facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Συνέδριο ETUCE Λουξεμβούργο 10-12 Νοεμβρίου 2008
 
 
 
 
Ημερομηνία: 18-11-2008

 

 

Θέμα: Συνέδριο ETUCE
Λουξεμβούργο 10-12 Νοεμβρίου 2008

  

Συμμετέχοντες:     Παρασκευάς Σαμάρας     Αντιπρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ
         
    Κώστας Χατζησάββας   Γεν. Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ
(Εθνικός Αντιπρόσωπος)
         
    Δημήτρης Μικελλίδης   Πρόεδρος ΠΟΕΔ
         
    Απόστολος Αποστολίδης   Βοηθός Γεν. Οργανωτικός
Γραμματέας ΠΟΕΔ

  

Πρώτη ημέρα συνεδρίου: 10/11/2008
Ώρα έναρξης: 9.00 π.μ.
Ώρα λήξης: 5.00 μ.μ.

Έγινε εισαγωγική ομιλία του Προέδρου της ETUCE κ. Ronnie Smith και στη συνέχεια ο Γεν. Γραμματέας της ETUCE κ. Martin Romer αναφέρθηκε και ανέλυσε τις τέσσερις κατευθύνσεις και στόχους της ETUCE μέχρι το 2010 που είναι:

α) Δια βίου μάθηση

β) Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στα σχολεία

γ) Ισότητα και πολιτότητα

δ) Καινοτομία και δημιουργικότητα

 

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων χωρίστηκαν σε ομάδες και έγινε συζήτηση για διάφορα θέματα. Οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ συμμετείχαν στην ομάδα στην οποία θα γινόταν συζήτηση για τις σχέσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων με τους εργοδότες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί. Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ στην παρέμβαση του ανέφερε ότι έχει αρχίσει η τροχιοδρόμηση  της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης στην Κύπρο και βασικά κεφάλαια της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, η αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η επιμόρφωση, η παραβατικότητα, το σύστημα διορισμού. Τονίστηκε επίσης ότι οι σχέσεις της ΟΕΛΜΕΚ με το Υπουργείο Παιδείας βρίσκονται σε σχετικά καλό επίπεδο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση σε κάποια συνδικαλιστικά ή εκπαιδευτικά θέματα.

 

Δεύτερη ημέρα συνεδρίου: 11/11/2008
Ώρα έναρξης: 9.00 π.μ.
Ώρα λήξης: 5.00 μ.μ.

Τη δεύτερη ημέρα έγινε συζήτηση για την πρόταση του Προέδρου της ETUCE κ. Ronnie Smith που βασικά προνοεί την προσχώρηση της ETUCE στην Παγκόσμια Οργάνωση των Εκπαιδευτικών (E.I.) χάνοντας έτσι ουσιαστικά την αυτονομία της. Ακούστηκαν πολλές απόψεις επί της πρότασης χωρίς όμως να ληφθεί απόφαση.

Πρόταση για το ίδιο θέμα κατέθεσαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις της Γαλλίας με άλλες 7 χώρες η οποία διαφέρει από την Πρόταση του Προέδρου της ETUCE, και υποστηρίζει την αυτονομία της ETUCE. Η πρόταση επισυνάπτεται τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά.

Τελική απόφαση για το θέμα αυτό δεν λήφθηκε κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας και αποφασίστηκε να συζητηθεί ξανά και να ψηφιστεί σε νέα γενική συνέλευση το Νοέμβριο του 2009, αφού προηγηθεί διαμόρφωση της πρότασης η οποία θα κοινοποιηθεί προς όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

 

Τρίτη ημέρα συνεδρίου: 12/11/2008
Ώρα έναρξης: 9.00 π.μ.
Ώρα λήξης: 3.00 μ.μ.    

Με την έναρξη της συνεδρίας της τρίτης ημέρας, έγινε η επικύρωση των νέων εκπροσώπων των εκπαιδευτικών οργανώσεων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ETUCE. Μεταξύ αυτών έγινε και η επικύρωση του εκπροσώπου της Κύπρου, Γενικού Γραμματέα της ΟΕΛΜΕΚ, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή των Ε/Κ Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ήταν καλά προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαζόταν. Σημειώνεται ότι κάθε επικύρωση εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους και ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να γίνει κοινή σύσκεψη των εκπαιδευτικών οργανώσεων με Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Εξωτερικών προς ενημέρωση.

Μετά την επικύρωση έγιναν αναφορές από μέλη της Γραμματείας της ETUCE για τα διάφορα συνέδρια που έγιναν κατά το 2008 όπως και για τον κοινωνικό διάλογο, για την προδημοτική εκπαίδευση, για το status  των γυναικών στην Ευρώπη, για τη βία και παραβατικότητα στα σχολεία και άλλα.


Το συνέδριο έκλεισε με αναφορές στα έξοδα της ETUCE το 2008 και έγκριση προϋπολογισμού για το 2009. 

Για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης έχει κατατεθεί έντυπο υλικό σε σχετικό φάκελο. Επισυνάπτονται εδώ σε μετάφραση δύο έγγραφα: 

α) Το σχέδιο δράσης της ETUCE σχετικά με την πρόληψη και την

    αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία.

β) Δήλωση της ETUCE σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

    Επιτροπής: Βελτιώνοντας τις δεξιότητες για τον 21ο αιώνα μια

    ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στα Σχολεία.   

  

Συνάντηση για το Μεσογειακό Φόρουμ 

Κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας και με την ευκαιρία της παρουσίας στο Λουξεμβούργο και των οκτώ χωρών της Οργανωτικής Επιτροπής για το Μεσογειακό Φόρουμ, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη. Μετά από δική μας πρόταση/εισήγηση αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει ειδική συνάντηση στην Αθήνα αρχές Φεβρουαρίου 2009, την οποία θα συγκαλέσει ο Γεν. Γραμματέας της ΟΛΜΕ κ. Θέμης Κοτσιφάκης για συζήτηση των θεμάτων που θα βρίσκονται στην ατζέντα του Μεσογειακού Φόρουμ το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2009 στην Μάλτα. Η ΟΕΛΜΕΚ στο Μεσογειακό Φόρουμ εκπροσωπείται από τον Σωτήρη Χαραλάμπους   καθώς και τους Ζαχαρία Παπαζαχαρίου και Ελευθερία Θεοδώρου.

Ενημέρωση από Κώστα Χατζησάββα (Γεν. Γραμματέα ΟΕΛΜΕΚ)

 

Λευκωσία, 18 Νοεμβρίου 2008.

Αρ. πρωτ.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ETUCE (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 


Τ.Κ. 22159, 1518 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590
ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ