facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ΠΣΓΑ 21ης Ιουνίου 2018 για την Ασφάλεια και Υγεία εκπαιδευτικών και μαθητών και για την βία και την παραβατικότητα στις σχολικές μονάδες
 
 
 
 
Ημερομηνία: 22-06-2018

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

Απόφαση για την Ασφάλεια και Υγεία εκπαιδευτικών και μαθητών και για την βία και την παραβατικότητα στις σχολικές μονάδες

ΠΣΓΑ  ΟΕΛΜΕΚ, 21  Ιουνίου 2018

 

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 21 Ιουνίου 2018, συζήτησε το σοβαρό θέμα της έξαρσης των φαινομένων βίας και παραβατικότητας καθώς επίσης και θέματα ασφάλειας και υγείας εκπαιδευτικών και μαθητών στους σχολικούς χώρους.

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητική την αυξητική τάση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα σε ότι αφορά θέματα παραβατικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς από μερίδα μαθητών σε βάρος μαθητών και Καθηγητών. Η αύξηση τέτοιων ακραίων περιστατικών βίας στο πρόσφατο παρελθόν δεν είναι τυχαία και δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ατομικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς παράγοντες που επιστρατεύονται συνήθως για την ερμηνεία τους.

 

Η ΠΣΓΑ εκφράζει ταυτόχρονα τον έντονο προβληματισμό της για τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εκπαιδευτικών και των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας και γενικότερα στους σχολικούς χώρους, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις τεράστιες ευθύνες της εργοδοσίας για τα θέματα αυτά.

 

Η ΠΣΓΑ καλεί το ΥΠΠ να προχωρήσει επιτέλους στη λήψη συγκεκριμένων και ουσιαστικών μέτρων, που  θα αντιμετωπίζουν ριζικά το πρόβλημα της βίας και παραβατικής συμπεριφοράς στους σχολικούς χώρους και θα διασφαλίζουν την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία εκπαιδευτικών και μαθητών στον χώρο εργασίας.

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ καλεί το ΥΠΠ να προχωρήσει, το συντομότερο δυνατόν, στην υλοποίηση των πιο κάτω εισηγήσεων/απαιτήσεων:

1)      Αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και Προγραμμάτων και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού πλαισίου για αποτελεσματική αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση του θέματος της σχολικής βίας μέσα από έναν σωστό συνδυασμό ολοκληρωμένων μέτρων και συνεργατικών προσεγγίσεων πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη των μαθητών αυτών, των οικογενειών τους και των σχολείων.

2)      Εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας στα καίρια ζητήματα τα οποία θέτουν εμπόδια και ακυρώνουν τις προσπάθειες των αρμόδιων υποστηρικτικών υπηρεσιών για παρέμβαση και υποστήριξη.

3)      Στελεχιακή ενίσχυση της επιτελικής Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ) και του Παρατηρητηρίου για τη σχολική βία, που έχουν συσταθεί για αντιμετώπιση της σχολικής βίας, έτσι ώστε να δρουν άμεσα, αποτελεσματικά και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

4)      Αύξηση των κονδυλίων για σκοπούς πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος, με στόχο τη λειτουργία σχετικών Προγραμμάτων.

5)      Δημιουργία Κέντρων Εναλλακτικής Εκπαίδευσης (εντός και εκτός σχολικών μονάδων) για στήριξη μαθητών με ακραία παραβατική συμπεριφορά και με απώτερο στόχο την ομαλή επανένταξη των τελευταίων στις σχολικές μονάδες.

6)      Φύλαξη των σχολικών μονάδων για προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολείων από εξωσχολικούς, που εισέρχονται παράνομα στους σχολικούς χώρους.

7)      Τοποθέτηση Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ), ένας σε κάθε Γυμνάσιο και δύο σε κάθε Λύκειο.

8)      Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών ψυχολόγων.

9)      Πρόσληψη Σχολικών Κοινωνικών Λειτουργών.

10)    Πρόσληψη Σχολικών Βοηθών για την επίβλεψη π.χ. των αποβληθέντων μαθητών/-τριών.

11)    Απαγόρευση της μεταφοράς και χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές εντός των αιθουσών διδασκαλίας.

12)    Ασφάλιση των εκπαιδευτικών και των περιουσιακών τους στοιχείων.

13)    Έλεγχο, το ταχύτερο δυνατόν, όλων των υποδομών/αθλητικών εγκαταστάσεων/εργαστηρίων κ.λπ. των σχολικών μονάδων και χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

14)    Συγγραφή Εγχειριδίου Εκτίμησης Επικινδυνότητας, στο οποίο θα καταγράφονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι τόσο από δραστηριότητες που εκτελούνται εντός του εργαστηρίου, όσο και από τον χώρο (εγκαταστάσεις/εξοπλισμός) του εργαστηρίου.

15)    Συγγραφή Εγχειριδίου Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας, στο οποίο να καταγράφονται οι ασφαλείς διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για κάθε δραστηριότητα/εργασία/χώρο εργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης εκτίμησης επικινδυνότητας.

16)    Αναθεώρηση της εγκυκλίου για τη διαχείριση περιστατικού σοβαρού τραυματισμού Μαθητή στο σχολείο (βλ. Εγκύκλιο, αρ. φακ. 21.1.07.2/2, 16 Μαΐου 2013).

17)    Την αναβάθμιση της επιμόρφωσης των καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα θέματα των Πρώτων Βοηθειών.  Η επιμόρφωση αυτή θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις νέες μεθόδους στον τομέα της όλης διαχείρισης των θεμάτων των Πρώτων Βοηθειών.

18)    Εισαγωγή του μαθήματος των Πρώτων Βοηθειών στις Τεχνικές Σχολές, όπως αυτό διδάσκεται στο Γενικό Λύκειο.

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των εισηγήσεων/απαιτήσεων της ΟΕΛΜΕΚ.

Σε περίπτωση που το ΥΠΠ δεν επιδείξει την απαιτούμενη βούληση για τις πιο πάνω εισηγήσεις της Οργάνωσής μας, η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το Κ.Δ.Σ. να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα, μη εξαιρουμένων και των δυναμικών.

 

 

Ο  Πρόεδρος                                                             Ο  Γεν.  Γραμματέας

Γιάννος Σωκράτους                                                    Κώστας Χατζησάββας

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Λευκωσία,    21  Ιουνίου 2018

Αρ. πρωτ. ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ