facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Κοινωνικός διάλογος στην Τεχνική Εκπαίδευση (Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2017)
 
 
 
 
Ημερομηνία: 30-05-2018

Κοινωνικός διάλογος στην Τεχνική Εκπαίδευση

Βρυξέλλες,  24 Νοεμβρίου 2017

 

 

Στις 24 Νοεμβρίου το 2017, διοργανώθηκε από την EFEE (European Federation of Education Employers), την  ETUCE (European Trade Union Committee for Education) και την EESC (European Economic and Social Committee), με την ευκαιρία της  Eυρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δεξιοτήτων, συνάντηση πενήντα εκπροσώπων από:

 

 • εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών
 • των οργανώσεων των εργοδοτών εκπαίδευσης  σε όλη την Ευρώπη,
 • μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
 • άλλων φορέων χάραξης πολιτικής στην Εκπαίδευση και στη βιομηχανία

 

με σκοπό τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

 

Παρουσιάστηκαν οι πιο κάτω απόψεις:

 • Helene Glundholt, φοιτήτρια τεχνικής εκπαίδευσης από Δανία η οποία ανάφερε παρά το θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον που βιώνει στο σχολείο της, μόνο το 18% των νέων στη Δανία επιλέγουν την Τεχνική Εκπαίδευση
 • Silvius Ispas, δάσκαλος Τεχνικής από τη Ρουμανία, που ανάφερε ότι οι Ρουμάνοι μαθητές που εγγράφονται στην Τεχνική Εκπαίδευση είναι αυτοί που εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο έχοντας χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων και σε μερικές περιπτώσεις έχουν προβλήματα συμπεριφοράς και δεν στηρίζονται από τις οικογένειες τους.

 

Σε μια πρόσφατη κοινή ανακοίνωση  ETUCE και δήλωση EFEE , ως κοινωνικοί εταίροι στην εκπαίδευση «δεσμεύονται να βελτιώσουν την ελκυστικότητα και την εικόνα της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Καλούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να:

 

 • βελτίωση της ποιότητας των Τεχνικών Σχολών
 • να ενισχύσουν το μαθησιακό περιβάλλον
 • να αναβαθμίσουν την ποιότητας των συνθηκών εργασίας
 • προώθηση επενδύσεων στην Τεχνική Εκπαίδευση και τερματισμός των δημοσιονομικών αποκοπών που αφορούν την Τεχνική Εκπαίδευση.

 

Τέλος τονίστηκε ότι  ο κοινωνικός διάλογος είναι το κλειδί για την προώθηση καλών συνθηκών υπηρεσιών, καλύτερων μισθών. Πρέπει και απαιτείται να μπορέσουμε να πείσουμε για την αναγκαιότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση. Αν το πετύχουμε είμαστε στο δρόμο για τη βελτίωση της ποιότητας της Τεχνικής Εκπαίδευσης και στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας με καλύτερες και ίσες ευκαιρίες για όλους.

 

 

1η συνάντηση Συμβουλευτικής Ομάδας για το πρόγραμμα:

« προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην εκπαίδευση

(Ist Advisory Group meeting)

22 January EDUCE 9th floor, Brussels

Η Κύπρος μαζί με Δανία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Βέλγιο και Ιρλανδία συμμετέχει στο νέο 2-ετές πρόγραμμα: “European Sectoral Social Partners in Education promoting effective integration of migrants and refugees in education”. Η Κύπρος έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα λόγω του ότι έχει την ιδιαιτερότητα να είναι χώρα υποδοχής προσφυγικών ροών από εμπόλεμες ζώνες όπως Συρία και Ιράκ.

Η 1η συνάντηση έγινε την 22 Ιανουαρίου 2018 από η ώρα 10 πμ μέχρι 4 μμ στα κεντρικά γραφεία της ETUCE στις Βρυξέλλες. Στη συνάντηση κάθε χώρα παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με το καθεστώς των μαθητών οι οποίοι είναι είτε είναι παιδιά προσφύγων είτε οικονομικών μεταναστών.

Αναφέραμε ότι η Κύπρος είναι αποδέκτης προσφυγικών ροών κυρίως από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα από τη Συρία και το Ιράκ εξ’ αιτίας των μακροχρόνιων πολέμων.  Παρ’ ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν έχουν προορισμό την Κύπρο αλλά τη Γερμανία επειδή η Κύπρος δεν είναι μέλος του Stengel βάσει της συμφωνίας του Dublin 2 αρκετοί πρόσφυγες για τα δεδομένα της Κύπρου παραμένουν στο νησί.

Επίσης αρκετοί οικονομικοί μετανάστες κυρίως από τις πρώην ανατολικές χώρες Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία εργάζονται στην Κύπρο κυρίως στη ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία.

Στο συνέδριο αυτό, μεταξύ άλλων, παρουσιάσαμε τον τρόπο που ως σχολείο και ως κοινωνία αντιμετωπίζουμε τα παιδιά των μεταναστών, σχετικά:

 • Με τον τρόπο ένταξής τους ως κανονικών μαθητών στη σχολική μονάδα,
 • Με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν,
 • Με τη σχολική και κατ’ οίκον υποστήριξη

Αναφέραμε ότι παρ’ ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας με τους γονείς αυτών των παιδιών λόγω κυρίως του ότι δεν γνωρίζουν ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά, υπάρχει ικανοποιητική αναπόκριση από αυτά τα παιδιά. Μπορούμε να πούμε ότι γίνονται πλήρως αποδεκτά από τα άλλα παιδιά και τυγχάνουν έτσι και της σχετικής  βοήθειας.

Στο τέλος απαντήσαμε σε ερωτήσεις και διευκρινήσεις τόσο των μελών της Γραμματείας της ETUCE όσο και των αντιπροσωπειών των υπολοίπων χωρών.

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ