facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Τελική Συνδιάσκεψη της ETUCE για το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών – Βερολίνο 17 – 18 Νοεμβρίου 2011
 
 
 
 
Ημερομηνία: 24-11-2011

 

 

Τελική Συνδιάσκεψη της

ETUCE για το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών –

Βερολίνο
17 – 18 Νοεμβρίου 2011

 

 

Εκπρόσωπος της ΟΕΛΜΕΚ στο συνέδριο:

Κώστας Χατζησάββας  Οργαν.  Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ

 

H συνδιάσκεψη άρχισε με εισαγωγική ομιλία του Προέδρου της ETUCE Ronnie Smith ο οποίος αναφέρθηκε στο εργασιακό στρες στην Εκπαίδευση, το οποίο όπως ανέφερε προέρχεται από διάφορους παράγοντες και το πόσο καταστροφικό μπορεί ν’ αποβεί για την υγεία των εκπαιδευτικών αλλά και για την εκπαιδευτική διαδικασία.  Τόνισε ότι πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στην εργοδοσία για εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν και εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Εκ μέρους τους απεύθυνε χαιρετισμό ο David Simmonds, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργοδοτών.  Χαιρετισμό επίσης απεύθυνε και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Γερμανίας Andreas Horst. 

Στη συνέχεια ο Martin Rommer (European Director) παρουσίασε την έρευνα την οποία έκανε η ETUCE για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους (Psychosocial Hazards) που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στον εργασιακό τους χώρο.  Μέσα από την έρευνα αυτή πράγματι διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους που επηρεάζει την υγεία και την ασφάλεια τους στο χώρο εργασίας. 

 

Αποδεικνύεται ότι οι πιο στρεσογόνοι παράγοντες για άνοδο του εργασιακού άγχους στους εκπαιδευτικούς είναι:

  • Αυξανόμενος φόρτος εργασίας
  • Κακή οργάνωση στη δουλειά
  • Πολλές ώρες εργασίας
  • Έλλειψη ελέγχου και αυτονομίας στην εργασία
  • Φτωχές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών
  • Η έλλειψη της σταθερότητας της εργασίας και της ασφάλειας
  • Συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών
  • Θόρυβος στην τάξη

 

Θέση της ETUCE, όπως τόνισε ο Martin Romer, είναι ότι η εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης πρέπει να γίνεται σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.  Τα σχολεία είναι ο χώρος εργασίας των εκπαιδευτικών, πρωτίστως όμως είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα για τους μαθητές.  Γι’ αυτό και το στρες είναι βλαβερό όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των σχολείων αλλά μπορεί να επηρεάσει και τους μαθητές και έτσι να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα και την απόδοση της προσφερόμενης εκπαίδευσης.

 

 

  • Σε διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο το εργασιακό άγχος αναγνωρίστηκε ως πολύ ανησυχητικό και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους.  Οι εκπαιδευτικοί είναι μεταξύ εκείνων που επηρεάζονται περισσότερο από το εργασιακό στρες.

 

  • Η ETUCE εμφαντικά τονίζει ότι οι εργοδότες έχουν τη νομική υποχρέωση να δράσουν λαμβάνοντας υπόψη τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους για να εμποδίζουν και να αντιμετωπίζουν το εργασιακό άγχος και ιδιαίτερα την αναγκαιότητα να προχωρήσουν σε αξιολόγηση των κινδύνων (σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας) των εκπαιδευτικών στο χώρο εργασίας.

 

Η ETUCE θεωρεί ότι η πιο κατάλληλη διαδικασία για να ελέγξεις το εργασιακό στρες στο χώρο εργασίας είναι η αξιολόγηση των κινδύνων για όλο το προσωπικό μίας σχολικής μονάδας.  Στόχος, αφού αναγνωριστούν οι κίνδυνοι, είναι να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για παρεμπόδιση μείωση και εξάλειψη του στρες που προκαλείται στους εκπαιδευτικούς στο χώρο εργασίας τους.

 

Γενικά η ETUCE θεωρεί ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης του εργασιακού στρες για την ευημερία και την υγεία των εκπαιδευτικών προς όφελος της εκπαίδευσης γι’ αυτό δεσμεύεται ότι:

α)     Θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εφαρμογή της Συμφωνίας –       Πλαίσιο των Ευρωπαίων Εταίρων για αντιμετώπιση του        εργασιακού στρες (επισυνάπτεται η σχετική συμφωνία).

 

β)     Θα παρακολουθεί και θα επηρεάζει αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις στην Ε.Ε., ειδικότερα την στρατηγική της Ευρωπαϊκής       Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία,     σχετιζόμενες πολιτικές και νομοθετικά μέτρα, έτσι ώστε να δοθεί         μεγαλύτερη σημασία για το εργασιακό στρες στην ευρωπαϊκή      ατζέντα.

 

γ)     Θα υποστηρίζει τα μέλη της (Εκπαιδευτικές Οργανώσεις) στις       προσπάθειες που καταβάλουν για βελτίωση των Εθνικών   Πολιτικών και Νομοθεσιών για την Επαγγελματική Υγεία και    Ασφάλεια και ειδικά για το στρες στην εργασία.

 

δ)     Θα στηρίζει τα μέλη της για να αναπτύξουν στρατηγική για το     πώς θα διασφαλίσουν ένα καλό εργασιακό περιβάλλον για τους     εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

 

Επιπρόσθετα η ETUCE συμβουλεύει τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις:

α).    Να επικεντρωθούν στη σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/391/EC για τις συνθήκες εργασίας των      εργαζομένων (επισυνάπτεται).

 

β).    Να συνεχίσουν να πληροφορούν και να ενημερώνουν για τους    κινδύνους που διατρέχουν οι εκπαιδευτικοί από το εργασιακό   στρες και να ασκήσουν πιέσεις προς τους εργοδότες τους για την         ανάγκη άμεσης δράσης για αντιμετώπιση του στρες.

 

γ).    Να προωθήσουν επιμορφωτικά μέτρα και Επιτροπές Υγείας και    Ασφαλείας για το         πώς θα αντιμετωπίσουν το εργασιακό στρες οι εκπαιδευτικοί.

 

δ).    Να δώσουν έμφαση στην εμπλοκή των διευθύνσεων των    σχολείων στη διαδικασία αντιμετώπισης των παραγόντων που       προκαλούν το εργασιακό στρες στους εκπαιδευτικούς.

 

ε).     Να προωθήσουν κοινές δράσεις μεταξύ εργοδοσίας και       εκπαιδευτικών οι οποίες θα στοχεύουν στην παρεμπόδιση, τη    μείωση και την εξάλειψη του εργασιακού άγχους.

 

στ).   Να πιέσουν την εργοδοσία για άμεση διεξαγωγή έρευνας για       αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν        οι εκπαιδευτικοί στους χώρους εργασίας.

       

Κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου οι σύνεδροι        χωρίστηκαν σε διάφορες ομάδες και τοποθετήθηκαν σε συντομία     για την έρευνα αλλά και για το τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει      για να αντιμετωπιστεί το εργασιακό άγχος που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Εκ μέρους της ΟΕΛΜΕΚ τοποθετήθηκε ο Κώστας Χατζησάββας (Γεν. Οργ. Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ), ο οποίος ανέφερε τα πιο κάτω:

        « I am sure that the stress-related work work for teachers is a big problem for many reasons and we have to try to find        solutions to face it.

        I think that the trade unions can use the results at this survey to        improve the working conditions and environment for teachers at work place. 

        I agree with many of the results of this survey and I believe that       the teachers can face the work-related stress if they demand      from their Ministry of Education to organize training seminars on        how to cope with the problems.

        Also, the teachers Trade Unions must demand from their employers to implement the Council Directive (89/391/EEC) of     12th June 1989 about safety and health of workers at work».

 

 

Εισήγηση Κώστα Χατζησάββα:

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις θα πρέπει να απαιτήσουν από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στη διεξαγωγή έρευνας για τους κινδύνους (Υγείας και Ασφάλειας) που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο χώρο εργασίας τους καθώς επίσης και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αλλά και της συμφωνίας πλαίσιο για το εργασιακό στρες. 

Στόχος της έρευνας είναι να αναγνωρισθούν οι κίνδυνοι και να καταβληθούν προσπάθειες για μείωση ή και εξάλειψη των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εκπαιδευτικών.

 

Στο συνέδριο συμμετείχαν:

Κώστας Χατζησάββας, Γεν. Οργανωτικός Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ

Λουϊζα Πιττάκαρα, Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ

Δημήτριος Πορτίδης, Γεν. Γραμματέας ΟΛΤΕΚ

Δημήτρης Σαββίδης, Γεν. Οργανωτικός Γραμματέας ΟΛΤΕΚ

Χριστίνα Παπασολομώντος, Εκ μέρους του ΥΠΠ της Κύπρου

 

 

Ενημέρωση από:

Κώστα Χατζησάββα
Οργανωτικός Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ, 24/11/2011

Αρ. πρωτ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ