facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΠΣΓΑ 17ης Δεκεμβρίου 2015 για το Κρατικό Μισθολόγιο
 
 
 
 
Ημερομηνία: 18-12-2015

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Webside: www.oelmek.com.cy

Απόφαση ΠΣΓΑ 17ης Δεκεμβρίου 2015 για το Κρατικό Μισθολόγιο

Το 2016 πρέπει να είναι για την ΟΕΛΜΕΚ η αφετηρία ενός διαρκούς αγώνα διεκδίκησης των μισθολογικών και άλλων δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, που απωλέσθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Μιας οικονομικής κρίσης που είναι πλέον απεδεδειγμένο ότι οφείλεται αποκλειστικά στο τραπεζικό κατεστημένο και στις ασύγγνωστες εγκληματικές αποφάσεις και ενέργειές τους, με τις οποίες οδήγησαν την κυπριακή οικονομία στην κατάρρευση και τον κυπριακό λαό στην εξαθλίωση.

 

Όλα αυτά τα χρόνια οι εκπαιδευτικοί, όπως και ο κυπριακός λαός, πλήρωσαν βαρύ τίμημα στην προσπάθεια για στήριξη της οικονομίας του τόπου. Χωρίς να έχουμε ευθύνη για τη δεινή οικονομική κατάσταση, είδαμε τις απολαβές μας να συρρικνώνονται σε διψήφια ποσοστά, τα συνταξιοδοτικά μας ωφελήματα να καταστρατηγούνται και κάποια να καταργούνται. Από την άλλη πλευρά οι κύριοι υπαίτιοι της οικονομικής καταστροφής παραμένουν στο απυρόβλητο και ατιμώρητοι.

Υπό το φως των πιο πάνω, η ΟΕΛΜΕΚ θα πρέπει να στηρίξει τα μέλη της και γι’ αυτό θα πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά:

  1. Κατάργηση των μνημονιακού άρθρου που διαχωρίζει τους Καθηγητές σε Καθηγητές άνω των 45 και κάτω των 45 ετών για σκοπούς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
  2. Άρση των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στους Καθηγητές σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης τους, στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, αλλά  και στην σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση  που κάποιος με βάση τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για τις Κ.Α., επιθυμεί να πάρει την σύνταξη αυτή στο 63 έτος της ηλικίας του.
  3. Επιστροφή στους νόμιμους δικαιούχους της περιοδικής εισφοράς του 2% επί των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών,  μετά την αφυπηρέτησή τους (όπως ίσχυε πριν την 1.1.2013).
  4. Δημιουργία Ταμείου Προνοίας για τους καθηγητές που μονιμοποιούνται κατά ή μετά την 1.10.2011, καλύπτοντας συνολικά όλα τα χρόνια υπηρεσίας τους στο Δημόσιο Σχολείο, είτε ως συμβασιούχοι, είτε ως έκτακτοι, είτε ως αντικαταστάτες. Υπενθυμίζουμε ότι η κατηγορία των καθηγητών αυτών, δε δικαιούται κρατική σύνταξη και εφάπαξ ποσό.
  5. Τερματισμό της αποκοπής του 0,8-2% μηνιαίως για επαναδιορισμό δήθεν εκτάκτων καθηγητών.
  6. Τερματισμό της κλιμακωτής Έκτακτης εισφοράς του 2,5%-3,5%.
  7. Απόδοση του μισθού της θέσης, σε όσους εκπαιδευτικούς προάγονται.

Ως εκ τούτου, η ΟΕΛΜΕΚ δεν μπορεί να αποδεχτεί την πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο κρατικό μισθολόγιο, το οποίο στην ουσία ενταφιάζει τα πιο πάνω ζητήματα, προσφέροντας αυτονόητα ανταλλάγματα, όπως είναι ο τερματισμός της Έκτακτης εισφοράς και η απόδοση της αντίστοιχης κλίμακας σε προαχθέντες εκπαιδευτικούς. Απαράδεκτη, επίσης, είναι και η φιλοσοφία που διαπνέει τη συγκεκριμένη πρόταση της Κυβέρνησης, η οποία:

  1. Διασυνδέει τις γενικές αυξήσεις, τις προσαυξήσεις και την ΑΤΑ με το ΑΕΠ, το ποσοστό του οποίου προκύπτει από τα εισοδήματα και τις δαπάνες ενός κράτους. Σημειώνεται ότι στις δημόσιες δαπάνες περιλαμβάνονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, οι προμήθειες υλικών κ.λπ. Συνεπώς, οι μισθωτοί του δημοσίου θα πληρώνουν έμμεσα, μεταξύ άλλων,  τις όποιες προσλήψεις και προαγωγές θα γίνονται στο δημόσιο από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις.
  2. Ακυρώνει τον συνδικαλισμό, αφού η όλη διαδικασία θα είναι αυτορρυθμιζόμενη με βάση το ΑΕΠ.
  3. Καθιστά τις αποκοπές μόνιμες, εκτός της κλιμακωτής Έκτακτης εισφοράς.

Επιπρόσθετα, οι συνδυασμένες κλίμακες, κατόπιν προφορικών διευκρινίσεων παραμένουν, αλλά οι όποιες αυξήσεις (προσαυξήσεις, ΑΤΑ, γενικές αυξήσεις) δε θα προστίθενται στο μισθό, αλλά θα αφαιρούνται από τις υφιστάμενες αποκοπές, ώστε σε κάποια στιγμή να καλυφθεί το ποσό των αποκοπών και τότε θα αρχίσουν να φαίνονται οι πρώτες πραγματικές αυξήσεις στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών. Συνεπώς, οι του δημοσίου θα κληθούν να ξαναπληρώσουν τις αποκοπές.

Με βάση τα πιο πάνω, η ΠΣΓΑ απορρίπτει την πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο Κρατικό Μισθολόγιο και καλεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να πρωτοστατήσει στην σύμπηξη διεκδικητικού μετώπου με άλλες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, με στόχο την αποτροπή των μεθοδεύσεων και την επαναφορά των κεκτημένων. Καλεί, επίσης, το ΚΔΣ να προβεί σε όποιες άλλες ενέργειες κρίνει ότι είναι αναγκαίες για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, μη αποκλειομένων και των απεργιακών μέτρων. Τέλος, καλεί το ΚΔΣ να προχωρήσει και στη λήψη νομικών μέτρων με στόχο την κατάργηση των παρανόμων και παράλογων μνημονιακών άρθρων, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη. Το ΚΔΣ να ενημερώσει, εντός τριών μηνών, τους Γενικούς Αντιπροσώπους σε έκτακτη ΠΣΓΑ για τις ενέργειες του και τα αποτελέσματα για τα πιο πάνω αιτήματα.

 

 

Λευκωσία,   17  Δεκεμβρίου  2015

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΛΙΚΗ)

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ