facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΔΣ
 
 
 

 


ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ ΣΤΗΝ Π.Σ.Γ.Α. ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

 

Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσής μας σας καλωσορίζω στην Τακτική Συνεδρία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων. Στη Λογοδοσία που ακολουθεί καταγράφονται τα πεπραγμένα του Κ.Δ.Σ. κατά την περίοδο του πρώτου Εξαμήνου του 2010.

Στην υπό λογοδοσία περίοδο το Κ.Δ.Σ. συνήλθε σε 12 συνεδρίες, ενώ η Γραμματεία της Οργάνωσης συνήλθε σε 40 συνεδρίες. 

Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν το Κ.Δ.Σ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2010 είναι τα εξής:


Πορεία υλοποίησης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης

Θα επαναλάβω και σε αυτή τη Συνδιάσκεψη ότι η πορεία της προώθησης και υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης κινείται με αργούς ρυθμούς. Οι ρυθμοί υλοποίησης της Μεταρρύθμισης δεν μπορούν να μας βρουν ικανοποιημένους. 

Στην υπό εξέταση περίοδο οι διάφορες Επιτροπές κατά Γνωστικό Αντικείμενο για τα Αναλυτικά Προγράμματα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους και έχουν παραδώσει στην Κεντρική Επιτροπή των Αναλυτικών Προγραμμάτων τις εισηγήσεις τους για τη αναμόρφωση των αναλυτικών μας. Οι προτάσεις αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ. Υπάρχουν βέβαια αρκετά ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα και που έχουν να κάνουν με το διδακτικό υλικό, την επιμόρφωση, τα σχολικά εγχειρίδια που θα χρησιμοποιηθούν και άλλα.

Ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα είναι η διαμόρφωση του νέου Ωρολογίου Προγράμματος (Ω.Π) και των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ). Η Οργάνωσή μας συναντήθηκε επανειλημμένα τόσο σε επίπεδο Γραμματείας και ΚΔΣ, όσο και σε επίπεδο Συνδέσμων με τον Πρόεδρο της ΕΔΑΠ σχετικά με την πρόταση που κατέθεσε για το Ω.Π και τα Π.Σ αλλά και το περιεχόμενο των Α.Π. Μέσα από τις επαφές διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα που αφορούν τη συνέπεια κάποιων από τα Α.Π σε σχέση με τις αρχές και τη φιλοσοφία του προοιμίου των νέων Α.Π. Όσον αφορά το Ω.Π και τα Π.Σ διαπιστώθηκαν προβλήματα και διαφωνίες οι οποίες κατατέθηκαν στις συναντήσεις και αναμένουμε τις διορθωτικές κινήσεις, για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε.

 

Στο ζήτημα του νέου Σχεδίου Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου η Οργάνωση μας χαιρέτισε την κατάθεση στις 30 Απριλίου 2009 της πρότασης του ΥΠΠ. Όμως στους 14 μήνες που μεσολάβησαν από την κατάθεση της πρότασης έχουν γίνει ελάχιστα. Η Οργάνωσή μας είχε κατά το διάστημα των 14 αυτών μηνών μόνο δύο συναντήσεις με το ΥΠΠ, ενώ δεν έχει δοθεί, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, το παράρτημα που συνοδεύει το Σχέδιο Αξιολόγησης με τις οικονομικές παραμέτρους της πρότασης.

Η Οργάνωσή μας αντέδρασε έντονα στο περιεχόμενο επιστολής που απέστειλε ο Υπουργός Οικονομικών προς τον Υπουργό Παιδείας, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Στην επιστολή αυτή ο Υπουργός Οικονομικών επιχειρεί ουσιαστικά να εξασφαλίσει πόρους για την εφαρμογή του νέου Σχεδίου Αξιολόγησης με την αφαίρεση και κατάργηση κεκτημένων του κλάδου. Η Οργάνωσή μας δεν θα συναινέσει στην αφαίρεση των διαφόρων πιστώσεων όπως για τα πρακτικά, το θέατρο, των μεντόρων για τους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν την προϋπηρεσιακή επιμόρφωση. Οι αφαιρέσεις αυτές δεν συνάδουν με τη στόχευση της δημιουργίας ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου.   

Επαναλαμβάνουμε και σήμερα ότι η Οργάνωσή μας πιστεύει ότι απαιτείται το συντομότερο δυνατόν η θεσμοθέτηση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης το οποίο θα προωθεί την αξιοκρατία, θα εδράζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και θα καταργεί τη σημερινή αναχρονιστική μορφή του επιθεωρητή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βασική προϋπόθεση της Οργάνωσής μας είναι ότι το τελικό κείμενο θα προχωρήσει προς έγκριση, εφόσον υπάρχει η συναίνεση των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Το τελικό κείμενο της Αξιολόγησης θα τεθεί ενώπιον της Π.Σ.Γ.Α. για έγκριση με βάση προηγούμενες αποφάσεις ΠΣΓΑ. 

Για το θέμα της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο οποίο η Οργάνωσή μας εκπροσωπείται από την υποφαινόμενη, έχει ετοιμάσει Συνολικό Σχέδιο Υποχρεωτικής Περιοδικής Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιείται εντός διδακτικού χρόνου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει επίσης ετοιμάσει πρόταση για την «Αναδόμηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης». 

Με λύπη μου είμαι υποχρεωμένη να επαναλάβω όσα είχα αναφέρει στη λογοδοσία του Δεκεμβρίου 2009, γιατί καμιά εξέλιξη δεν σημειώθηκε στο διατρέξαντα εξάμηνο. Το Υπουργείο δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με το τεράστιο αυτό ζήτημα που για την Οργάνωσή μας είναι μέγιστης σημασίας. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας σκόπιμα δεν έχει απασχοληθεί ουσιαστικά με το ζήτημά της επιμόρφωσης, γιατί αντιμετωπίζει το ζήτημα αποκλειστικά και μόνο με οικονομικούς όρους. Ουσιαστική όμως Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς θεσμοθέτηση ενός παραγωγικού και λειτουργικού συστήματος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Για το θέμα της εισαγωγής του θεσμού των τετραμήνων ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού το Δεκέμβριο του 2008 στην Π.Σ.Γ.Α. εξήγγειλε την εφαρμογή των από την 1η  Σεπτεμβρίου του 2009! Στη συνέχεια η Οργάνωσή μας πήρε διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό Παιδείας ότι θα εφαρμοστούν από τη σχολική χρονιά 2010 – 2011. Προ δύο εβδομάδων το ΥΠΠ απέστειλε στην Οργάνωσή μας τροποποιητικούς κανονισμούς για τη λειτουργία των σχολείων μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και το θέμα των τετραμήνων. Η Οργάνωση μας έχει αποδεχθεί τη σχετική τροποποίηση ως μεταβατική, η οποία θα τύχει αξιολόγησης στο τέλος του πρώτου χρόνου εφαρμογής της. Παρατηρείται μια σημαντική όμως καθυστέρηση, γιατί ακόμη οι Κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να τύχουν νομοθετικής επεξεργασίας, στη συνέχεια να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και τέλος να κατατεθούν στη Βουλή, να συζητηθούν και να ψηφισθούν. Παρά τις διαδικασίες αυτές, αναμένουμε ότι το ΥΠΠ θα τηρήσει τη δέσμευσή του και από τη νέα σχολική χρονιά θα εφαρμοστούν τα τετράμηνα.

 

Νέο σύστημα εισδοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Για το πιο πάνω θέμα στα θετικά καταγράφεται το γεγονός ότι ο ίδιος Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΠΠ η εισαγωγή των GCE ως κριτηρίων πρόσβασης στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. Η σωστή αυτή θέση, αν γινόταν σεβαστή από το Υπουργείο Παιδείας από την αρχή θα αποφεύγαμε τις αχρείαστες εντάσεις που προκλήθηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια. 

Επί της ουσίας του θέματος, δηλαδή της εισαγωγής ενός νέου συστήματος πρόσβασης στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, δεν έχει ουσιαστικά γίνει τίποτα. Η Οργάνωσή μας κατέθεσε σχετική πρόταση, για να συζητηθεί στα πλαίσια ενός δομημένου διαλόγου αλλά ο διάλογος αυτός δεν έχει γίνει ποτέ.

 

Σχολική βία – παραβατικότητα  

Η παραβατικότητα στα σχολεία για την Οργάνωσή μας είναι  μείζον ζήτημα, όπως είναι μείζον και για την κοινωνία και αυτό καταδεικνύεται από τα πρόσφατα επεισόδια χουλιγκανισμού.

Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος που καθημερινά γίνεται εντονότερο και τα κρούσματα σχολικής βίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε βάρος των συναδέλφων αυξάνονται ραγδαία, η Οργάνωσή μας έχει ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων 

Τον Αύγουστο του 2008 κατατέθηκε η Έκθεση της Επιτροπής για τη σχολική βία, η οποία συστάθηκε από το ΥΠΠ. Η έκθεση της Επιτροπής εισηγείται τη λήψη τριάντα τεσσάρων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Με αρκετή καθυστέρηση, από την περίοδο της κατάθεσης της Έκθεσης της Επιτροπής, ο Υπουργός Παιδείας συγκάλεσε το Συμβούλιο Παιδείας, στις 8 Δεκεμβρίου 2009. Στη σύνοδο αυτή του Συμβουλίου Παιδείας ο Υπουργός Παιδείας υιοθέτησε και κατέθεσε δεκαπέντε εισηγήσεις από τις τριάντα τέσσερις που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Καπαρδή. 

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στην πρόταση του Υπουργού Παιδείας, ενώ υπάρχουν θετικές προτάσεις, οι οποίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, απουσιάζει παντελώς η δέσμευση του Υπουργείου σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των προτάσεών τους. Επίσης δε διευκρινίζεται στην πρόταση του Υπουργού αν οι εισηγήσεις που κάνει  για αύξηση θέσεων – καθηγητών Συμβουλευτικής, εκπαιδευτικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών – έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 2010. Τέλος, οι προτάσεις του Υπουργού Παιδείας δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της φύλαξης των σχολικών μονάδων και της εισόδου σ΄αυτές των εξωσχολικών. Κατά το εξάμηνο που καλύπτει η λογοδοσία δεν είδαμε να υλοποιούνται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας  

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. είναι αποφασισμένη να στηρίξει  οποιαδήποτε απόφαση των Καθηγητικών Συλλόγων σχετικά με το θέμα ως επίσης και να προχωρήσει και στη λήψη μέτρων σε παγκύπρια βάση, εάν και εφόσον το ΥΠΠ κωλυσιεργεί στη λήψη προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων για την αναχαίτιση της παραβατικότητας.
 

Επέκταση ορίου αφυπηρέτησης 

Η Οργάνωση με σκοπό να προωθήσει την απόφαση της Π.Σ.Γ.Α. για την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο  σε προαιρετική βάση είχε συναντήσεις με προέδρους ή εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Διαπίστωσή μας είναι ότι τα περισσότερα κόμματα υποστηρίζουν το αίτημα της Οργάνωσής μας. 

Η Γραμματεία της Οργάνωσης έχει ζητήσει ήδη με δύο επιστολές της, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2009 και 30 Απριλίου 2009, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τη δεχθεί, για να του επιδώσει την απόφαση της Π.Σ.Γ.Α. και να του θέσει το αίτημα της Οργάνωσής μας. Δυστυχώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αίτημά μας και δεν μας έχει δοθεί καμιά εξήγηση για τη μη διευθέτηση της συνάντησης. 

Στις 9 Μαρτίου 2010 σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παιδείας και Οικονομικών στην οποία παρευρίσκετο και ο Υπουργός Οικονομικών συζητήθηκε το θέμα και ο Υπουργός δεσμεύτηκε να καταθέσει την εισήγησή του σε δυο τρεις εβδομάδες. Δυστυχώς ακόμα αναμένουμε την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών. Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου σε συνεδρία των δυο Κοινοβουλευτικών  Επιτροπών και αποφασίστηκε όπως κατατεθεί το συντομότερο δυνατό σε νέα συνεδρία πλήρες προσχέδιο πρότασης νόμου με βάση τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία. 

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να αντικρίσει το θέμα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης και στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει  η κυπριακή οικονομία, όπως κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

 

Ανέγερση Κεντρικών Γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ 

Το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας, υλοποιώντας σχετική απόφαση της Π.Σ.Γ.Α. προχώρησε στη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την προώθηση της απόκτησης Κεντρικών Γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ. Η Γραμματεία της Οργάνωσης και η σχετική Επιτροπή έχουν συζητήσει κατ’ επανάληψη το θέμα αναζητώντας την προσφορότερη και οικονομικά πιο εφικτή λύση για τα οικονομικά δεδομένα της Οργάνωσής μας. Στις 29 Απριλίου του 2010, σε έκτακτη ΠΣΓΑ εξετάστηκε το ενδεχόμενο αγοράς έτοιμου κτιρίου, για να χρησιμοποιηθεί ως κεντρικά γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ. Η ΠΣΓΑ εξουσιοδότησε το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να συζητήσει με το νομικό σύμβουλο της Οργάνωσης το θέμα, ώστε σε περίπτωση αγοράς να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Οργάνωσης. Παράλληλα να εξεταστεί και το ενδεχόμενο ανέγερσης μέρους των γραφείων στα ιδιόκτητα οικόπεδα σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της Οργάνωσης. 

 

Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2010-2011 

Σε σχέση με την εργαστηριοποίηση δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προχωρήσει το θέμα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και δεν διαφαίνεται ότι το θέμα θα προχωρήσει κατά τη νέα σχολική χρονιά. 

Θετική εξέλιξη στο όλο ζήτημα θεωρήθηκε η δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας (μέσω επιστολής προς την ΟΕΛΜΕΚ της Γενικής Διευθύντριας ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2009) για την επέκταση της εργαστηριοποίησης των μαθημάτων της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας στην Α΄ Λυκείου σε επιπρόσθετα δέκα (10) σχολεία για τη σχολική χρονιά 2010-2011 και την πλήρη εφαρμογή της σε όλα τα λύκεια τη σχολική χρονιά 2011-2012. Δυστυχώς μέχρι σήμερα το ΥΠΠ δεν έχει δώσει οδηγίες για υλοποίηση της δέσμευσης έτσι, ώστε να ληφθούν υπόψη στις ανάγκες για τη νέα σχολική χρονιά.

Θέση της Οργάνωσης  είναι ότι ο θεσμός της εργαστηριοποίησης πρέπει να επεκταθεί, εάν πραγματικά επιθυμούμε την εφαρμογή των νέων Α.Π. με βάση τις αρχές και τις επιδιώξεις που τέθηκαν. 

Η υπόσχεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να αντικρίσει θετικά το αίτημα του Συνδέσμου Βιολογίας για παραχώρηση μιας διδακτικής περιόδου για προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων στους καθηγητές Βιολογίας που διδάσκουν στη Γ’ Λυκείου δεν έχει επίσης υλοποιηθεί μέχρι σήμερα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που συνεχώς επικαλείται το ΥΠΠ. 

Όσον αφορά την  επέκταση της εφαρμογής του Υπεύθυνου Τμήματος στην Β΄ Γυμνασίου η όλη εξέλιξη δεν μπορεί να ικανοποιεί την Οργάνωσή μας, γιατί μετά την επέκτασή του κατά την προηγούμενη χρονιά στην Α΄ Γυμνασίου θα έπρεπε φέτος να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του θεσμού με την επέκτασή του στη Β΄ Γυμνασίου. Ο Υπουργός Παιδείας δεσμεύτηκε γραπτώς για  τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού από τη  σχολική χρονιά 2010-2011, δυστυχώς όμως ακόμα δεν λήφθηκε καμιά πρόνοια. 

Η Οργάνωσή μας εκφράζει προς το ΥΠΠ την απογοήτευσή της και τη δυσαρέσκειά της για την πορεία των πιο πάνω αιτημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ανεξάρτητα από τη διαφαινόμενη οικονομική κρίση. 

Όσον αφορά   το Μουσικό και Αθλητικό Σχολείο  η Οργάνωσή μας έχει συμφωνήσει με το Υπουργείο Παιδείας για την επέκτασή τους στο γυμνασιακό κύκλο με τη νέα σχολική χρονιά 2010-2011. Δυστυχώς η συμφωνία αυτή δε φαίνεται ότι πρόκειται να υλοποιηθεί και πάλι με τη δικαιολογία της οικονομικής κρίσης και της αντίδρασης του Υπουργείου Οικονομικών, πράγμα με το οποίο διαφωνούμε και θεωρούμε ότι η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου πρέπει να μείνει εκτός των οικονομικών περικοπών. Τόσο για το Μουσικό όσο και για το Αθλητικό Σχολείο θα πρέπει επιτέλους να γίνει αξιολόγηση της λειτουργίας τους και προσπάθεια αναβάθμισής τους μέσα στο πλαίσιο της νέας μορφής Λυκείου. 

Η Οργάνωσή μας δεν είναι ικανοποιημένη από την εφαρμογή του Προγράμματος της ομαλής ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών σε τριάντα ένα μόνο σχολεία. Η ΟΕΛΜΕΚ αναμένει ότι με τη νέα σχολική χρονιά το ΥΠΠ θα υλοποιήσει τη δέσμευσή του για επέκταση του θεσμού, ώστε να καλύπτονται όλοι οι αλλόγλωσσοι μαθητές. Θεωρούμε αντιπαιδαγωγικό να εντάσσονται στις σχολικές μονάδες αλλόγλωσσα παιδιά τα οποία δεν θα έχουν φοιτήσει σε τάξεις υποδοχής αλλόγλωσσων μαθητών. 

Η ικανοποίηση εν μέρει του αιτήματος της Οργάνωσής μας για αναδιάρθρωση του ωραρίου των Διευθυντών με την απαλλαγή των διευθυντών των λυκείων από διδακτικό χρόνο από τις 20 Ιαναουαρίου 2010 θεωρείται θετική εξέλιξη. Θεωρείται δεδομένο ότι η Οργάνωσή μας θα συνεχίσει τον αγώνα της για απαλλαγή και των Διευθυντών των Γυμνασίων από τις ώρες διδασκαλίας. 

Επίσης υπενθυμίζω ότι με έγγραφό της η ΟΕΛΜΕΚ έχει ζητήσει την αναβάθμιση της κλίμακας του Διευθυντή σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και αναμένει την επίσημη τοποθέτηση του ΥΠΠ για το  αίτημα αυτό.

  

Αναγνώριση προϋπηρεσίας – Αιτήματα Τεχνολόγων   

Σε σχέση με την αναγνώριση  υπηρεσίας των συναδέλφων που εργάστηκαν σε συναφείς υπηρεσίες με την εκπαίδευση ή προσέφεραν υπηρεσίες συναφείς με την εκπαίδευση η ΟΕΛΜΕΚ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο «ΔΙΕΚΔΙΚΩ» καταβάλλει κάθε προσπάθεια για  προώθηση του αιτήματος αυτού. Το αίτημα συζητήθηκε στη ΜΙΤΕΠΕΫ πρόσφατα και η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ επέδειξε διάθεση για συζήτηση του θέματος αυτού σε βάθος και αναμένουμε συνάντηση μαζί της το συντομότερο δυνατό για συνέχιση του διαλόγου. Θεωρούμε ότι το ΥΠΠ, αν πραγματικά ενδιαφέρεται να βοηθήσει στην προώθηση του αιτήματος αυτού θα πρέπει να επιδείξει την αναγκαία βούληση και ευελιξία.

Το αίτημα του Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας συζητήθηκε και αυτό στη ΜΙΤΕΠΕΫ, όπου η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ παραδέχτηκε την ανισότητα που προκαλεί ο διαχωρισμός σε δυο ειδικότητες σε ό,τι αφορά την ειδικότητα Σχεδιασμού/Τεχνολογίας και Τεχνολογίας, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Αναμένουμε συνάντηση μαζί της για συζήτηση και επίλυση του θέματος που απασχολεί τους καθηγητές του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας  εδώ και δέκα χρόνια. 

Για το θέμα αυτό ήδη έγινε και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, ο οποίος υπέβαλε και σχετική επερώτηση στον ΥΠΠ και αναμένει την απάντησή του, για να τεθεί το θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.

 

Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας 

Το θέμα τούτο συζητήθηκε σε   συνεδρία της  Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 15 Ιουνίου 2010, μετά από τις έντονες παραστάσεις της Οργάνωσής μας. Μέσα από την όλη συζήτηση στην οποία ήταν παρών και ο Υπουργός Άμυνας, διαπιστώθηκε η αδικία που υπάρχει σε βάρος των ανδρών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Το αίτημα για πρώτη φορά φαίνεται να αντικρίζεται θετικά από τους αρμόδιους φορείς. Το σύνολο των εκπαιδευτικών οργανώσεων ζήτησαν την παραχώρηση μονάδων σε πρώτη φάση για σκοπούς προαγωγής αναλόγως των χρόνων που υπηρέτησε κάποιος και το οποίο βεβαίως αίτημα, αν ικανοποιηθεί δεν εξυπακούει  οποιοδήποτε οικονομικό κόστος. Ο διάλογος για το θέμα αυτό θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

Προϋπηρεσιακή κατάρτιση 

Το πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης και αυτή τη σχολική χρονιά παρουσίασε προβλήματα σε κάποιες ειδικότητες.  Θεωρούμε ότι είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα ειδικά για τους συναδέλφους εκείνους οι οποίοι παράλληλα με την παρακολούθηση του Προγράμματος εκτελούν το πρωί τα διδακτικά τους καθήκοντα.  Σίγουρα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές το όλο πρόγραμμα παρουσιάζει βελτίωση, τονίζουμε όμως ότι χρήζει ακόμη αρκετών διορθωτικών κινήσεων σε πολλούς τομείς. 

Η Οργάνωσή μας ζητά όπως για τους συναδέλφους από τη Λεμεσό και την Πάφο η επιμόρφωση για το πρώτο μέρος του προγράμματος γίνεται και τις τρεις ημέρες της εβδομάδας στη Λεμεσό και όχι μόνο τις δυο. Ζητούμε επίσης περισσότερη εμπλοκή των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο Π.Π.Κ. στο γνωστικό αντικείμενο, έτσι ώστε να γίνεται περισσότερη πρακτική εξάσκηση στη διδακτέα  ύλη του Γυμνασίου και Λυκείου, από έμπειρους καθηγητές του Δημόσιου Σχολείου και όχι  επιμόρφωση με βάση το πρόγραμμα σπουδών του Α’ έτους του Πανεπιστημίου  από τους Πανεπιστημιακούς. 

Όσον αφορά τα σχέδια μαθήματος για τα οποία υπήρξε έντονη αντίδραση από κάποιες ειδικότητες, ξεκαθαρίστηκε, μετά από διαβήματα της Οργάνωσής μας, ότι αυτά δε θα ξεπερνούν την 1 ½ σελίδα περίπου.  Επίσης από τη νέα σχολική χρονιά οι διδασκαλίες για τους αδιόριστους στα πλαίσια της σχολικής εμπειρίας περιορίζονται στις 36, ενώ εισάγεται για τους Φιλόλογους το μάθημα της Διδακτικής ΙΙ, του οποίου η απουσία από το πρόγραμμα ήταν αισθητή. Σταθερή θέση της Οργάνωσής μας είναι ότι το Πρόγραμμα πρέπει να επιστρέψει στο Π.Ι.

 

Διεθνείς σχέσεις 

Η Οργάνωσή μας εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση της ETUCE να απορρίψει αίτημα των Τ/Κ εκπαιδευτικών οργανώσεων για συμμετοχή τους στο θεσμικό φορέα «Κοινωνικού Διαλόγου», αναγνωρίζοντας έτσι με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο, με γραπτή επιστολή της προς τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις της Κύπρου, τους νόμιμους εκπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σημαντικό αυτό θεσμό. 

Ο «Κοινωνικός Διάλογος» είναι μια σημαντική δράση στον τομέα της εκπαίδευσης που εγκαθιδρύθηκε με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάϊο του 1998 και συμμετέχουν μόνο τα ΥΠΠ των χωρών μελών της Ε.Ε και οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις των χωρών αυτών, που διαβουλεύονται με τα Υπουργεία Παιδείας. 

Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι στις 11 Μαϊου 2010 οι Ε/Κ Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ και η Τ/Κ KTOS (η KTOEOS δεν παρουσιάστηκε) συνήλθαν σε κοινή συνεδρία, συζήτησαν και αποφάσισαν για το άτομο που θα τους  εκπροσωπεί στον «Κοινωνικό Διάλογο» εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Παρόλο τούτο οι Τ/Κ εκπαιδευτικές οργανώσεις, χωρίς να μας ενημερώσουν και ενεργώντας αντιδεοντολογικά και αντικαταστατικά, οκτώ μέρες αργότερα απέστειλαν επιστολή στην ETUCE ζητώντας ξεχωριστή συμμετοχή στον «Κοινωνικό Διάλογο».  

Ο Πρόεδρος της ETUCE Ronnie Smith, στη γραπτή του απαντητική επιστολή αναφέρει:

«Η αναγνωρισμένη εργοδοσία στην Κύπρο, σχετικά με την εκπαίδευση (από Κυβερνητικής πλευράς) είναι το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργοδοτών στην Εκπαίδευση ( EFEE).  Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις μέλη της ETUCE που διαπραγματεύονται με το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, στα πλαίσια του Κοινωνικού Διαλόγου, ως Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι στην Εκπαίδευση, είναι οι ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ». 

Η επιστολή του Προέδρου της ETUCE και το περιεχόμενό της  ήταν αποτέλεσμα των πολλών προσπαθειών και έντονων παραστάσεων προς την ETUCE από τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ που συμμετέχουν στα διεθνή εκπαιδευτικά συνέδρια. 

Η Οργάνωσή μας θεωρεί σημαντική τη συνεργασία με τις εγγεγραμμένες Τ/Κ εκπαιδευτικές οργανώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνοντας ετοιμότητα και προθυμία στη στήριξη των τουρκοκύπριων συναδέλφων εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα όμως ξεκαθαρίζουμε ότι για μας είναι εκ των ων ουκ άνευ η διαφύλαξη της νομιμότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Εκδόσεις - Εκδηλώσεις 

Η Οργάνωση προχώρησε στην έκδοση του ενημερωτικού εντύπου της ΟΕΛΜΕΚ «Το Βήμα» και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα είναι έτοιμη και η νέα έκδοση  του επιστημονικού περιοδικού «Παρουσία». 

Κατά το διάστημα από το Δεκέμβριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2010, η Οργάνωσή μας διοργάνωσε από κοινού με την ΟΛΜΕ Ημερίδα με θέμα την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, συνέδριο για τη σχέση γελοιογραφίας και Ιστορίας, καθώς επίσης και δυο θεατρικές παραστάσεις σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόση Πελεγρίνη. Οι πιο πάνω εκδηλώσεις στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.   Η ΟΕΛΜΕΚ επίσης εκπροσωπήθηκε  σε μια σειρά από  συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες. Σε πλείστα από αυτά υπήρξε και συνδιοργανωτής.  

 

Πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για την οικονομική κρίση

Σας πληροφορούμε ότι την Τρίτη, 18 Μαΐου 2010, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ σύσκεψη των Οργανώσεων των κρατικών υπαλλήλων και της ΕΤΥΚ, στην οποία συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με κύρια έμφαση στα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση για το πρόγραμμα σταθερότητας και στήριξης της οικονομίας. 

Η σύσκεψη έκρινε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών είναι ετεροβαρή για τους μισθωτούς, ενώ υποβαθμίζουν το καθολικό αίτημα για πάταξη της φοροδιαφυγής, η οποία αποτελεί το κύριο πρόβλημα της οικονομίας.  Είναι έκδηλο ότι η υποβάθμιση επιτρέπει συνέχιση της άδικης κατανομής των υποχρεώσεων προς το κράτος και διαιωνίζει την αδικία σε βάρος των νομιμόφρονων εργαζομένων. 

Πέραν τούτου, η σύσκεψη εξέφρασε την αντίθεσή της για το μέτρο της κατάργησης χορηγιών και επιδομάτων κοινωνικής πολιτικής, το οποίο πλήττει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους σε περίοδο που οι μελετώμενες νέες φορολογίες θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική κατάσταση των μισθωτών.

Η σύσκεψη εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και επαναβεβαίωσε τη θέση ότι δεν θα συγκατατεθεί σε οποιαδήποτε μέτρα κατά των εργαζομένων και απαιτεί όπως το κράτος επικεντρωθεί στην πάταξη της φοροδιαφυγής και την είσπραξη των οφειλομένων, μέτρα τα οποία από μόνα τους θα επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί για στήριξη της οικονομίας. 

Στην Πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της ΠΕΟ, στις 26 Μαΐου 2010, ενημερωθήκαμε για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης και της παγοποίησης των Γενικών Αυξήσεων στους Δημοσίους Υπαλλήλους για τα έτη 2010 – 2011.

Το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας, αφού συζήτησε το θέμα της οικονομικής κρίσης και των προθέσεων της Κυβέρνησης έλαβε την εξής απόφαση:

«Το μόνο που ενδεχομένως μπορούμε να αποδεχτούμε για διαπραγμάτευση είναι  παγοποίηση των Γενικών Αυξήσεων για τα χρόνια 2010 – 2011 σε συνδυασμό όμως με τον τερματισμό του συμψηφισμού της κρατικής σύνταξης με την αναλογική σύνταξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούμε εμπλοκή σε διάλογο που να αφορά παγοποίηση προσαυξήσεων ή το συνταξιοδοτικό με βάση εισηγήσεις της κυβέρνησης».

  

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά το πρώτο  εξάμηνο του 2010 το Κ.Δ.Σ.  ανέπτυξε μια σημαντική δραστηριότητα και διαχειρίστηκε, τόσο τα τρέχοντα και καθημερινά προβλήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης, όσο και τα σημαντικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Σίγουρα τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών παραμένουν ανοικτά, για αυτό χρειάζεται η εγρήγορση και η συστράτευση τόσο του συνόλου των Γενικών Αντιπροσώπων της Οργάνωσής μας όσο και της βάσης των καθηγητικού κόσμου.  

Η προσπάθεια από τη μια της διασφάλισης και της αναβάθμισης του Δημόσιου Σχολείου και της Δημόσιας Εκπαίδευσης και από την άλλη του κύρους και της αξιοπρέπειας των καθηγητών είναι συνεχής και αδιάκοπη. Θεωρούμε όμως ότι η ΟΕΛΜΕΚ αποτελεί διαχρονικά τον βασικό εκπαιδευτικό εταίρο που τα υπερασπίζεται με συνέπεια και σταθερότητα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε κάθε διευκρινιστική σας ερώτηση επί του απολογισμού του Κ.Δ.Σ. Είμαι έτοιμη, να ακούσω με προσοχή την εποικοδομητική σας κριτική, αναγκαία για τη βελτίωση ακόμη περισσότερο της δουλειάς και του έργου που επιτελεί το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας.

 

Σας Ευχαριστώ.

 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ