facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Αμφισβήτηση των Στερεοτύπων των φύλων και του διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας
 
 
 
 
Ημερομηνία: 24-05-2012

 

                     

 

 

 

 Συνέδριο ETUCE με θέμα:

«Αμφισβήτηση των Στερεοτύπων των φύλων και του διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας»

 

          Βρυξέλλες:   9 - 10 Μαΐου 2012

 

Ο κ. Martin Romer, European Director της ETUCE, ανοίγοντας το Σεμινάριο καλωσόρισε τους εκπροσώπους των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και τους εισηγητές.  Στην εισαγωγική του τοποθέτηση τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στο θέμα της ισότητας των φύλων αφού η προσπάθεια για κατάργηση των ανισοτήτων και διακρίσεων μεταξύ των φύλων θα πρέπει να αρχίσει από τα παιδιά τα οποία θα αποτελέσουν τις μελλοντικές κοινωνίες, δημιουργώντας μια κουλτούρα ισότητας και καταργώντας οποιαδήποτε μορφή διάκρισης.

Επεξήγησε επίσης το Σχέδιο Δράσης της ETUCE για την προσπάθεια που θα καταβληθεί για την ισότητα των φύλων και την κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών σε όλους του τομείς.  Ανέφερε ότι το σχέδιο αυτό επικεντρώνεται στις πιο κάτω 4 θεματικές ενότητες οι οποίες θα προωθηθούν προς διάφορα ευρωπαϊκά σώματα για υλοποίησή τους:

 • Αντιμετώπιση των ρόλων των δύο φύλων ως ένα κοινό πρόβλημα αντρών και γυναικών
 • Προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Υποστήριξη της ισορροπία μεταξύ καθημερινότητας και εργασίας εξίσου και στα δύο φύλα
 • Αντιμετώπιση του χάσματος των μισθών μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Στη συνέχεια ακολούθησε η τοποθέτηση της κας Lucie Danoive, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ισότητας φύλων, η οποία ανέφερε ότι η ισότητα φύλων είναι θεμελιώδης δικαίωμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθείται από το 1957.  Τόνισε ότι η Στρατηγική της Ε.Ε. για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών περιλαμβάνει την προώθηση:

(α)  της ίσης οικονομικής ανεξαρτησίας

(β)  της ισομισθίας για την ίδια εργασία

(γ)  της ισότητας στα κέντρα λήψης αποφάσεων

(δ)  της αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας, τον τερματισμό των παρενοχλήσεων και των πιέσεων λόγω φύλου.

(ε)  της ισότητας των φύλων σε εξωτερικές δράσεις.

Η κα Lucie Danoive χαρακτήρισε τους εκπαιδευτικούς ως κλειδιά για τις αλλαγές προς την ισότητα.  Οφείλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί να καταβάλουν πολλές προσπάθειες για να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών σε όλα τα επαγγέλματα, και για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για αγόρια και κορίτσια.  Έδωσε ως παράδειγμα ότι πολλά αγόρια εγκαταλείπουν πρόωρα τα σχολεία.

 

Η κα Kounka Damianova, η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας της ETUCE, μίλησε για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση.  Τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη Δημοκρατία, αξιοκρατία και αλληλοσεβασμός σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης για όλους,  εκπαιδευτικούς (άντρες και γυναίκες) και μαθητές (αγόρια και κορίτσια).  Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα.

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι εκπρόσωποι των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας με τα πιο κάτω θέματα:

(α)  Πώς οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις μπορούν να παρέμβουν έτσι ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή) για την ισότητα των φύλων.

(β) Οργανωμένα σύνολα και προώθηση αλλαγών στη νομοθεσία και στα Αναλυτικά Προγράμματα για την ισότητα των φύλων.

 

Στο πρώτο θέμα συμμετείχε ο εκπρόσωπος της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χατζησάββας (Γεν. Οργανωτικός Γραμματέας) και στο δεύτερο ο εκπρόσωπος της ΟΛΤΕΚ Δημήτρης Πορτίδης (Γεν. Γραμματέας ΟΛΤΕΚ).

 

Ο κ. Μ. Romer κλείνοντας κάλεσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να δραστηριοποιηθούν και να προωθήσουν με διάφορους τρόπους την ισότητα των φύλων και έδωσε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές:

 • Να ασκήσουν την επιρροή τους προς τις κυβερνήσεις τους για την ανάγκη αναθεώρησης Αναλυτικών Προγραμμάτων, των εγχειριδίων των πρακτικών διοίκησης έτσι ώστε να αναπτυχθούν τάσεις ευαισθησίας στο θέμα των φύλων.
 • Να οργανώσουν ενδοϋπηρεσιακές επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε στις αίθουσες διδασκαλίας να καλλιεργείται κουλτούρα ισότητας φύλων.
 • Να συμπεριλαμβάνουν το θέμα αυτό μέσα στο πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου με διάφορους φορείς όπως το ΥΠΠ, τους Γονείς κλπ.
 • Να συνεργαστούν με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις της χώρας τους αλλά και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις για να αγωνιστούν κατά των φυλετικών στερεοτύπων (gender stereotypes) και για σεβασμό της διαφορετικότητας.
 • Να εμπλέξουν τους γονείς και άλλους συνεργάτες για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.
 • Να ενισχύσουν την παρουσία των γυναικών στις συντεχνίες.
 • Να αναπτυχθούν διάφορες πρακτικές στα σχολεία έτσι ώστε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, τις Επιστήμες και την Τεχνολογία να προωθηθούν μεταξύ των κοριτσιών και μαθήματα που περιλαμβάνονται στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες να προωθηθούν μεταξύ των αγοριών.
 • Να προωθηθούν δραστηριότητες έτσι ώστε τα αγόρια και τα κορίτσια να επεκτείνουν τις σπουδές τους σ’ αυτές που είναι παραδοσιακά υποβαθμισμένες.

 

 

 

Κώστας Χατζησάββας

Γεν. Οργανωτικός Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ

Αρ. πρωτ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ(GENDER EQUALITY SEMINAR-10. 5. 2012)

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ