facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΠΣΓΑ για την Επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
 
 
 
 
Ημερομηνία: 17-06-2016

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Webside: www.oelmek.com.cy

Απόφαση ΠΣΓΑ για την Επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

 

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ, η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 16 Ιουνίου 2016, αφού συζήτησε το περιεχόμενο της επιστολής του Γενικού Ελεγκτή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 11 Μαϊου 2016 για τον «Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το έτος 2017, τις διδακτικές περιόδους των εκπαιδευτικών και τις ανάγκες και απαλλαγές από διδακτικό χρόνο» καθώς και τις δημόσιες δηλώσεις του εις βάρος των Εκπαιδευτικών, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Κρίνει το περιεχόμενο της επιστολής ως απαράδεκτο, προσβλητικό και απαξιωτικό για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενσυνείδητα υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο και υλοποιούν την εκάστοτε επίσημη εκπαιδευτική πολιτική του κράτους. Ως εκ τούτου, η ΠΣΓΑ καλεί τον Γενικό Ελεγκτή να ανακαλέσει το προσβλητικό περιεχόμενό της και ταυτόχρονα να αποσύρει τις σχετικές συστάσεις του προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
  2. Θεωρεί ανεδαφικές και λανθασμένες τις αναφορές του Γενικού Ελεγκτή ότι γίνεται «σπατάλη δημοσίου χρήματος», γιατί παραχωρούνται περίοδοι σε αντιστάθμισμα για «δήθεν» άλλα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι Εκπαιδευτικοί». Προφανώς ο Γενικός Ελεγκτής αγνοεί ότι οι περίοδοι αυτές αφορούν τόσο σε διδακτικό έργο (προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, πρόγραμμα αλλόγλωσσων μαθητών, κ.ά.) όσο και σε εξωδιδακτικό έργο (εκδηλώσεις σχολείων, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες, σχολικές εκδόσεις, εργαστήρια διάφορων μαθημάτων, εργασίες που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, κ.α.), το οποίο υπηρετεί την εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική του κράτους. Κρίνει ότι ο Γενικός Ελεγκτής θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι περισσότερες από αυτές τις περιόδους αφορούν στο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής, με το οποίο υλοποιούνται οι πρόνοιες του «Νόμου περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Νόμος του 1999)» καθώς και τις ανάγκες του προγράμματος των Αλλόγλωσσων μαθητών. Προγράμματα μέσα από τα οποία προσφέρεται από το κράτος το δικαίωμα, σε όλα ανεξαίρετα τα παιδιά που φοιτούν στο δημόσιο σχολείο, για απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση στο μορφωτικό αγαθό. Όσον αφορά το εξωδιδακτικό έργο, η ΠΣΓΑ υπενθυμίζει στον Γενικό Ελεγκτή ότι αυτό απορρέει από την εκπαιδευτική πολιτική του κράτους για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Για ένα σχολείο που στοχεύει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων των νέων της πατρίδας μας, στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια αξιών και στάσεων ζωής που χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη.
  3. Κρίνει ότι ο Γενικός Ελεγκτής όφειλε να γνωρίζει ότι όλα τα πιο πάνω προγράμματα έχουν εγκριθεί από θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας και συμπεριλαμβάνονται κάθε χρόνο στον Προϋπολογισμό του Κράτους, που υποβάλλεται από το Υπουργικό Συμβούλιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία τον ελέγχει και τον εγκρίνει. Συνεπώς δεν πρόκειται για «παράτυπες και μη σύννομες» αδικαιολόγητες ανάγκες για δαπάνες που «επωμίζεται ο φορολογούμενος» , αλλά για θεσμοθετημένη πολιτική του κράτους, η οποία διαχρονικά στηρίζεται από τους εκλελεγμένους εκπροσώπους των φορολογούμενων πολιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
  4. Καταθέτει την πεποίθησή της ότι η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή στηρίχθηκε σε εσφαλμένη και ελλιπή ενημέρωση, γεγονός που αφήνει ερωτήματα για τα αλλότρια κίνητρα εκείνων που «πληροφόρησαν» το Γραφείο του.
  5. Κρίνει ότι ο Γενικός Ελεγκτής δεν έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την εκπαιδευτική πολιτική του κράτους, ούτε να προβαίνει σε ενέργειες που αντιστρατεύονται τις αποφάσεις για υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Συνεπώς, θεωρεί ως απαράδεκτη τη σύσταση προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για μη συμπερίληψη και απόσυρση από τον προϋπολογισμό του 2017 των δαπανών που αφορούν στην υλοποίηση συγκεκριμένων πτυχών της εκπαιδευτικής πολιτικής.
  6. Εκφράζει την έντονη ανησυχία της προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για τυχόν υιοθέτηση εισηγήσεων που ανατρέπουν την ίδια τη φιλοσοφία του δημόσιου σχολείου και τον καλούν να δώσει μια συνολική απάντηση στο Γενικό Ελεγκτή. Καλεί τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού (α) να τοποθετηθεί κατά πόσον ο Γενικός Ελεγκτής δικαιούται να ασκεί επί της ουσίας εκπαιδευτική πολιτική και (β) να τεκμηριώσει την παραχώρηση απαλλαγών από διδασκαλία στην τάξη που έχουν αποφασιστεί από την Πολιτεία για να καλύψουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Τον καλεί επίσης να στηρίξει το πολυσχιδές έργο που γίνεται στην εκπαίδευση και το κύρος των Εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου. Τέλος, καλεί τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να μην αποδεχτεί τις εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή μέσα από τις οποίες ανατρέπεται η εκπαιδευτική πολιτική του κράτους για αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

 

Ο  Πρόεδρος                                                            Η  Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Ταλιαδώρος                                              Βαλεντίνα Σαλτέ

Λευκωσία,  16  Ιουνίου  2016

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΕΓΚΤΗ)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ