facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΔΣ
 
 
 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ

ΣΤΗΝ Π.Σ.Γ.Α. ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

 

Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσής μας σας καλωσορίζω στην Τακτική Συνεδρία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων. Στη Λογοδοσία που ακολουθεί καταγράφονται τα πεπραγμένα του Κ.Δ.Σ. κατά την περίοδο του δευτέρου εξαμήνου του 2010.

Στην υπό λογοδοσία περίοδο το Κ.Δ.Σ. συνήλθε σε 12 συνεδρίες, ενώ η Γραμματεία της Οργάνωσης συνήλθε σε 31  συνεδρίες.  

Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν το Κ.Δ.Σ. την περίοδο Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2010 είναι τα εξής:


Πορεία υλοποίησης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης

Θα επαναλάβω και σε αυτή τη Συνδιάσκεψη ότι η πορεία της προώθησης και υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Γι αυτό και η Οργάνωσή μας δεν μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένη από τους ρυθμούς υλοποίησής της. Μάλιστα υπήρξαν και κάποιες αρνητικές εξελίξεις για τις  οποίες θα αναφερθώ πιο κάτω.

Το έργο της σύνταξης των νέων αναλυτικών προγραμμάτων ολοκληρώθηκε με την ουσιαστική και καθοριστική συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Στην υπό εξέταση περίοδο άρχισε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα νέα αναλυτικά, γεγονός που η Οργάνωσή μας έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση πριν αρχίσει η οποιαδήποτε εφαρμογή των νέων αναλυτικών στη σχολική πράξη. Θεωρούμε ότι η σωστή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία, για να μπορέσουν τα νέα αναλυτικά να εφαρμοστούν με επιτυχία. Φυσικά υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος να διανυθεί μέχρι την πλήρη εφαρμογή των νέων αναλυτικών, γιατί απαιτείται πρώτα να παραχθεί το αναγκαίο διδακτικό υλικό και στη συνέχεια να εκδοθούν τα νέα σχολικά εγχειρίδια.

Ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα είναι η διαμόρφωση του νέου Ωρολογίου Προγράμματος (Ω.Π) και των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ). Η Κεντρική Επιτροπή των Αναλυτικών Προγραμμάτων κατέθεσε δύο σενάρια για το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι διάφορες αντιδράσεις που προκλήθηκαν έναντι των δύο σεναρίων και το ξεκαθάρισμα από την ΟΕΛΜΕΚ ότι σε σχέση με το σενάριο των 40λέπτων δεν συζητά σε καμία περίπτωση αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών, υποχρέωσαν το Υπουργείο Παιδείας να προσανατολίζεται στην κατάθεση τρίτης πρότασης. Η Οργάνωσή μας αναμένει την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και είναι έτοιμη να τη συζητήσει στα πλαίσια του στόχου της για αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να επαναλάβω τη θέση της Οργάνωσής μας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των νέων αναλυτικών είναι να καταλήξουμε πρώτα στο ωρολόγιο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί.

Η ΕΔΑΠ κατέθεσε επίσης στην Οργάνωσή μας δύο εισηγήσεις σχετικά με τα Π.Σ. Η Οργάνωσή μας υπέβαλε έντεκα ερωτήματα στο Υπουργείο Παιδείας από τις 24/09/2010 σχετικά με τις δύο εισηγήσεις, δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία γραπτή απάντηση. Τον προβληματισμό μας για τις δύο εισηγήσεις για τα προγράμματα σπουδών τα εκφράσαμε και σε συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Παιδείας. Αναμένουμε από το ΥΠΠ, όπως μας ανέφερε ο κ. Υπουργός, νέα πρόταση σχετικά με τα προγράμματα σπουδών.

Μια αρνητική εξέλιξη στο θέμα των νέων αναλυτικών προγραμμάτων ήταν η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για γενικευμένη εφαρμογή των νέων αναλυτικών των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη του γυμνασίου. Η απόφαση αυτή συνάντησε την έντονη αντίθεση του ΚΔΣ της Οργάνωσής μας, το οποίο θεώρησε την απόφαση αυτή άστοχη και αντίθετη με τη λογική πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή να προηγηθεί η αναγκαία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να παραχθεί το αναγκαίο υλικό και να συμφωνηθεί το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ως αποτέλεσμα των έντονων παραστάσεων της Οργάνωσής μας το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε πρόσφατα να μη διδαχθούν οι δύο τελευταίες θεματικές ενότητες των νέων αναλυτικών. Η απόφαση αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στο ζήτημα του νέου Σχεδίου Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου η Οργάνωσή μας χαιρέτισε από την πρώτη στιγμή την κατάθεση του, γιατί άνοιγε τη συζήτηση του σημαντικού αυτού θέματος. Η Οργάνωσή μας θέλοντας να προωθήσει τη συζήτηση του θέματος υπέβαλε μια σειρά διευκρινιστικών ερωτημάτων προς το Υπουργείο από τον Ιούνιο του 2009, τα οποία δυστυχώς δεν απαντήθηκαν γραπτώς. Τα ερωτήματα αυτά ουσιαστικά δε διευκρινίστηκαν ούτε και με την κατάθεση της νέας πρότασης του Υπουργείου για την αξιολόγηση το Σεπτέμβριο του 2010. Στα θετικά της νέας πρότασης του Υπουργείου ήταν ότι συνοδευόταν με το οικονομικό παράρτημα της πρότασης, το οποίο βρίσκεται υπό μελέτη από την Οργάνωσή μας.

Επαναλαμβάνουμε και σήμερα ότι η Οργάνωσή μας πιστεύει ότι απαιτείται το συντομότερο δυνατόν η θεσμοθέτηση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης το οποίο θα προωθεί την αξιοκρατία, θα εδράζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και θα καταργεί τη σημερινή αναχρονιστική μορφή του επιθεωρητή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βασική προϋπόθεση της Οργάνωσής μας είναι ότι το τελικό κείμενο θα προχωρήσει προς έγκριση, εφόσον υπάρχει η συναίνεση των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Το τελικό κείμενο της Αξιολόγησης θα τεθεί ενώπιον της Π.Σ.Γ.Α. για έγκριση.

Για το θέμα της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο οποίο η Οργάνωσή μας εκπροσωπείται από την υποφαινόμενη, έχει ετοιμάσει Συνολικό Σχέδιο Υποχρεωτικής Περιοδικής Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιείται εντός διδακτικού χρόνου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει επίσης ετοιμάσει πρόταση για την «Αναδόμηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης».

Με λύπη μου είμαι υποχρεωμένη να επαναλάβω όσα είχα αναφέρει στη λογοδοσία του Ιουνίου 2010, γιατί καμιά εξέλιξη δε σημειώθηκε στο διατρέξαντα εξάμηνο. Το Υπουργείο δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με το τεράστιο αυτό ζήτημα που για την Οργάνωσή μας είναι μέγιστης σημασίας. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας σκόπιμα δεν έχει απασχοληθεί ουσιαστικά με το ζήτημά της επιμόρφωσης, γιατί αντιμετωπίζει το ζήτημα αποκλειστικά και μόνο με οικονομικούς όρους. Ουσιαστική όμως Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς θεσμοθέτηση ενός παραγωγικού και λειτουργικού συστήματος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ενός συστήματος που θα παρέχει ταυτόχρονα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση.


Σχολική βία – παραβατικότητα

 

Η παραβατικότητα στα σχολεία για την Οργάνωσή μας είναι  μείζον ζήτημα, όπως είναι μείζον και για την κοινωνία και αυτό καταδεικνύεται από τα συχνά επεισόδια χουλιγκανισμού.

Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος εξαιτίας των κρουσμάτων σχολικής βίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε βάρος των συναδέλφων, η Οργάνωσή μας έχει ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων.

Υπενθυμίζω ότι τον Αύγουστο του 2008 κατατέθηκε η Έκθεση της Επιτροπής για τη σχολική βία, η οποία συστάθηκε από το ΥΠΠ. Η έκθεση της Επιτροπής εισηγείται τη λήψη τριάντα τεσσάρων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο Υπουργός Παιδείας συγκάλεσε το Συμβούλιο Παιδείας, στις 8 Δεκεμβρίου 2009, στη συνεδρία αυτή ο Υπουργός Παιδείας υιοθέτησε και κατέθεσε δεκαπέντε εισηγήσεις από τις τριάντα τέσσερις που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Καπαρδή. Οι προτάσεις αυτές του Υπουργού Παιδείας δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της φύλαξης των σχολικών μονάδων και της εισόδου των εξωσχολικών στα σχολεία, με αποτέλεσμα την πρόκληση διαφόρων προβλημάτων  στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Κατά το εξάμηνο που καλύπτει η λογοδοσία δεν είδαμε να υλοποιούνται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας.  Εισηγήσεις της Οργάνωσής μας σχετικά με την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας, καταγράφονται στο ψήφισμα που βρίσκεται σήμερα ενώπιον σας. 

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. είναι αποφασισμένη να στηρίξει  οποιαδήποτε απόφαση των Καθηγητικών Συλλόγων σχετικά με το θέμα ως επίσης και να προχωρήσει και στη λήψη μέτρων σε παγκύπρια βάση, εάν και εφόσον το ΥΠΠ κωλυσιεργεί στη λήψη προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων για την αναχαίτιση της παραβατικότητας.

 

Επιθεώρηση εκπαιδευτικών

Για το ζήτημα της αξιολόγησης / επιθεώρησης των εκπαιδευτικών, μετά από επίμονες και συστηματικές προσπάθειες της Οργάνωσής μας, καταφέραμε να πείσουμε για το δίκαιο του αιτήματός μας, με αποτέλεσμα ο Υπουργός Παιδείας στις 17 Νοεμβρίου 2010 να δώσει γραπτές οδηγίες όπου καθορίζεται ότι κατά βάση θα επιθεωρούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αξιολόγηση ή είναι στο στάδιο της επιδοκιμασίας. Θα ενημερώνονται επίσης οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο για την ημέρα αλλά και για τη συγκεκριμένη διδακτική περίοδο της επιθεώρησης/αξιολόγησης. Οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μας στον Υπουργό Παιδείας για την καταλυτική παρέμβασή του στο θέμα.

 

Κοινοποίηση των Υπηρεσιακών Εκθέσεων / Αξιολογήσεων των Εκπαιδευτικών – Πρόσβαση στους φακέλους που βρίσκονται στην ΕΕΥ

 

Η έλλειψη διαφάνειας στις εκθέσεις/αξιολογήσεις (των Διευθυντών, των Επιθεωρητών, του κλιμακίου Επιθεωρητών) για τους εκπαιδευτικούς θα ανήκει πολύ σύντομα στο παρελθόν. Οι έντονες προσπάθειες και ενέργειες της Οργάνωσής μας προς κάθε κατεύθυνση (Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ΥΠΠ) απέφεραν αποτέλεσμα και από τώρα και στο εξής οι συγκεκριμένες εκθέσεις θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Οι Τροποποιητικοί Κανονισμοί για τους οποίους η Οργάνωσή μας συμφώνησε με το ΥΠΠ σε αλλεπάλληλες συσκέψεις αναμένεται να ψηφιστούν τον Ιανουάριο του 2011. Η θετική αυτή εξέλιξη με τις υπηρεσιακές εκθέσεις/αξιολογήσεις θα ανοίξει το δρόμο, όπως η ΕΕΥ δήλωσε σε συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, όταν συζητείτο το θέμα,  ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους που περιέχουν τις συγκεκριμένες εκθέσεις και οι οποίες βρίσκονται στην ΕΕΥ. 

 

Εισαγωγή του θεσμού των τετραμήνων

Στα θετικά του διατρέξαντος εξαμήνου ήταν η εισαγωγή του θεσμού των τετραμήνων, μια πρόταση που εδώ και χρόνια η Οργάνωσή μας είχε εισηγηθεί. Με την εισαγωγή του νέου θεσμού παρέχεται η δυνατότητα της ορθολογιστικότερης αξιοποίησης του σχολικού χρόνου. Θετική θεωρούμε και την καθιέρωση του διήμερου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη βάση της σχολικής μονάδας μετά το τέλος του Α΄ τετραμήνου. Κάποιες στρεβλώσεις που παρουσιάστηκαν στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή του νέου θεσμού σε σχέση με τον αριθμό των διαγωνισμάτων διορθώθηκαν, με την παρέμβαση της Οργάνωσής μας. Η Οργάνωσή μας πιστεύει στα θετικά αποτελέσματα του νέου θεσμού και πιστεύει ότι με την αξιολόγηση του στο τέλος του πρώτου χρόνου εφαρμογής του θα γίνουν οι όποιες βελτιώσεις απαιτούνται. Το διήμερο 21-22 Ιανουαρίου οι μαθητές δεν θα προσέρχονται στα σχολεία και θα προσφέρεται για διάφορα σεμινάρια, παιδαγωγικές συναντήσεις, κ.ο.κ.

 

Υπεύθυνος Τμήματος Β΄ τάξης Γυμνασίου

Από 01/09/2010, ο θεσμός του υπεύθυνου τμήματος Β΄τάξης Γυμνασίου εφαρμόζεται στο 30% των Γυμνασίων (περίπου 126 τμήματα έναντι 420 συνολικά) και θα ολοκληρωθεί στις αμέσως επόμενες δύο σχολικές χρονιές. Θέση της ΟΕΛΜΕΚ ήταν η πλήρης εφαρμογή σε όλα τα σχολεία από φέτος, η οικονομική κρίση όμως δεν το επέτρεψε σύμφωνα με το ΥΠΠ. Θεωρούμε ως θετική εξέλιξη έστω και τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού.

 

Επέκταση της εργαστηριοποίησης των μαθημάτων Πληροφορικής και Σχεδιασμού & Τεχνολογίας

Επεκτάθηκε από 01/09/2010 η εργαστηριοποίηση των μαθημάτων Πληροφορικής και Σχεδιασμού & Τεχνολογίας σε 10 ακόμη Λύκεια για την Α΄ Λυκείου. Η συμφωνία ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΠ προνοεί για 4 Λύκεια στη Λευκωσία, 3 στη Λεμεσό, 1 στη Λάρνακα, 1 στη Πάφο και 1 στην Αμμόχωστο. Για τα δύο αυτά μαθήματα υπολείπονται ακόμη 15 περίπου Λύκεια. Θέση της ΟΕΛΜΕΚ είναι ότι η εργαστηριοποίηση θα πρέπει να επεκταθεί και σε εκείνα τα μαθήματα τα οποία μέσα από τα νέα Α.Π. αποδεικνύεται ότι η διδασκαλία τους χρειάζεται να γίνει σε εργαστηριοποιημένη μορφή.

 

Εργαστηριοποίηση της Βιολογίας στην Γ΄Λυκείου 

Οι έντονες πιέσεις και η αποφασιστικότητα της Οργάνωσης μας είχαν τελικά αίσιο αποτέλεσμα για τους Καθηγητές της Βιολογίας στους οποίους από 01/09/2010 παραχωρήθηκε μια διδακτική περίοδος (τη μια περίοδο θα την πάρουν όσοι παρακολούθησαν τα σεμινάρια και όσοι θα τα παρακολουθήσουν μελλοντικά) σ’ αυτούς που διδάσκουν στην Γ΄ Λυκείου για σκοπούς εργαστηριοποίησης.

 

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για τους Αλλόγλωσσους μαθητές

Επεκτάθηκε από 01/09/2010 σε όλα τα σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) το Πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους αλλόγλωσσους μαθητές. Σημειώνεται ότι κατά την περσινή χρονιά το πρόγραμμα αυτό εφαρμοζόταν μόνο σε 31 σχολεία. Το ότι το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία είναι θετικό. Όμως για να είναι αποτελεσματικό θα έπρεπε τα μαθήματα αυτά να γίνονταν πριν την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς, καθώς επίσης και να αυξηθούν οι διδακτικές περίοδοι για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στην πρωινή φοίτηση. Επίσης οι μαθητές αυτοί θα μπορούσαν παράλληλα να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε μη διδακτικό χρόνο (απογεύματα).

 

Καθηγητές Συμβουλευτικής και  Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ)

Αυξήθηκαν από 01/09/2010 κατά 6 οι καθηγητές ΣΕΑ έτσι ώστε σε Σχολεία υψηλού κινδύνου (σε θέματα παραβατικότητας) να υπάρχει ένας εξ ολοκλήρου καθηγητής της ειδικότητας αυτής. Θέση της Οργάνωσής μας είναι ότι σε κάθε Λύκειο πρέπει να υπάρχουν δύο εξ ολοκλήρου καθηγητές ΣΕΑ και ένας σε κάθε Γυμνάσιο.

 

Απαλλαγή των Διευθυντών των Λυκείων από τα διδακτικά τους καθήκοντα

Οι Διευθυντές των Λυκείων, των Εσπερινών Γυμνασίων και Λυκείων αλλά και των Εξατάξιων Σχολείων απαλλάχτηκαν και επίσημα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Η Οργάνωσή μας θα συνεχίσει τον αγώνα της για απαλλαγή και των Διευθυντών των Γυμνασίων από τα διδακτικά τους καθήκοντα και για αναβάθμιση της κλίμακάς τους από Α13 σε Α13+2.

 

Νοείται βεβαίως ότι και άλλα υψίστης σημασίας εκπαιδευτικά αιτήματα που αποσκοπούν πάντοτε στην αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου, όπως η επέκταση της εργαστηριοποίησης και των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, αλλά και η έναρξη της εργαστηριοποίησης και άλλων μαθημάτων από την Α’ τάξη Γυμνασίου, η επέκταση του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), η δημιουργία αιθουσών Δημιουργικής Απασχόλησης-Ψυχαγωγίας σε κάθε σχολείο, οι εισηγήσεις για αντιμετώπιση της παραβατικότητας και για καλύτερες συνθήκες εργασίας καθηγητών και μαθητών καθώς επίσης και συνδικαλιστικά αιτήματα όπως η αύξηση των ωρών που παραχωρούνται στους Προγραμματιστές για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας, η παραχώρηση γονικής άδειας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους άνευ απολαβών (να υπολογίζεται όμως ως πραγματική υπηρεσία) κ.ο.κ. τίθενται στις συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας, παραμένουν όμως ακόμη σε εκκρεμότητα.

 

Όσον αφορά στο Μουσικό και Αθλητικό Σχολείο  είμαστε σε διάλογο με το ΥΠΠ για τη θεσμοθέτηση κανονισμών.

 

Επέκταση ορίου αφυπηρέτησης

Κατά το λήξαν εξάμηνο η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την προαιρετική επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των καθηγητών στο 63ο έτος. Η απόφαση αυτή ικανοποίησε ένα αίτημα που έθεσε η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της Οργάνωσής μας από τον Οκτώβριο του 2008. Η προώθηση του αιτήματος αυτού ήταν αποτέλεσμα έντονων προσπαθειών και ενεργειών του ΚΔΣ της Οργάνωσής μας με επαφές και συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και όλους τους εμπλεκόμενους πολιτειακούς φορείς. Η εφαρμογή της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης αρχίζει από την 1 Σεπτεμβρίου του 2012. Η Οργάνωσή μας διαφώνησε δημόσια με το περιεχόμενο της αναπομπής του νόμου που έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί περιείχε απαράδεκτες και προσβλητικές διατυπώσεις για τους εκπαιδευτικούς. Πρόταση νόμου που κατατέθηκε πρόσφατα για εφαρμογή της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης από την 1 Σεπτεμβρίου 2011 κρίθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα ότι δεν είναι σύννομη με συνταγματικές πρόνοιες.

 

Θεωρώ υποχρέωσή μου, σήμερα από το βήμα της ΠΣΓΑ, να ευχαριστήσω την Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για το έργο που επιτέλεσε για να καταστεί δυνατή η ψήφιση της προαιρετικής επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης.  

 

Ανέγερση Κεντρικών Γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω σήμερα ότι το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας, υλοποιώντας σχετική απόφαση της Π.Σ.Γ.Α., προχώρησε στην ανάθεση στον αρχιτέκτονα κ. Ηρακλή Παπαχρίστου την εκπόνηση νέων σχεδίων για τη στέγαση των Κεντρικών Γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ. Τα νέα σχέδια προβλέπουν την ανέγερση κτιρίου το οποίο συνάδει με τις οικονομικές δυνατότητες της Οργάνωσής μας και είναι εφικτή η υλοποίηση του. Αναμένεται εντός του 2011 να κατατεθεί ο  θεμέλιος λίθος. Στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε από τον ίδιο τον κ. Παπαχρίστου την παρουσίαση των αρχιτεκτονικών σχεδίων.

 

 

Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας για σκοπούς προαγωγής

Η Οργάνωσή μας τους τελευταίους μήνες εργάστηκε έντονα για την προώθηση του αιτήματος της αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για σκοπούς προαγωγής. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να αποκατασταθεί, έστω και μερικώς, η δυσμενής διάκριση που υφίστανται οι άρρενες συνάδελφοι. Το θέμα ελπίζουμε να επιλυθεί μετά και τη σχετική κατάθεση πρότασης Νόμου από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Νίκο Τορναρίτη και την αποδοχή της από το Υπουργείο Παιδείας. Αναμένεται ότι το αργότερο εντός Ιανουαρίου η σχετική πρόταση θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Σε σχέση με την αναγνώριση  υπηρεσίας των συναδέλφων που εργάστηκαν σε συναφείς υπηρεσίες με την εκπαίδευση ή προσέφεραν υπηρεσίες συναφείς με την εκπαίδευση, η ΟΕΛΜΕΚ συνεργάζεται με το Σύνδεσμο «ΔΙΕΚΔΙΚΩ» για την προώθηση του αιτήματος. Το αίτημα συζητήθηκε στη ΜΙΤΕΠΕΫ και η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ επέδειξε διάθεση για συζήτηση του θέματος αυτού σε βάθος και αναμένουμε συνάντηση μαζί της το συντομότερο δυνατό για συνέχιση του διαλόγου. Θεωρούμε ότι το ΥΠΠ, αν πραγματικά ενδιαφέρεται να βοηθήσει στην προώθηση του αιτήματος αυτού θα πρέπει να επιδείξει την αναγκαία βούληση και ευελιξία.

 

Σχέδια Υπηρεσίας της ειδικότητας Τεχνολογίας και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Τέθηκε ξανά προς τον Υπουργό Παιδείας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές Τεχνολογίας και Σχεδιασμού & Τεχνολογίας, το οποίο επηρεάζει άμεσα την αξιολόγηση και συνεπώς την επαγγελματική τους ανέλιξη και τονίστηκε από την Οργάνωσή μας ότι το μακροχρόνιο (10 χρόνια) αυτό πρόβλημα που δημιουργεί διακρίσεις σε καθηγητές της ίδιας ειδικότητας, πρέπει επιτέλους να λυθεί οριστικά. Η Οργάνωσή μας έχει πάρει απόφαση για να υποστηρίξει εισήγηση του Συνδέσμου για λήψη μέτρων έτσι ώστε το ΥΠΠ να προβληματιστεί και να δώσει λύση στο πρόβλημα.

Η Οργάνωσή μας για το θέμα αυτό απέστειλε σχετική επιστολή στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και ζήτησε την εγγραφή του θέματος για συζήτηση. Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010 οι καθηγητές της ειδικότητας αυτής με τη συνοδεία αξιωματούχων της ΟΕΛΜΕΚ συγκεντρώθηκαν έξω από το ΥΠΠ και προέβηκαν σε διαμαρτυρία για τη μη επίλυση του μακροχρόνιου αυτού προβλήματος. Η Οργάνωσή μας επίσης αποδέκτηκε εισήγηση του Συνδέσμου για δίωρη στάση εργασίας στις 8 Δεκεμβρίου 2010, η οποία όμως αναβλήθηκε για μία βδομάδα λόγω της πρόσκλησης του ΥΠΠ για κοινή συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων στις 8 Δεκεμβρίου 2010.  Μετά από παράκληση των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης,  δόθηκε πίστωση χρόνου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, για να καταθέσουν οι δύο Διευθύνσεις από κοινού εισήγηση προς τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ.

 

Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Η Οργάνωσή μας επισήμανε αδυναμίες στα «παιδαγωγικά μέτρα» που περιέχονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και από το Μάρτιο του 2009, ύστερα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ κατέθεσε στο ΥΠΠ συγκεκριμένες εισηγήσεις οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά τους συγκεκριμένους Κανονισμούς προς όφελος των εκπαιδευτικών, των μαθητών και γενικά του Δημόσιου Σχολείου.  Πραγματοποιήθηκαν πολλές συσκέψεις μεταξύ ΥΠΠ και ΟΕΛΜΕΚ για το θέμα αυτό και διαφάνηκε ότι το ΥΠΠ αποδέχεται τις εισηγήσεις μας (κατά 99% όπως μας έχουν πει).  Δυστυχώς όμως για ανεξήγητους λόγους και παρά τις συνεχείς απαιτήσεις μας προς το ΥΠΠ να αποστείλει τις εισηγήσεις αυτές της Οργάνωσής μας στη Βουλή για νομοθετική ρύθμιση, δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα.

 

Κανονισμοί Μετακινήσεων Βοηθών Διευθυντών Α΄

Από το Σεπτέμβριο του 2010 η Οργάνωσή μας κατέθεσε στο ΥΠΠ ολοκληρωμένο προσχέδιο Κανονισμών Μετακινήσεων για τους Β.Δ.Α.΄ με δεκαέξι σημεία. Αναμένουμε από το ΥΠΠ να κληθούμε και να συζητήσουμε τους κανονισμούς αυτούς, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία και να τεθούν σε εφαρμογή για την επόμενη σχολική χρονιά. Παράλληλα με την ευκαιρία αυτή θεωρούμε απαράδεκτη την άρνηση του ΥΠΠ να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση των κανονισμών μετακινήσεων των καθηγητών, οι οποίοι εφαρμόζονται εδώ και 11 χρόνια, αποστέλλοντάς τους στη Βουλή.   

 

Προϋπηρεσιακή κατάρτιση

Το ΠΠΚ, στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του κάτω από την ευθύνη του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίαζε πολλά προβλήματα και οι εκπαιδευτικοί που το παρακολουθούσαν περνούσαν πραγματικά μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Οι συστηματικές προσπάθειες της Οργάνωσής μας και οι εισηγήσεις μας απέφεραν θετικά αποτελέσματα και βελτίωσαν σημαντικά το όλο Πρόγραμμα. Την τρέχουσα σχολική χρονιά (2010 - 2011) τα παράπονα των υπό επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο ΠΠΚ περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Εκεί όπου παρουσιάζονταν προβλήματα η παρέμβαση της Οργάνωσής μας ήταν καταλυτική. Θεωρείται αυτονόητο ότι οι προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση του Προγράμματος θα συνεχιστούν.

Επαναδιορισμός Εκτάκτων Εκπαιδευτικών

Η Οργάνωση μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε να αντιμετωπίσει ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα.  Αυτό του επαναδιορισμού ενός πολύ μεγάλου αριθμού εκτάκτων / συμβασιούχων Καθηγητών.  Η μεγάλη προσπάθεια της Οργάνωσής μας, οι ενέργειες και οι χειρισμοί που έγιναν είχαν ως αποτέλεσμα τον επαναδιορισμό όλων σχεδόν των εκτάκτων / συμβασιούχων εκπαιδευτικών, το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένους.

Παράλληλα ζητήσαμε από το ΥΠΠ από τώρα και στο εξής να είναι πολύ προσεκτικό στον προγραμματισμό του για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα καλεί πλέον στο Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην αναμένουν διορισμό μετά την παρακολούθηση του ΠΠΚ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Διεθνείς Σχέσεις

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ETUCEEFEEOBESSU με θέμα  «Δια Βίου Μάθηση» στη Λεμεσό, στις 4 Οκτωβρίου 2010

Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010, στη Λεμεσό (Ξενοδοχείο LE MERIDIEN) το δεύτερο Περιφερειακό  Συνέδριο της ETUCE, της ΕFEE (Eυρωπαϊκή Oργάνωση Eργοδοτών Eκπαίδευσης) και της ΟΒΕSSU (Eυρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μαθητών) με θέμα τη «Δια Βίου Μάθηση». Στο συνέδριο συμμετείχαν αντιπροσωπείες από 26 Ευρωπαϊκές Χώρες και οι εργασίες του  εξέτασαν κυρίως τις προοπτικές της Δια Βίου Μάθησης σε σχέση με την οργανωμένη εκπαίδευση. Ο Γενικός Γραμματέας της ETUCE κ. Martin Romer με το κλείσιμο του Συνεδρίου εξέφρασε προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή του για την άριστη φιλοξενία και εξυπηρέτηση που έτυχαν οι σύνεδροι κατά τη διάρκεια της διήμερης διαμονής τους στη Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διανεμήθηκε στους συνέδρους το ενημερωτικό έντυπο της ΟΕΛΜΕΚ καθώς επίσης και διαφωτιστικό υλικό για το εθνικό μας πρόβλημα, το οποίο προμηθευτήκαμε από το ΓΤΠ.

 

Εκδόσεις - Εκδηλώσεις

Η Οργάνωση προχώρησε στην έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «Παρουσία», το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους καθηγητές σε όλα τα σχολεία. Τέλη Ιανουαρίου αναμένεται η νέα έκδοση της εφημερίδας της ΟΕΛΜΕΚ «Το Βήμα».

 

Η Οργάνωσή μας επίσης προχώρησε στην έκδοση ενημερωτικού εντύπου στην αγγλική γλώσσα, όπου περιέχονται πληροφορίες για τα διοικητικά όργανα της ΟΕΛΜΕΚ, τον αριθμό των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων και των κατεχομένων σχολείων), τον αριθμό των καθηγητών και των μαθητών κ.α. Το έντυπο αυτό θα δίδεται σε συνέδρια στο εξωτερικό στα οποία εκπροσωπείται η Οργάνωσή μας.

 

Πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για την οικονομική κρίση

Η Οργάνωσή μας συμμετείχε σε πανσυνδικαλιστικές συσκέψεις και σε συσκέψεις των κρατικών υπαλλήλων με κύριο θέμα την οικονομική κρίση και τα προτεινόμενα μέτρα, που πλήττουν τους δημοσίους υπαλλήλους. Σε πρόσφατη σύσκεψη των εκπαιδευτικών οργανώσεων κοινή ήταν  η θέση όλων, όπως εκφράστηκε, ότι δεν θα αποδεχτούμε θυματοποίηση των κρατικών υπαλλήλων και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Εκδόθηκαν  και σχετικές ανακοινώσεις τόσο από το σύνολο των οργανώσεων των κρατικών υπαλλήλων όσο και από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ξεχωριστά. 

Η ΟΕΛΜΕΚ επίσης εκπροσωπήθηκε  σε μια σειρά από  συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες. Σε πλείστα από αυτά υπήρξε και συνδιοργανωτής. 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά το δεύτερο  εξάμηνο του 2010 το Κ.Δ.Σ.  ανέπτυξε μια σημαντική δραστηριότητα και διαχειρίστηκε, τόσο τα τρέχοντα και καθημερινά προβλήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης, όσο και τα σημαντικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Σίγουρα τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών παραμένουν ανοικτά, για αυτό χρειάζεται η εγρήγορση και η συστράτευση τόσο του συνόλου των Γενικών Αντιπροσώπων της Οργάνωσής μας όσο και της βάσης των καθηγητικού κόσμου. 

Η προσπάθεια από τη μια της διασφάλισης και της αναβάθμισης του Δημόσιου Σχολείου και της Δημόσιας Εκπαίδευσης και από την άλλη του κύρους και της αξιοπρέπειας των καθηγητών είναι συνεχής και αδιάκοπη. Θεωρούμε όμως ότι η ΟΕΛΜΕΚ αποτελεί διαχρονικά τον βασικό εκπαιδευτικό εταίρο που τα υπερασπίζεται με συνέπεια και σταθερότητα.

Αγαπητοί συνάδελφοι είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε κάθε διευκρινιστική σας ερώτηση επί του απολογισμού του Κ.Δ.Σ. Είμαι έτοιμη, να ακούσω με προσοχή την εποικοδομητική σας κριτική, αναγκαία για τη βελτίωση ακόμη περισσότερο της δουλειάς και του έργου που επιτελεί το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας.

Σας ευχαριστώ και με την ευκαιρία των εορτών εύχομαι σε όλες και όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή και δημιουργική χρονιά .

 

Λευκωσία,  16  Δεκεμβρίου  2010.

Αρ. πρωτ. ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010(ΛΟΓΟΔΟΣΔΙΑ ΚΔΣ)

 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ