facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Εκτελεστικό Συμβούλιο ETUCE, 15 – 16 Μαρτίου 2010
 
 
 
 
Ημερομηνία: 19-03-2010

 

Pan – European Committee / Executive Board

Εκτελεστικό Συμβούλιο ETUCE

15 – 16 Μαρτίου 2010

 


Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ETUCE, η Γραμματεία ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τα διάφορα εκπαιδευτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες όπως τον Κοινωνικό Διάλογο, την Ετήσια Υπουργική Συνδιάσκεψη για την Συνθήκη της Bologna, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, την Συνδιάσκεψη για το εργασιακό στρες που έγινε στην Αθήνα κ.ο.κ.

 

Ενημερώθηκαν επίσης οι παρόντες για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές χώρες στην Ευρώπη, κυρίως όμως η Ελλάδα, η Γεωργία, η Ουγγαρία, η Λετονία (απολύθηκαν περίπου 1,500 εκπαιδευτικοί) και η Ρουμανία με αποτέλεσμα την περικοπή μεγάλων κρατικών κονδυλίων που προορίζονταν για την εκπαίδευση.

  • Κυρίαρχο θέμα του Συμβουλίου ήταν η πρόταση που κατατέθηκε από το Bureau για σύγκληση Έκτακτου Συμβουλίου για συζήτηση καταστατικών αλλαγών (By Laws).  (Ουσιαστικά με την πρόταση αυτή επανέρχεται η εισήγηση, που απορρίφθηκε από τη Γεν. Συνέλευση στη Βαρσοβία).  Αν στο έκτακτο Συμβούλιο της ETUCE προκύψει συμφωνία για τις καταστατικές αλλαγές (όπως αναφέρει η εν λόγω πρόταση) τότε η τελική εισήγηση θα τεθεί προς έγκριση σε έκτακτη συνδιάσκεψη όλων των εκπαιδευτικών οργανώσεων το Νοέμβριο του 2010.  Αν όμως στο έκτακτο Συμβούλιο δεν επέλθει συμφωνία τότε η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα ακυρωθεί (would be cancelled).

Η πρόταση αυτή τέθηκε σε ψηφοφορία και απορρίφθηκε αφού δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων (σύμφωνα με το καταστατικό χρειαζόταν τα 2/3 των παρόντων μελών).

 

Συγκεκριμένα έλαβε 22 ψήφους ενώ απαιτούντο 29. 

Ακολούθησε διάλειμμα και κατά περίεργο τρόπο η εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών οργανώσεων από τη Βουλγαρία (Koumka Damianova) επανέφερε την πρόταση αλλάζοντας δυο μόνο λέξεις από την αρχική εισήγηση και έκανε εισήγηση να υποστηριχθεί από όλους για την ενότητα της ETUCE.

Η πρότασή της έγινε αποδεκτή χωρίς καμία ένσταση και έτσι τον Ιούνιο του 2010 θα συγκληθεί έκτακτο συμβούλιο για συζήτηση καταστατικών αλλαγών (revise European By – Laws).  Αν επέλθει συμφωνία τότε η τελική εισήγηση του Συμβουλίου θα κατατεθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών οργανώσεων το Νοέμβριο του 2010.  Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν επέλθει συμφωνία τον Ιούνιο τότε η έκτακτη Γεν. Συνέλευση δεν θα συγκληθεί (would not be counvened).

 

Τονίζεται ότι η Koumka ήταν Αντιπρόεδρος στην προηγούμενη Γραμματεία της ETUCE και υπέρμαχος της αυτονομίας της ETUCE.  Η στάση αυτή που τήρησε, ήταν ο λόγος που πολεμήθηκε από τους υποστηρικτές των καταστατικών αλλαγών (διοριστικό σύστημα του Γεν. Γραμματέα από την Ε.Ι.) και έχασε τη θέση της Αντιπροέδρου.

Η ξαφνική πρότασή της προς το Συμβούλιο προκάλεσε εύλογες απορίες, οι οποίες επεξηγήθηκαν πλήρως όταν γνωστοποιήθηκε ότι ήταν η μόνη υποψήφια στο εκλογικό συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Επιτροπής Ισότητας στις 17 και 18 Μαρτίου 2010 για τη θέση της Προέδρου, επιβεβαιώνοντας έτσι για μια ακόμη φορά τα πολλά και στημένα παιγνίδια, αναλόγως των συμφερόντων, που παίζονται στη Γραμματεία της ETUCE.

 

Στις εργασίες του Συμβουλίου της ETUCE συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χατζησάββας ως εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, και ΟΛΤΕΚ.  Στο συνέδριο παρευρισκόταν επίσης και ο Γεν. Γραμματέας της ΟΛΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου (ενεκρίθει από την Γραμματεία της ETUCE ύστερα από αίτημά μας) μέσα στο πλαίσιο της απόφασης των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ για τριμελή αποστολή σε τέτοιου είδους συνέδρια για αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων καταστάσεων ή ορολογιών, σχετικά με το εθνικό μας πρόβλημα.

 

Κώστας Χατζησάββας

Γεν. Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ

 

Λευκωσία,  19  Μαρτίου  2010.

Αρ. πρωτ.  ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ(15-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010)
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ