facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΚΔΣ ΟΕΛΜΕΚ για εκκρεμούντα εκπαιδευτικά ζητήματα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 31-08-2017

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ στη σημερινή συνεδρία του (31η Αυγούστου 2017), αφού ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στα τρέχοντα εκπαιδευτικά ζητήματα (αδιοριστία εκπαιδευτικών με πολλά χρόνια υπηρεσίας στην Εκπαίδευση, αποεργαστηριοποίηση μαθημάτων, Αναλυτικά Προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων) κατέληξε στις πιο κάτω παρατηρήσεις/διαπιστώσεις/αποφάσεις:

 

1. Αδιοριστία Εκπαιδευτικών με πολλά χρόνια υπηρεσίας στην Εκπαίδευση

Δυστυχώς, παρά τις έντονες και συνεχείς προσπάθειες της ΟΕΛΜΕΚ, μετά και τους τελευταίους διορισμούς, συνάδελφοι και συναδέλφισσες με εκπαιδευτική υπηρεσία έως και δεκατριών ετών οδηγούνται στην ανεργία. Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να διασφαλίσει εργασιακά τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς.

 

2. Αποεργαστηριοποίηση των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας, του Σχεδιασμού & Τεχνολογίας και της Πληροφορικής στην Α΄ Γυμνασίου – Μικτή γύμναση

Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί ότι η εργαστηριοποίηση ενός μαθήματος πρέπει να εξυπηρετεί τους σκοπούς του Αναλυτικού του Προγράμματος, που είναι άμεσα συνυφασμένοι με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και με θέματα ασφάλειας και υγείας των μαθητών/-τριών. Γι’ αυτό για μια ακόμα φορά δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν αποδεχόμαστε την πρακτική που εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια το ΥΠΠ στην Α΄ Γυμνασίου σε μεγάλο αριθμό τμημάτων, η οποία όχι μόνο δεν υπηρετεί τους πιο πάνω σκοπούς και στόχους αλλά δημιουργεί και διακρίσεις σε βάρος εκατοντάδων μαθητών. Καλούμε το ΥΠΠ να προχωρήσει άμεσα:

α).    Σε περιορισμό του προβλήματος, κυρίως στην  Επαρχία Λευκωσίας, στην οποία, με βάση επίσημα στοιχεία του ΥΠΠ, φαίνεται να επηρεάζεται μεγάλος αριθμός τμημάτων της Α΄ Γυμνασίου.

β).    Γραπτή δέσμευση ότι η εν λόγω πρακτική που εφαρμόζει το ΥΠΠ στο 24% των τμημάτων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, τερματίζεται οριστικά από την σχολική χρονιά 2018/2019.

 

Σε ό,τι αφορά τη μικτή γύμναση η Οργάνωσή μας επαναβεβαιώνει τη θέση της ότι δεν αποδέχεται τη μικτή γύμναση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 

3. Αναλυτικά Προγράμματα / Εκπαιδευτικό Υλικό

Στη συνάντηση της 26ης Ιουνίου 2017 ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού συμφώνησε με την εισήγηση της ΟΕΛΜΕΚ για αναδόμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων από την Α΄ Γυμνασίου μέχρι και την Γ΄ Λυκείου, ώστε αυτά να είναι συμβατά με τον πραγματικά διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Δυστυχώς, υπάρχουν ενδείξεις, ότι, τα αναδομημένα Αναλυτικά Προγράμματα που πρόσφατα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ δε φαίνεται να έχουν υιοθετήσει την πιο πάνω συμφωνημένη αρχή.

Απαιτούμε ξεκάθαρο προγραμματισμό της διδακτέας ύλης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, για κάθε τετράμηνο, και ανάρτηση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο τους. Το θέμα αυτό αποτελεί για την ΟΕΛΜΕΚ ύψιστη προτεραιότητα γι’ αυτό και καλούμε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να δώσει αυστηρές οδηγίες στους επί κεφαλής των Επιτροπών των Αναλυτικών Προγραμμάτων προκειμένου να συμμορφωθούν με τη βασική αρχή που προαναφέρθηκε. Ιδιαιτέρως κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για την περίπτωση της Γ΄ Λυκείου, η οποία φέτος θα επηρεαστεί από τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα.

 

4. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Δυστυχώς, δε φαίνεται να έχει σχεδιαστεί από το ΥΠΠ, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών αναφορικά με τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας αλλά και με άλλα ζητήματα που αφορούν τη διδακτική μεθοδολογία των γνωστικών αντικειμένων. Καλούμε το ΥΠΠ να δώσει οδηγίες στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έτσι ώστε να σχεδιαστεί το ταχύτερο δυνατόν και να υλοποιηθεί ένα Πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με έμφαση σε εκείνη την ομάδα των εκπαιδευτικών που θα κληθεί να διδάξει κατά τη φετινή σχολική χρονιά στη Γ΄ Λυκείου.

 

5. Κανονισμοί Λειτουργίας των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Ήδη έχουν διαφανεί τα πρώτα προβλήματα/αδυναμίες των νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στη σύσταση Επιτροπής με αρμοδιότητες την επανεξέταση των νέων Κανονισμών λειτουργίας.

 

Το ΚΔΣ εξουσιοδότησε τη Γραμματεία να διευθετήσει συνάντηση άμεσα με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ως μια ύστατη προσπάθεια οριστικής διευθέτησης των πιο πάνω εκκρεμούντων ζητημάτων. Το ΚΔΣ θα συνέλθει εκ νέου, εκτάκτως, την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017, για αξιολόγηση της κατάστασης και λήψη αποφάσεων, μη αποκλειομένων και μέτρων.

 

 

Ο  Πρόεδρος                                         Ο  Γεν.  Γραμματέας

Γιάννος Σωκράτους                               Κώστας Χατζησάββας

Λευκωσία,    31  Αυγούστου 2017

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ. 0311-945.2017

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ