τις τάσεις στη συνδικαλιστική ελευθερία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης την εποχή της οικονομικής κρίσης)». Η έκδοση θα διατεθεί δωρεάν στα μέλη της Οργάνωσης σε μια προσπάθεια να γνωρίσουν και οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο χώρο στην εκπαίδευσης.

 

Στα πλαίσια της προώθησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και του στόχου της φετινής σχολικής χρονιάς «Διαχρονικά διδάγματα από τους αγώνες των Κυπρίων για Ελευθερία» η Οργάνωσή μας διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο «Και με μισό κουπί πηγαίνουμε ασφαλείς». Η εκδήλωση διοργανώθηκε στις 31 Μαρτίου 2015 στη Λεμεσό και την επόμενη μέρα στη Λευκωσία. Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα στη Λεμεσό, όπου υπήρξε μαζική συμμετοχή συναδέλφων. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του ΚΔΣ, καθώς και τη συνάδελφο κ. Φρίτα Τερζιάν, που εργάστηκαν για την πραγματοποίηση των δύο παραστάσεων.

 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Κατά την περίοδο αυτή το Κ.Δ.Σ.  ανέπτυξε μια σημαντική δραστηριότητα και διαχειρίστηκε, τόσο τα τρέχοντα και καθημερινά προβλήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης, όσο και τα σημαντικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη περίοδος, λόγω και της συζήτησης του Ωρολογίου Προγράμματος, ενός ζητήματος που πάντοτε προκαλούσε τριγμούς στη συνοχή της Οργάνωσής μας. Εκείνο που οφείλουμε να διατηρήσουμε είναι την ενότητα της Οργάνωσής μας και μέσα από μια προσπάθεια σύνθεσης των αντίθετων απόψεων να επιδιώξουμε το καλύτερο για το δημόσιο σχολείο.

Η προσπάθεια από τη μια της διασφάλισης και της αναβάθμισης του Δημόσιου Σχολείου και της Δημόσιας Εκπαίδευσης και από την άλλη του κύρους και της αξιοπρέπειας των καθηγητών / καθηγητριών είναι συνεχής και αδιάκοπη. Θεωρούμε όμως ότι η ΟΕΛΜΕΚ αποτελεί διαχρονικά το βασικό εκπαιδευτικό εταίρο που τα υπερασπίζεται με συνέπεια και σταθερότητα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε κάθε διευκρινιστική σας ερώτηση επί του απολογισμού του Κ.Δ.Σ. Είμαι έτοιμος, να ακούσω με προσοχή την εποικοδομητική σας κριτική, αναγκαία για τη βελτίωση ακόμη περισσότερο της δουλειάς και του έργου που επιτελεί το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας εύχομαι καλή δύναμη για τις επόμενες μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη λήγουσα σχολική χρονιά.

Εύχομαι σε όλους και όλες καλό καλοκαίρι

 

Σας ευχαριστώ

 

Λευκωσία,  10 Ιουνίου 2015

Αρ. πρωτ. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ