facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 
 
 

A
πόφαση ΠΣΓΑ 24ης Ιουνίου 2010 στη Λεμεσό
για την Πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης

 

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ, συνήλθε στη Λεμεσό στις 24 Ιουνίου 2010 και συζήτησε την πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.

Η Π.Σ.Γ.Α. επαναβεβαιώνει την αναγκαιότητα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και του δημόσιου σχολείου και θεωρεί αναγκαίο το εκπαιδευτικό μας σύστημα να προσαρμοστεί στα νέα παιδαγωγικά και τεχνολογικά δεδομένα της εποχής μας για να μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστικό μέσα στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης.

Θεωρεί ότι η πορεία της προώθησης και υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης κινείται με αργούς ρυθμούς.

 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού έργου

Η Π.Σ.Γ.Α. θεωρεί θετική την κατάθεση από το ΥΠΠ στις 30 Απριλίου 2009, νέου Σχεδίου Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου.  Η Οργάνωσή μας πιστεύει ότι απαιτείται το συντομότερο δυνατόν η θεσμοθέτηση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης το οποίο θα προωθεί την αξιοκρατία, θα εδράζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και θα καταργεί τη σημερινή μονοδιάστατη αναχρονιστική μορφή του επιθεωρητισμού για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού που διαφαίνεται στο α’ μοντέλο.  Όσον αφορά το β’ μοντέλο το οποίο καταρχάς επιλέγηκε με απόφαση της ΠΣΓΑ 17 Δεκεμβρίου 2009 υπάρχουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα και ελλείψεις τα οποία έχουν κατατεθεί στο διάλογο με το ΥΠΠ και πρέπει να απαντηθούν άμεσα από το ΥΠΠ.   Η Οργάνωσή μας δηλώνει την ετοιμότητά της για τη συνέχιση ενός πιο ουσιαστικού και αποτελεσματικού διαλόγου για το θέμα της αξιολόγησης.  Εκφράζει για μια ακόμη φορά την έντονη δυσαρέσκειά της προς το ΥΠΠ, γιατί δεν έχουν ακόμη απαντηθεί τα βασικά ερωτήματα που έχει θέσει με επιστολή της ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2009, σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο αξιολόγησης ενώ δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, δεν έχει δοθεί στην Οργάνωσή μας το παράρτημα που συνοδεύει το Σχέδιο Αξιολόγησης.  Παράλληλα δηλώνουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε επουδενί οποιαδήποτε ανατροπή των συμφωνιών που επιτεύχθησαν μεταξύ της ΟΕΛΜΕΚ και του ΥΠΠ που αφορούν την πολυδιάστατη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

Αναλυτικά Προγράμματα

Η Οργάνωση μας θεωρεί ότι η συγγραφή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων μέχρι την Α’ Λυκείου αποτελεί σημαντική και θετική εξέλιξη για την αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των Συνδέσμων των ειδικοτήτων και των δεκάδων μάχιμων εκπαιδευτικών στις επιτροπές των γνωστικών αντικειμένων ήταν καταλυτική και συνέτεινε στα μέγιστα στην διαμόρφωση των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων δικαιώνοντας έτσι τη θέση της Οργάνωσής μας που ζητούσε εμπλοκή των μάχιμων εκπαιδευτικών στις επιτροπές γνωστικών αντικειμένων.  Τα προβλήματα σύνδεσης και διαθεματικής προσέγγισης που παρουσιάστηκαν σε κάποιες ειδικότητες θα πρέπει να τύχουν της δέουσας σημασίας και να διορθωθούν έτσι ώστε να συνάδουν με τις αρχές και τη φιλοσοφία του προοιμίου των Νέων Αναλυτικών

 

Προγραμμάτων.  Παράλληλα η Οργάνωσή μας ζητά την έναρξη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα από 1/9/2010, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν τις νέες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές στην πράξη μάχιμων εκπαιδευτικών στις επιτροπές γνωστικών αντικειμένων.

 

Ενιαίο Λύκειο

Η ΟΕΛΜΕΚ τάσσεται υπέρ της λειτουργίας ενός Ενιαίου Λυκείου το οποίο θα προσφέρει στέρεη γενική ανθρωπιστική παιδεία.  Θα στηρίζεται σε σωστές αρχές και θα λειτουργεί προς όφελος των μαθητών και γενικά της Δημόσιας Εκπαίδευσης.  Καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε διάλογο για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και των στρεβλώσεων που αντιμετωπίζει το Ενιαίο Λύκειο.   Ο απεριόριστος αριθμός επιλογών μαθημάτων που ισχύει σήμερα είναι ένας σοβαρός παράγοντας που προκαλεί δυσλειτουργία στο Ενιαίο Λύκειο.

 

Η εισήγηση του Προέδρου της ΕΔΑΠ για δημιουργία περιορισμένου αριθμού «Προγραμμάτων Σπουδών» θεωρείται εξέλιξη προς την ορθή κατεύθυνση για τη λειτουργικότητα και αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.

 

Ενόψει όμως του γεγονότος ότι η άμεση υλοποίηση της συνολικής πρότασης του Προέδρου της ΕΔΑΠ εμπεριέχει πολλές δυσκολίες για την υλοποίησή της, καλούμε το ΥΠΠ να προχωρήσει άμεσα με την κατάθεση Προγραμμάτων Σπουδών που αφορούν πρωτίστως τη Μέση Γενική Εκπαίδευση έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων. Παράλληλα θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και επίλυσης άλλων προβλημάτων που αφορούν τη Μέση Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση, ώστε να προχωρήσουμε σταδιακά στην εφαρμογή της ενοποίησης.

 

Η τελική εισήγηση για τα πιο πάνω κεφάλαια θα τεθούν ενώπιον της ΠΣΓΑ για τελική έγκριση.

 

Παραβατικότητα

Η παραβατικότητα στα σχολεία είναι μείζον ζήτημα για την Οργάνωσή μας όπως και για την κοινωνία.  Η ασφάλεια των καθηγητών κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού τους έργου, έτσι ώστε να επιτελούν τα καθήκοντα τους απρόσκοπτα, είναι για την ΟΕΛΜΕΚ εκ των ων ουκ άνευ.

Η αύξηση των κρουσμάτων βίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο ιδιαίτερα την Οργάνωση των εκπαιδευτικών.  Οι θέσεις / εισηγήσεις της Οργάνωσής μας για την πρόληψη και την καταστολή της σχολικής βίας, οι οποίες εκφράστηκαν επανειλημμένα στο Συμβούλιο Δημοτικής – Μέσης Εκπαίδευσης, φαίνεται να μην ευαισθητοποιούν ιδιαίτερα το ΥΠΠ, πράγμα το οποίο μας ανησυχεί πολύ. 

 

Για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας, η Οργάνωσή μας θεωρεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να προχωρήσει μεταξύ άλλων το συντομότερο δυνατόν, στην υλοποίηση των πιο κάτω εισηγήσεων:

α).     Δημιουργία Κέντρων Εναλλακτικής Εκπαίδευσης προς αντιμετώπιση μαθητών με ακραία παραβατική συμπεριφορά.

 

β).     Ενίσχυση της επιτελικής ομάδας η οποία έχει συσταθεί για αντιμετώπιση της σχολικής βίας, έτσι ώστε να δρα άμεσα, αποτελεσματικά και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

γ).     Δημιουργία αιθουσών Δημιουργικής Απασχόλησης – Ψυχαγωγίας σε κάθε σχολείο με παράλληλη πρόσληψη προσωπικού υπεύθυνου για τις αίθουσες αυτές.

δ).     Επέκταση των προγραμμάτων ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών σε όλα τα σχολεία και δημιουργία τάξεων υποδοχής για ταχεία εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές, πριν την ένταξη τους στις σχολικές μονάδες.

ε).      Επέκταση του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) σε τέσσερα ακόμη σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια) όπως το ΥΠΠ έχει δεσμευθεί.

στ).    Τοποθέτηση των Συμβούλων Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) ανά ένα στα Γυμνάσια και δύο στα Λύκεια.

ζ).      Αύξηση του αριθμού των σχολικών κοινωνικών λειτουργών και αναβάθμισή τους.

 

Η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των μέτρων που εισηγείται η ΟΕΛΜΕΚ, καθώς και όσων περιλαμβάνονται στην έκθεση της Επιτροπής για τη βία και την παραβατικότητα στα σχολεία.

 

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των θέσεων της ΟΕΛΜΕΚ στο πιο πάνω θέμα η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το Κ.Δ.Σ. να αξιολογήσει την κατάσταση και αν χρειαστεί να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα μη εξαιρουμένων και των δυναμικών.

 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Για το θέμα της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο οποίο η Οργάνωσή μας εκπροσωπείται έχει ετοιμάσει Συνολικό Σχέδιο Υποχρεωτικής Περιοδικής Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιείται εντός διδακτικού χρόνου.

 

Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με το τεράστιο αυτό ζήτημα που για την Οργάνωσή μας είναι μέγιστης σημασίας. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας σκόπιμα δεν έχει απασχοληθεί ουσιαστικά με το ζήτημά της επιμόρφωσης, γιατί αντιμετωπίζει το ζήτημα αποκλειστικά και μόνο με οικονομικούς όρους. Ουσιαστική όμως Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς θεσμοθέτηση ενός παραγωγικού και λειτουργικού συστήματος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ καλεί το ΥΠΠ άμεσα σε διάλογο έτσι ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το θέμα της επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να αρχίσει να υλοποιείται.

 

Η  Πρόεδρος                                               Ο  Γεν.  Γραμματέας

 

Ελένη Σεμελίδου                                          Κώστας Χατζησάββας

Λεμεσός,  24  Ιουνίου 2010.

Αρ. πρωτ. ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010(ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ)

 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ