facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΠΣΓΑ για τις προτάσεις του ΥΠΠ για τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μ. Ε. και για τις Παγκύπριες Εξετάσεις και τις Εξετάσεις Τετραμήνων
 
 
 
 
Ημερομηνία: 17-06-2016

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Webside: www.oelmek.com.cy

Απόφαση ΠΣΓΑ για τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τροποποίηση των υφιστάμενων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και για τις Παγκύπριες Εξετάσεις και τις Εξετάσεις Τετραμήνων


Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ, η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 16 Ιουνίου 2016, αφού συζήτησε την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τροποποίηση των υφιστάμενων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για καθιέρωση Εξετάσεων Τετραμήνων στη Μέση Εκπαίδευση και διαχωρισμό των Παγκυπρίων Εξετάσεων σε Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης και Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης αποφάσισε τα εξής:

 

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  1. Θεωρεί τον εκσυγχρονισμό των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία των δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών.
  2. Θεωρεί ορθές τις γενικές αρχές και τη φιλοσοφία της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τους «Περί Λειτουργίας των δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2016».
  3. Κρίνει ότι με τη θεσμοθέτηση των νέων Κανονισμών ρυθμίζονται προς τη σωστή κατεύθυνση ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
  4. Θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντική την αναβάθμιση του ρόλου των Καθηγητικών Συλλόγων, των Καθηγητών και των Υπευθύνων Τμήματος, καθώς και την αναβάθμιση της θέσης του Βοηθού Διευθυντή και του Βοηθού Διευθυντή Α, μέσα από τη σαφή καταγραφή των ευθυνών και των καθηκόντων τους.
  5. Υιοθετεί την απόφαση του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, ημερομηνίας 9 Μαϊου 2016 και αναμένει από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να αποδεχτεί τις εισηγήσεις για τροποποιήσεις και προσθήκες, όπως προτείνονται από το ΚΔΣ.
  6. Εισηγείται περαιτέρω την τροποποίηση του άρθρου 24(4) ως εξής: «Σε περίπτωση που διαπιστώνεται και αποδεικνύεται η συστηματική, εσκεμμένη και μη τεκμηριωμένη χρήση της μη πιστοποιημένης άδειας απουσίας από καθηγητή ή εκπαιδευτή, είναι δυνατόν, να του ζητηθεί από το Διευθυντή του σχολείου, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, να κάνει επιπλέον αριθμό αναπληρώσεων μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.»
  7. Θεωρεί ορθό οι μαθητές στους οποίους επιβάλλεται το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής να παραμένουν στο σχολείο, αλλά όχι στην αίθουσα διδασκαλίας [άρθρο 17 (9)], αλλά θεωρεί απαραίτητη την εργοδότηση βοηθητικού προσωπικού που θα επιβλέπει τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών που έχουν αποβληθεί.
  8. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να υιοθετήσει τις εισηγήσεις της ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ, προτού καταθέσει την πρόταση για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
  9. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει παράλληλα με την νομοθετική θεσμοθέτηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και με τη νομοθετική θεσμοθέτηση των Κανονισμών Μετακινήσεων των Καθηγητών, των Βοηθών Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών Α, εφόσον συμφωνηθούν οι τελικές προτάσεις του ΥΠΠ με την ΟΕΛΜΕΚ.

 

Β. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

1. Συμφωνεί με τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία του διαχωρισμού των Παγκύπριων Εξετάσεων σε Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης και Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης και της καθιέρωσης Εξετάσεων Τετραμήνων στη Μέση Εκπαίδευση, ωστόσο εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά συγκεκριμένες παραμέτρους εφαρμογής της πρότασης.

2. Εισηγείται την αναβολή της εφαρμογής της πρότασης για ένα χρόνο, ούτως ώστε, πριν την εφαρμογή:

(α) να έχει μελετηθεί ενδελεχώς το περιεχόμενό της και να έχουν καθοριστεί παράμετροι που να την καθιστούν λειτουργική,

(β) να έχουν θεραπευτεί οι όποιες στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες ενδέχεται να λειτουργήσουν αρνητικά ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή της πρότασης και ως προς τα θετικά στοιχεία που αυτή εμπεριέχει, όπως έχουν επισημανθεί στην απόφαση του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ της 9ης Μαΐου 2016.

(γ) να έχουν διασκεδαστεί οι ανησυχίες των Καθηγητών που θα κληθούν να την εφαρμόσουν, με την απάμβλυνση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσει τυχόν βεβιασμένη εφαρμογή της,

(δ) να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, να έχει ετοιμαστεί το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και να έχει προηγηθεί η επιμόρφωση των Καθηγητών σε όλα τα μαθήματα της Β και της Γ Λυκείου,

(ε) να έχει επανακαθοριστεί η ύλη των μαθημάτων σε αντιστοιχία με το διδακτικό χρόνο του κάθε τετραμήνου και να έχει γίνει η αναδιάρθωση και κατανομή της ύλης που θα διδάσκεται και θα εξετάζεται σε κάθε τετράμηνο, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Ειδικοτήτων.

3. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να λάβει σοβαρά υπόψιν του τις εισηγήσεις της ΟΕΛΜΕΚ.

 

Ο  Πρόεδρος                                                          Η  Γεν.  Γραμματέας

Δημήτρης  Ταλιαδώρος                                          Βαλεντίνα Σαλτέ

Λευκωσία,    16  Ιουνίου  2016

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ