facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
ΠΣΓΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 
 
 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ ΣΤΗΝ ΠΣΓΑ

ΣΤΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Η μεταφορά της ημερομηνίας της ΠΣΓΑ από το Δεκέμβριο στις 2/3/06 κρίθηκε αναγκαία λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την απόλυση της υπαλλήλου μας, η οποία ήταν υπεύθυνη του λογιστηρίου της διακοπής της Συνεργασίας μας με το ελεγκτικό οίκο Καλοπετρίδη.

Τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει και να χειριστεί το νέο ΚΔΣ από τις 5/7/06 που καταρτίστηκε σε σώμα μέχρι σήμερα ήταν πάρα πολλά και σημαντικά τόσο στο οικονομικό όσο στο συνδικαλιστικό και εκπαιδευτικό τομέα.  Οι τίτλοι των κυριοτέρων θεμάτων που χωρίστηκε το ΚΔΣ μπορούν να συνοψιστούν στα πιο κάτω:

α).        Οικονομικός έλεγχος, οργάνωση των γραφείων και αλλαγή συνεργατών.

β).        Διάλογος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

γ).        Επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο.

δ).        Σχολική παραβατικότητα.

ε).        Στελέχωση των σχολείων και υλικοτεχνική υποδομή.

στ).      Εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών – προαγωγές.

Αλλά και πολλά άλλα επί μέρους θέματα.

Θα κάμω μια σύντομη αναφορά στα πιο πάνω θέματα και θα είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω προφορικές διευκρινίσεις ή αναφορές.

 

Οικονομικό έλεγχος, Οργάνωση γραφείων και αλλαγή Συνεργατών.

Στη 2η τακτική του συνεδρία το ΚΔΣ ενημερώθηκε από εκπρόσωπο του ελεγκτικού οίκου κπμγ για τα ευρήματα του ελέγχου. Με βάση την ενημέρωση αυτή το ΚΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την συνέχιση του ελέγχου ώστε να καλύψει την περίοδο 1996 – 2003 την διενέργεια του ελέγχου ανέλαβε ο οίκος Κυπριανίδης μετά από προσφορές.  Ο οίκος Κυπριανίδης πάλι μετά από προσφορές ορίστηκε ως ο νέος ελεγκτικός οίκος που θα ελέγχει τους λογαριασμούς της Οργάνωσης αλλά και τη ετοιμασία και εισαγωγή συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  Με απόφαση του ΚΔΣ ανέθεσε μετά από προσφορές στον οίκο     την διαδικασία προεπιλογής μικρού αριθμού υποψηφίων για τη θέση στο λογιστήριο.  Γεγονός που υλοποιήθηκε με την πρόσληψη μόνιμης υπαλλήλου για το λογιστήριο. Ανανεώθηκε επίσης για άλλα δυο χρόνια το συμβόλαιο της υπαλλήλου που είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα των γραφείων της Οργάνωσης.  Το ΚΔΣ αποφάσισε επίσης τον τερματισμό της συνεργασίας μας με το δικηγορικό γραφείο Παναγιώτου και υπόγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο με το δικηγορικό γραφείο ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ μετά από προσφορές (Λ.Κ. 600).

 

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Το ΚΔΣ με βάση την απόφαση της ΠΣΓΑ στις 19/1/2005 συμμετείχε στην Επιτροπή Δημοτικής και Μέσης στην οποία συζητούνται κεφάλαια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Τα κυριότερα κεφάλαια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που ανήχθησαν για να συζητηθούν στα πλαίσια της επιτροπής αυτής είναι:

α).        Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση.

β).        Αναδόμηση του Π.Ι.

γ).        Ολοήμερο σχολείο.

δ).        Αναδόμηση του Δημόσιου Σχολείου.

ε).        Προϋπηρεσιακή Παιδαγωγική Επιμόρφωση.

στ).      Κατάλογοι διοριστέων.

ζ).        Αξιολόγηση.

Έχουν κατατεθεί προτάσεις από πλευράς κυβέρνησης για τα θέματα α, β, γ, και δ.  Η ΟΕΛΜΕΚ έχει δώσεις τις θέσεις της πάνω στα θέματα α, β, και γ οι οποίες υπάρχουν στον φάκελο που έχει δοθεί. Η ΟΕΛΜΕΚ επίσης συμμετείχε στο διάλογο για την ενοποίηση των εισαγωγικών και Ενιαίου (Παγκύπριες εξετάσεις) διασφαλίζοντας τα βασικά δηλαδή να μη επηρεαστεί αρνητικά το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα των εξετάσεων.

Συμμετείχαμε επίσης στο διάλογο για την υλοποίηση του θεσμού του Μουσικού αποτελεσματικού σχολείου (η έναρξη λειτουργίας του στη Λευκωσία βρίσκεται στο τελικό στάδιο) και του αθλητικού απογευματινού σχολείου που φαίνεται ότι ουσιαστικά δεν έγινε τίποτε προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του νέου θεσμού.

Για τη μορφή, τη δομή και το περιεχόμενο του ολοήμερου σχολείου στο Γυμνάσιο και Λύκειο δεν έχει ακόμη κατατεθεί από την πλευρά της κυβέρνησης οποιαδήποτε πρόταση πλην της εισήγησης να λειτουργήσει πιλοτικά από τη νέα σχολική χρονιά στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (δηλαδή με τέσσερα Γυμνάσια).

 

Σύντομα αναμένεται να μας δοθεί το νέο σχέδιο αξιολόγησης το οποίο τυγχάνει νομικής επεξεργασίας.  Το ΚΔΣ με απόφαση του που πήρε αμέσως μετά τη σύσταση του σε σώμα ανέτρεψε την απόφαση του προηγούμενου ΚΔΣ με την οποία ενέκρινε τη συμμετοχή μας στο διάλογο για το νέο σχέδιο αξιολόγησης υπό το καθεστώς της παρατήρησης κρίνοντας ότι οποιαδήποτε εμπλοκή μας στο διάλογο έμμεσα θα δέσμευε την Οργάνωση και θα δυσκόλευε τη διαπραγματευτική μας θέση.

 

Το μόνο κείμενο που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Δημοτικής και Μέσης και δεν έχει συζητηθεί μετά την παρουσίαση του στην Επιτροπή είναι η εισήγηση Ερωτοκρίτου για την αναδόμηση του Δημόσιου Σχολείου.

 

Επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης

Το ΚΔΣ αμέσως μετά τον καταρτισμό του σε σώμα αποφάσισε όπως συνεχιστεί ο διάλογος με το Υπουργείο Οικονομικών ο οποίος διακόπηκε με ευθύνες του τέως Υπουργού Οικονομικών κ. Κεραυνού οποία αρνείτο να στείλει γραπτώς τη συμφωνία στην οποία είχαμε καταλήξει. Μετά από διαβουλεύσεις και ανταλλαγή αρκετών επιστολών όσο με τον τέως Υπουργό Οικονομικών όσο και με τον κύριο Υπουργό διευθετήθηκε συνάντηση των δυο πλευρών με κατάληξη να μας σταλεί η πρόταση η οποία τέθηκε ενώπιον του κλάδου όπως είχε αποφασίσει η ΠΣΓΑ τον Ιανουάριο του 2005.  Παρόλες τις έντονες αντιπαραθέσεις μέσα στον κλάδο για το θέμα η ψηφοφορία διεξάχθηκε με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πιστεύω ότι μας δεσμεύει όλους.  Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι το ΚΔΣ καταδίκασε τις προσπάθειες εμπλοκές παραγόντων ή άλλων κλάδων εκτός του κλάδο με στόχο τον επηρεασμό των εκπαιδευτικών κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.  Τούτο το γεγονός όμως δεν αλλοιώνει την απόφαση του κλάδου και νομίζω τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ έδειξαν την ανάλογη ωριμότητα και παρά τις κάποιες πικρίες δεν φαίνεται ότι μέλη της ΟΕΛΜΕΚ με ενέργειές τους θα προσπαθήσουν να πλήξουν την ενότητα που πρέπει να επικρατήσει ώστε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις …….. και επιθέσεις της εργοδοσίας αλλά και να είμαστε σε θέση να προσηλώσουμε τις θέσεις μας στο διάλογο που διεξάγεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

 

Σχολική παραβατικότητα

Όπως όλοι σας γνωρίζετε μέσα στον Οκτώβριο σε διάφορες ημερομηνίες καθηγητές / τριες υπήρξαν θύματα βίαιης συμπεριφοράς εκ μέρους μαθητών/τριών με άσκηση βαριάς σωματικής βίας.  Ως γραμματεία σε αρχικό στάδιο αλλά και ως ΚΔΣ αντιδράσαμε άμεσα με ενημέρωση τόσο του Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης όσο και του τότε Προέδρου της Συνομοσπονδίας Γονέων κ. Ηλία Δημητρίου.  Όμως επειδή τα κρούσματα γίνονται όλο και πιο σοβαρά μετά και από εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου σχολείου στο οποίο συνέβη ένα από περιστατικά βίας, η Γραμματεία έθεσε το θέμα και πάλι στο Διευθυντή Μέσης σε συνάντηση που είχαμε μαζί του και συναποφασίσαμε να γίνει μια παιδαγωγική εκδήλωση σ’ όλα τα σχολεία της Κύπρου με τη συμμετοχή μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών με τη δέσμευση τα μαθήματα που δεν θα γινόταν θα αναπληρώνονται σε ένα δίωρο την ημέρα που ήταν αφιερωμένη για τα μαθητικά συνέδρια. Δυστυχώς αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του ΚΔΣ για την εκδήλωση ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού αφού κάλεσε σε σύσκεψη στελέχη του Υπουργείου επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου και ζήτησε όπως η εκδήλωση γίνει στα πλαίσια του υπεθύνου τμήματος.                     Να ακυρωθεί ή να ονομαστεί στάση για να μη γίνει ανακοπή.  Η απάντηση μας ήταν ότι η εκδήλωση θα γίνει όπως αποφασίστηκε και είναι δικό τους πρόβλημα εάν δεν υπήρξε ενημέρωση από το ΔΜΕ και ούτε θα ονομάσουμε την εκδήλωσή μας στάση και αν γίνει αποκοπή θα καταγγελθεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Όπως γνωρίζετε η εκδήλωση στέφθηκε με πλήρη επιτυχία με τη καθολική συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών αλλά και ικανοποιητική συμμετοχή γονιών και μαθητικών συμβουλίων.  Είναι ίσως η πρώτη φορά που τα ΜΜΕ στήριξαν τους εκπαιδευτικούς και θέσεις της Οργάνωσης.  Για δεκαπέντε μέρες κυριαρχούσε το θέμα στην καθημερινή ειδησεογραφία και έγινε αφορμή να γίνουν αρκετές τηλεοπτικές αλλά και ραδιοφωνικές εκπομπές με θέμα την παραβατικότητα.  Πέραν όμως απ’ αυτά ανοίχθηκε ακόμη ένα κεφάλαιο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με θέμα τη παραβατικότητα όπως ήταν το αίτημα της ΟΕΛΜΕΚ.  Ήδη ορίστηκε ένας πρώην Διευθυντής να καταθέσει έκθεση / πρόταση πάνω στο θέμα στην Επιτροπή Δημοτικής και Μέσης.

 

Στελέχωση των Σχολείων και Υλικοτεχνική Υποδομή.

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας ασχοληθήκαμε με το θέμα των προαγωγών διότι η πληροφόρηση που είχαμε και μέσα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αλλά και από την ΕΕΥ είναι ότι οι προαγωγές θα γίνοντο μέσα στον Οκτώβριο.  Σε παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αλλά και σε συνάντηση που είχε η γραμματεία με την ΕΕΥ συναποφασίστηκε η επιτροπή να κάμει τις προαγωγές μέσα στο καλοκαίρι διότι υπήρχε ο κίνδυνος να απολεσθούν για την Οργάνωση περί των τριάντα νέων διορισμών.  Είναι προς πίστη της ΕΕΥ ότι με σωστό προγραμματισμό, με σεβασμό των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών συμπλήρωσε έγκαιρα τις προαγωγές και μεταθέσεις.  Τα κάποια προβλήματα που εμφανίστηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου οφείλοντο κύρια ότι Επαρχιακοί Επιθεωρητές οι οποίοι δεν προχώρησαν στη μείωση των μαθητών όπως ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Παιδείας αλλά ερμήνευσαν την απόφαση ότι αφορούσε μόνο τα μαθήματα επιλογής.  Ιδιαίτερα στη Λεμεσό μετά από έντονες παραστάσεις της ΟΕΛΜΕΚ έγινε σπάσιμο τμημάτων σε αρκετά Λύκεια με αποτέλεσμα να υπάρξει αναστάτωση.  Ιδιαίτερα η μείωση των μαθητών στην Α’ Γυμνασίου προξένησε ιδιαίτερα προβλήματα στη Λεμεσό διότι κάλυψε σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των Γυμνασίων.

 

Οι μετακινήσεις έγιναν με σχεδόν απόλυτο σεβασμό των κανονισμών από τους Επαρχιακούς Επιθεωρητές και όσες ενστάσεις έγιναν ικανοποιήθηκαν όλες.  Πρόβλημα παρουσιάζεται στους επί συμβάσει και εκτάκτους καθηγητές / τριες και θα πρέπει η οργάνωση να επιδιώξει τη συμφωνία με το ΔΕΜ κάποιων αρχών που θα διέπουν τις τοποθετήσεις τους.  Μετά από απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου συμφωνήθηκε με την ΕΕΥ…………………

 

Όσο αφορά την υλικοτεχνική υποδομή μέσα στις διακοπές του καλοκαιριού επισκεφθήκαμε σχολεία εργοτάξια και ζητήσαμε επιτακτικά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να δώσει οδηγίες για τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί όσο γίνεται η μείωση της οχληρίας και μείωση του κινδύνου από ατυχήματα. Νομίζω ότι τούτο επιτεύχθηκε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό.

Η Γραμματεία παρακολουθούσε σε συστηματική βάση τη στελέχωση των σχολείων τόσο όσο αφορά επί μέρους συμφωνίες με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (περίπτωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) όσο και τη διασφάλιση ότι δε θα μειωθούν οι ώρες για ενισχυτικά μαθήματα γεγονός που πετύχαμε μετά από έντονης παραστάσεων στη ΔΜΕ.

 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού επισκέφθηκαν όλα τα τμήματα της προϋπηρεσιακής παιδαγωγικής συνομιλήσαμε με τους συναδέλφους και φροντίσαμε να τηρηθούν όλες οι πρόνοιες του προγράμματος τόσο για τους εκπαιδευομένους όσο και για τους εκπαιδευτικές.  Παρακολουθούσαμε από κοντά το πρόγραμμα επιμόρφωση στους Η/Υ έγιναν παραστάσεις προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου λήφθηκαν κάποια μέτρα αλλά φαίνεται από παράπονα συναδέλφων ότι πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα για βελτίωση του προγράμματος ήδη ορίστηκε συνάντηση για συζήτηση του όλου προγράμματος.  Η Γραμματεία ασχολήθηκε με αρκετά άλλα θέματα που θα μπορώ να αναφέρω αν ερωτηθούν αλλά και τα οποία φαίνονται στους ημερολογιακούς ενημέρωση των δραστηριοτήτων του ΚΔΣ και της γραμματείας που σας δόθηκε (όπως μείωση της όλης – νέοι κανονισμοί λειτουργίας σχολείων κ.λ.π.).

 

Εργασιακό καθεστώς – Προαγωγές.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιχειρεί συστηματικά να αφαιρέσει κεκτημένα του κλάδου ή να αλλοιώσει το εργασιακό καθεστώς με ανάθεση καθηκόντων όσους εκπαιδευτικούς που δεν προβλέπονται από τα σχέδια υπηρεσίας.

Η προσπάθεια αυτή άρχισε με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Αρχαία και  στη Φυσική.  Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν να γίνεται στο ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών (απογεύματα) η αντίδραση της οργάνωσης ήταν άμεση, συστηματική και έντονη με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο λήψης δυναμικών μέτρων διότι διαβλέψαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προσπαθούσε να δημιουργήσει τετελεσμένα εν όψει του γεγονότος ότι το θέμα της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης θα συζητείτο στα πλαίσια του διαλόγου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.  Τελικά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποχώρησε δεχόμενο της θέσεις της ΟΕΛΜΕΚ όπως η επιμόρφωση ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο που έγινε και για την επιμόρφωση στα Νέα Ελληνικά. Η ανατροπή του εργασιακού καθεστώτος επιχωρήθηκε και επιχειρείται με την ανάθεση καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς μέσα από εγκυκλίους του ΔΜΕ όπως η ανάθεση καθήκοντος ερευνώντος λειτουργού σε διευθυντές, η σύσταση Συμβουλίου στα πλαίσια της νομοθεσίας για τις σχολικές εφορείες και η ανάθεση της ευθύνης για την παρακολούθηση και υλοποίηση των κανονισμών ασφαλείας.  Το ΚΔΣ με απόφαση του που κοινοποιήθηκε στα σχολεία καλεί τους συναδέλφους να μη πειθαρχήσουν στις εγκυκλίους και ότι είναι αποφασισμένο να προασπίσει το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών.

Ένα θέμα που απασχολεί το ΚΔΣ για αρκετούς μήνες είναι το θέμα της μιας σειράς προαγωγών και μιας σειράς αφυπηρετήσεων.  Το προηγούμενο ΚΔΣ άρχισε ένα διάλογο με το ΔΜΕ πάνω στο θέμα χωρίς να υπάρξει κατάληξη το νέο ΚΔΣ με απόφαση του έδωσε οδηγίες στη Γραμματεία για συνέχιση του διαλόγου στη βάση των πιο κάτω σημείων.

α).        Να γίνει μια σειρά προαγωγών.

β).        Να γίνεται μια σειρά αφυπηρετήσεων.

γ).        Να δοθούν ως αντιστάθμισμα θέσεων προαγωγής Β.Δ. για τις απώλειες

που θα έχει η οργάνωση λόγω κυρίως των προώρων αφυπηρετήσεων.

 

Στο διάλογο παρενέβη και ο Πρόεδρος της ΕΕΥ με στόχο να διαμεσολαβήσουν ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές.  Δυστυχώς ο Υπουργός Παιδείας ενώ συμφωνήθηκε συνάντηση μαζί του και με τις τρεις Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση και ενώ οι ηγεσίες των τριών οργανώσεων απουσίαζα στο εξωτερικό προχώρησε στην μονομερή εφαρμογή των α και β αγνοώντας το τρίτο σημείο.  Υπήρξε αντίδραση αλλά δυστυχώς οι ηγεσίες των δυο άλλων οργανώσεων προχώρησαν σε χωριστές επαφές με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενώ η συμφωνία μας ήταν να επιμένουμε σε κοινή συνάντηση και από κοινού αντιμετώπιση του θέματος παρόλες τις διαφορές μας.  Για την ΟΕΛΜΕΚ το θέμα εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρό κα κάνουμε κάθε προσπάθεια για επίλυση του αν είναι δυνατό χωρίς τη λήψη δυναμικών μέτρων.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ζητήσω και πάλι την κατανόηση των Γενικών Αντιπροσώπων για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη σύγκλιση της ΠΣΓΑ και που όπως τόνισα στην αρχή δεν ήταν σκόπιμη αλλά ήταν αποτέλεσμα των προβλημάτων που προέκυψαν από την απόλυση της υπαλλήλου αλλά και τη κακής ποιότητας υπηρεσίες που μας πρόσφερε για χρόνια ο ελεγκτικός οίκος Καλοπετρίδης. Είμαι στη διάθεση σας να δώσω εξηγήσεις και να απαντήσω και σ’ άλλα θέματα που δεν αναφέρω στον απολογισμό μου σεβόμενος το χρόνο της ΠΣΓΑ.

 

Σας ευχαριστώ.

 

Ιάκωβος Ιακώβου

Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ

 

Λευκωσία,  27  Φεβρουαρίου  2006.

 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ