facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
ΠΣΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΔΣ
 
 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ
ΣΤΗΝ Π.Σ.Γ.Α. ΤΗΣ 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

  

Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσής μας σας καλωσορίζω στην Τακτική Συνεδρία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων. Στον  Απολογισμό που ακολουθεί καταγράφονται τα πεπραγμένα του Κ.Δ.Σ. κατά την περίοδο του δευτέρου Εξαμήνου του 2009. 

Στην υπό λογοδοσία περίοδο το Κ.Δ.Σ. συνήλθε σε 13 συνεδρίες, ενώ η Γραμματεία της Οργάνωσης συνήλθε σε 30 συνεδρίες.   

Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν το Κ.Δ.Σ. την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2009 είναι τα εξής: 


Πορεία υλοποίησης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης
 

Η πορεία της προώθησης και υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης κινείται με αργούς ρυθμούς. 

Στην υπό εξέταση περίοδο οι διάφορες Επιτροπές κατά Γνωστικό Αντικείμενο για τα Αναλυτικά Προγράμματα, πλην δύο (της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών) έχουν ολοκληρώσει το έργο τους και έχουν παραδώσει στην Κεντρική Επιτροπή των Αναλυτικών Προγραμμάτων τις εισηγήσεις τους για τη αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων. Σε αυτή τη φάση η Κεντρική Επιτροπή μελετά και επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των διαφόρων Επιτροπών. 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τονίσω την τεράστια προσφορά των μάχιμων εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων των διαφόρων Επιτροπών. Οι συνάδελφοι εργάστηκαν αφιλοκερδώς σε βάρος του ελεύθερου τους χρόνου και είναι κοινή διαπίστωση ότι η συμμετοχή τους συνέβαλε τα μέγιστα στην ολοκλήρωση του έργου.    

Η Οργάνωσή μας αναμένει την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των νέων αναλυτικών από την Κεντρική Επιτροπή, για να μπορέσει να διαμορφώσει την τελική τοποθέτησή της. 

Ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα είναι η διαμόρφωση του νέου Ωρολογίου Προγράμματος. Η Οργάνωσή μας αναμένει την πρόταση της Κεντρική Επιτροπής, για να τοποθετηθεί. Είμαστε βέβαιοι ότι οι όποιες σκέψεις για το ζήτημα είδαν το φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνονται τις τελικές προθέσεις της Επιτροπής. Η Οργάνωσή μας πιστεύει ότι η θεσμοθέτηση των νέων αναλυτικών και του νέου Ωρολογίου Προγράμματος θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του Ενιαίου Λυκείου. Ήδη στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων άρχισε η μελέτη και η συζήτηση για τη νέα μορφή του Ενιαίου Λυκείου. Αναμένουμε την εισήγηση της Επιτροπής, για να τοποθετηθούμε.    

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τονίσω ότι η Οργάνωσή μας έχει όλη την καλή διάθεση να εργαστεί για τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών μας Προγραμμάτων και την προσαρμογή τους στα νέα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά δεδομένα. 

Η Οργάνωσή μας, όπως δήλωσα και στην Π.Σ.Γ.Α. του Ιουνίου, θεωρεί θετική την κατάθεση από το Υπουργείο Παιδείας στις 30 Απριλίου 2009 νέου  Σχεδίου Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου, γιατί όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι απαιτείται η άμεση αντικατάσταση του σημερινού απηρχαιωμένου και αντιπαραγωγικού Συστήματος Αξιολόγησης. 

Η Οργάνωσή μας πιστεύει ότι απαιτείται το συντομότερο δυνατόν η θεσμοθέτηση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης το οποίο θα προωθεί την αξιοκρατία, θα εδράζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και θα καταργεί τη σημερινή αναχρονιστική μορφή του επιθεωρητή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε την ετοιμότητά μας για έναν εποικοδομητικό διάλογο για το ζήτημα της αξιολόγησης.  Βασική προϋπόθεση της Οργάνωσής μας είναι ότι το τελικό κείμενο θα προχωρήσει προς έγκριση, εφόσον υπάρχει η συναίνεση των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Το τελικό κείμενο της Αξιολόγησης θα τεθεί ενώπιον της Π.Σ.Γ.Α. για έγκριση. 

Η Οργάνωσή μας εκφράζει όμως την έντονη δυσαρέσκειά της, γιατί δεν έχουν ακόμη απαντηθεί τα βασικά ερωτήματα που έχει θέσει με επιστολή της ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2009, τα οποία θα βοηθήσουν στη διεξαγωγή του διαλόγου, ενώ δεν έχει δοθεί, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, το παράρτημα που συνοδεύει το Σχέδιο Αξιολόγησης.  Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ την προώθηση της θεσμοθέτησης νέου συστήματος αξιολόγησης που θα γίνει στη βάση ενός συμφωνημένου Σχεδίου Αξιολόγησης. 

Για το θέμα της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο οποίο η Οργάνωσή μας εκπροσωπείται από την υποφαινόμενη, έχει ετοιμάσει Συνολικό Σχέδιο Υποχρεωτικής Περιοδικής Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιείται εντός διδακτικού χρόνου. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει επίσης ετοιμάσει πρόταση για την «Αναδόμηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης». 

Τα Σχέδια αυτά έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι το Υπουργείο δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με το τεράστιο αυτό ζήτημα που για την Οργάνωσή μας είναι μέγιστης σημασίας. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας σκόπιμα δεν έχει απασχοληθεί ουσιαστικά με το ζήτημά της επιμόρφωσης, γιατί αντιμετωπίζει το ζήτημα αποκλειστικά και μόνο με οικονομικούς όρους. Ουσιαστική όμως Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς θεσμοθέτηση ενός παραγωγικού και λειτουργικού συστήματος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Για το θέμα της εισαγωγής του θεσμού των τετραμήνων ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού το Δεκέμβριο του 2008 στην Π.Σ.Γ.Α. εξήγγειλε την εφαρμογή των από το Σεπτέμβριο του 2009! Στη συνέχεια η Οργάνωσή μας πήρε διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό Παιδείας ότι θα εφαρμοστούν από τη σχολική χρονιά 2010 – 2011, εφόσον ρυθμιστούν τα αναγκαία λογισμικά προγράμματα. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς την εισαγωγή του θεσμού αντίθετα αναμένουμε ακόμη την προκαταρτική εισήγηση του Υπουργείου, για να τοποθετηθούμε επί του ζητήματος.

 

Ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2009-2010 

Σε σχέση με την εργαστηριοποίηση δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προχωρήσει το θέμα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Επισημαίνουμε ότι η εργαστηριοποίηση είναι απαίτηση και αίτημα που έχει καθαρά παιδαγωγική και μαθησιακή αξία και δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη εξατομικευμένη εκπαίδευση του μαθητή και στηρίζει ουσιαστικά τη χρήση των εργαστηρίων και του πειράματος. 

Θετική εξέλιξη στο όλο ζήτημα είναι η δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας (μέσω επιστολής προς την ΟΕΛΜΕΚ της Γενικής Διευθύντριας ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2009) για την επέκταση της εργαστηριοποίησης των μαθημάτων της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας στην Α΄ Λυκείου σε επιπρόσθετα δέκα (10) σχολεία για τη σχολική χρονιά 2010-2011 και την πλήρη εφαρμογή της σε όλα τα λύκεια τη σχολική χρονιά 2011-2012. 

Η εξέλιξη αυτή είναι μεν θετική αλλά δεν ικανοποιεί την Οργάνωσή μας, γιατί ήδη θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί η εργαστηριοποίηση των πέντε μαθημάτων που εδώ και χρόνια ζητεί η Οργάνωσής μας και να προχωρήσουμε στην επέκταση της σε άλλες ειδικότητες, όπου φυσικά απαιτείται. 

Η υπόσχεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να αντικρίσει θετικά το αίτημα του Συνδέσμου Βιολογίας για παραχώρηση μιας διδακτικής περιόδου για προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων στους καθηγητές Βιολογίας που διδάσκουν στη Γ’ Λυκείου δεν μας ικανοποιεί, γιατί θα έπρεπε ήδη από την τρέχουσα χρονιά να δοθεί η πιο πάνω διευκόλυνση στους καθηγητές της Βιολογίας. 

Στο ζήτημα της επέκτασης της εφαρμογής του Υπεύθυνου Τμήματος στην Β΄ Γυμνασίου η όλη εξέλιξη δεν μπορεί να ικανοποιεί την Οργάνωσή μας γιατί μετά την επέκτασή του κατά την προηγούμενη χρονιά στην Α΄ Γυμνασίου θα έπρεπε φέτος να είχε ολοκληρωθεί η εφαρμογή του θεσμού με την επέκτασή του στη Β΄ Γυμνασίου. Αναμένουμε από το Υπουργείου Παιδείας και μετά τα έντονα διαβήματα της ΟΕΛΜΕΚ να προχωρήσει με την σταδιακή εφαρμογή του θεσμού από την παρούσα σχολική χρονιά έστω και με πίστωση ωρών. 

Σε σχέση με το ζήτημα της αύξησης του αριθμού των σχολείων που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας να δεσμευτεί με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.   

Σε σχέση με το Μουσικό και Αθλητικό Σχολείο ήδη η Οργάνωσή μας έχει συμφωνήσει με το Υπουργείο Παιδείας για την επέκτασή τους στο γυμνασιακό κύκλο με τη νέα σχολική χρονιά 2010-2011. 

Η Οργάνωσή μας δεν είναι ικανοποιημένη από την εφαρμογή του Προγράμματος της ομαλής ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών σε τριάντα ένα μόνο σχολεία. Η ΟΕΛΜΕΚ αναμένει ότι με τη νέα σχολική χρονιά το ΥΠΠ θα υλοποιήσει τη δέσμευσή του για επέκταση του θεσμού, ώστε να καλύπτονται όλοι οι αλλόγλωσσοι μαθητές. Θεωρούμε αντιπαιδαγωικό να εντάσσονται στις σχολικές μονάδες αλλόγλωσσα παιδιά τα οποία δεν θα έχουν φοιτήσει σε τάξεις υποδοχής αλλόγλωσσων μαθητών.

Η ικανοποίηση εν μέρει του αιτήματος της Οργάνωσής μας για αναδιάρθρωση του ωραρίου των Διευθυντών με την απαλλαγή των διευθυντών των λυκείων από διδακτικό χρόνο από τις 20 Ιαναουαρίου 2009 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά θα αναμέναμε από το Υπουργείο Παιδείας η υλοποίηση να είχε εφαρμοστεί με την έναρξη της παρούσας σχολικής χρονιάς.  Θεωρείται δεδομένο ότι η Οργάνωσή μας θα συνεχίσει τον αγώνα της για απαλλαγή και των Διευθυντών των Γυμνασίων από τις ώρες διδασκαλίας τη σχολική χρονιά 2010-2011.

Επίσης υπενθυμίζω ότι με έγγραφό της η ΟΕΛΜΕΚ έχει ζητήσει την αναβάθμιση της κλίμακας του Διευθυντή σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και αναμένει την επίσημη τοποθέτηση του ΥΠΠ επί του αιτήματος αυτού.

 

Σχολική βία – παραβατικότητα  

Η παραβατικότητα στα σχολεία για την Οργάνωσή μας είναι  μείζον ζήτημα, όπως είναι και για την κοινωνία και αυτό καταδεικνύεται από τα πρόσφατα επεισόδια χουλιγκανισμού.

Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος που καθημερινά γίνεται εντονότερο και τα κρούσματα σχολικής βίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε βάρος των συναδέλφων αυξάνονται ραγδαία, η Οργάνωσή μας έχει ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων 

Τον Αύγουστο του 2008 κατατέθηκε η Έκθεση της Επιτροπής για τη σχολική βία, η οποία συστάθηκε από το ΥΠΠ. Η έκθεση της Επιτροπής εισηγείται τη λήψη τριάντα τεσσάρων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Με αρκετή καθυστέρηση, έχουν ήδη παρέλθει δεκατέσσερις ολόκληροι μήνες από την περίοδο της κατάθεσης της Έκθεσης της Επιτροπής, ο Υπουργός Παιδείας συγκάλεσε το Συμβούλιο Παιδείας πριν δέκα μέρες, στις 8 Δεκεμβρίου 2009. Στη σύνοδο αυτή του Συμβουλίου Παιδείας ο Υπουργός Παιδείας υιοθέτησε και κατέθεσε δεκαπέντε εισηγήσεις από τις τριάντα τέσσερις που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Καπαρδή. 

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στην πρόταση του Υπουργού Παιδείας, ενώ υπάρχουν θετικές προτάσεις, οι οποίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, απουσιάζει παντελώς η δέσμευση του Υπουργείου σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των προτάσεών τους. Επίσης δε διευκρινίζεται στην πρόταση του Υπουργού, αν οι εισηγήσεις που κάνει για αύξηση θέσεων – καθηγητών Συμβουλευτικής, εκπαιδευτικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών – έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 2010. Τέλος, οι προτάσεις του Υπουργού Παιδείας δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της φύλαξης των σχολικών μονάδων και της εισόδου σε αυτές των εξωσχολικών. 

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ΟΕΛΜΕΚ είναι αποφασισμένη να στηρίξει  οποιαδήποτε απόφαση των Καθηγητικών Συλλόγων σχετικά με το θέμα ως επίσης και να προχωρήσει και στη λήψη μέτρων σε παγκύπρια βάση, εάν και εφόσον το ΥΠΠ κωλυσιεργεί στη λήψη προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων για την αναχαίτιση της παραβατικότητας.

 

Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης

Το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης, παρά τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις της ΟΕΛΜΕΚ, συνεχίζει να παρουσιάζει πολλαπλής φύσεως προβλήματα.  Αυτό έχει διαπιστωθεί ύστερα από τις επισκέψεις της ΟΕΛΜΕΚ που έκανε στις αίθουσες διδασκαλίας των υπό επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη Λεμεσό και Λευκωσία, όπου συζήτησε και κατέγραψε διάφορα προβλήματα.   Τα προβλήματα αυτά η ΟΕΛΜΕΚ τα έθεσε ενώπιον του Προέδρου του Π.Π.Κ. κ. Κωνσταντίνου Χρίστου στην παρουσία εκπροσώπων των εκπαιδευτικών που παρακολουθούν το πρόγραμμα. Η θέση της ΟΕΛΜΕΚ εξακολουθεί να είναι ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να προσφέρεται μόνο το πρωϊ και το έτος παρακολούθησης να αναγνωρίζεται ως έτος υπηρεσίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  Το αίτημα αυτό αντικρίζεται θετικά τόσο από το ΥΠΠ όσο και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.   Κατά συνέπεια, το ΥΠΠ θα πρέπει επιτέλους να επιδείξει την αναγκαία βούληση και να προωθήσει το αίτημα αυτό της ΟΕΛΜΕΚ.

Το ΠΠΚ αξιολογήθηκε το Μάιο του 2009 και η Οργάνωσή μας εξέφρασε γραπτώς τις απόψεις της αμφισβητώντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και δήλωσε για μια ακόμα φορά τη θέση της για ανάληψη του ΠΠΚ από το Π.Ι. Η Οργάνωσή μας ήδη ετοίμασε το δικό της, ερωτημαλόγιο για αξιολόγηση του Προγράμματος και το οποίο θα διανεμηθεί αμέσως μετά τις διακοπές. 

 

Νέο σύστημα εισδοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού να υιοθετήσει τη θέση του Πανεπιστημίου για εισαγωγή στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου με εξετάσεις GCE προκάλεσε μια πρωτοφανή κρίση στο χώρο της εκπαίδευσης με κίνδυνο να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. 

Μετά την έντονη αντίδραση της Οργάνωσής μας η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν αποδέχθηκε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποδοχή της εισαγωγής στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου με διεθνείς εξετάσεις από το 2009. Η πλειοψηφία της Βουλής τροποποίησε το σχετικό κανονισμό με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί η δυνατότητα από τα Δημόσια Πανεπιστήμια μας να δέχονται υποψήφιους με διεθνείς εξετάσεις και καθόρισε ότι η εφαρμογή της εισαγωγής φοιτητών με τα προσόντα αυτά θα γίνει στο μέλλον με νέους κανονισμούς, εφόσον κατατεθούν από την Εκτελεστική εξουσία. 

Ο Υπουργός Παιδείας κατά την υπό λογοδοσία περίοδο προσκάλεσε την Οργάνωσή μας σε δύο συναντήσεις στις οποίες επέμενε στην υιοθέτηση της εισαγωγής φοιτητών με διεθνείς εξετάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις η Οργάνωσή μας εξέφρασε τη διαφωνία της με την υιοθέτηση της πρότασης του Υπουργού και πρόβαλε τη θέση για την αναγκαιότητα της εισαγωγής ενός νέου συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Η Οργάνωσή μας διαπιστώνοντας την απροθυμία του Υπουργείου Παιδείας να καταθέσει νέο σύστημα πρόσβαση προχώρησε το Νοέμβριο στην ετοιμασία δικής της πρότασης με βάση την οποία εισηγείται ένα νέο σύστημα πρόσβασης με ίσες δυνατότητες πρόσβασης στους αποφοίτους της μέσης δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η Οργάνωσή μας εισηγείται την υιοθέτηση μιας διαδικασίας που θα στηρίζεται σε εξέταση δεξιοτήτων και όχι απομνημόνευσης και η οποία ταυτόχρονα θα αναβαθμίζει τη σημασία της όλης φοίτησης των μαθητών μας στο λύκειο. 

Η Γραμματεία έχει ήδη αποστείλει την πρότασή της στον Υπουργό Παιδείας και τα Δημόσια Πανεπιστήμια μας. Παράλληλα είχαμε συναντήσεις με τους προέδρους ή εκπροσώπους όλων σχεδόν των πολιτικών κομμάτων, την ΠΣΕΜ, για να τους επιδώσουμε την πρόταση μας και να τη συζητήσουμε και αναμένουμε τη συνάντηση με τους γονείς. Η διαπίστωσή μας είναι ότι τα πολιτικά κόμματα υιοθετούν τη θέση της Οργάνωσης ότι χρειάζεται η θεσμοθέτηση ενός νέου συστήματος πρόσβασης. Η δέσμευσή μας είναι ότι το τελικό κείμενο του νέου σχεδίου πρόσβασης που θα προκύψει από το διάλογο που θα διεξαχθεί θα τεθεί ενώπιον της ΠΣΓΑ προς έγκριση.

Αναμένουμε από τον Υπουργό Παιδείας να συγκαλέσει τα θεσμοθετημένα όργανα – τα Συμβούλια Δημοτική – Μέσης και Ανώτατης εκπαίδευσης – για να συζητηθεί το θέμα. Με την ευκαιρία αυτή καλούμε και πάλι τον Υπουργό Παιδείας να αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία και να ξεκινήσει το σχετικό διάλογο για το ζήτημα. Ταυτόχρονα δηλώνουμε ακόμη μια φορά ότι δεν θα αποδεχθούμε εφαρμογή διαδικασίας εισαγωγής στα Δημόσια Πανεπιστήμιά μας με πιστοποιητικά διεθνών εξετάσεων. Μια τέτοια διαδικασία θα υπονομεύσει το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο εκπαιδευτικό μας σύστημα.    

 

Επέκταση ορίου αφυπηρέτησης 

Η Οργάνωση με σκοπό να προωθήσει την απόφαση της Π.Σ.Γ.Α. για την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο  σε προαιρετική βάση, είχε συναντήσεις με προέδρους ή εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Διαπίστωσή μας είναι ότι τα κόμματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία υποστηρίζουν το αίτημα της Οργάνωσής μας. 

Η Γραμματεία της Οργάνωσης έχει ζητήσει ήδη με δύο επιστολές της, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2009 και 30 Απριλίου 2009, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τη δεχθεί, για να του επιδώσει την απόφαση της Π.Σ.Γ.Α. και να του θέσει το αίτημα της Οργάνωσής μας. Δυστυχώς έχουν παρέλθει δέκα μήνες από τότε που ζητήσαμε τη συνάντηση και ακόμη δεν έχει καθοριστεί και δεν μας έχει δοθεί καμία εξήγηση για τη μη διευθέτηση της συνάντησης.

Πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να αντικρίσει το θέμα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης και στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει και η κυπριακή οικονομία, όπως κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας 

Σε σχέση με την αναγνώριση  υπηρεσίας των συναδέλφων που εργάστηκαν σε συναφείς υπηρεσίες με την εκπαίδευση ή προσέφεραν υπηρεσίες συναφείς με την εκπαίδευση η ΟΕΛΜΕΚ συνεργάστηκε με το Σύνδεσμο «ΔΙΕΚΔΙΚΩ» για την προώθηση του αιτήματος. Το θέμα έχει συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Η Οργάνωση στήριξε την εκδήλωση διαμαρτυρίας του Συνδέσμου έξω από τη Βουλή στις 21 Μαΐου 2009. Εξασφαλίστηκε η αποστολή σχετικής επιστολής υποστήριξης του αιτήματος από τον Πρόεδρο της Βουλής και από την Επιτροπή  Παιδείας της Βουλής. Ήδη το αίτημα βρίσκεται για συζήτηση στη ΜΙΤΕΠΕΫ και αναμένουμε τον καθορισμό της ημερομηνίας που θα συγκληθεί η Επιτροπή αυτή. Αναμένεται συνάντηση της ΟΕΛΜΕΚ με τη Γεν. Διευθύντρια, για να συζητηθεί γενικά το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας.

 

Γνωστοποίηση των Εκθέσεων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που συντάσσονται από τους διευθυντές και τους επιθεωρητές – Θέμα Φακέλων   

Ο Νομικός  Σύμβουλος της Οργάνωσης ετοίμασε   νομοθετική πρόταση την οποία ήδη καταθέσαμε στο ΥΠΠ και η οποία προβλέπει:

  • Tη γνωστοποίηση των Εκθέσεων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που συντάσσονται από τους διευθυντές και τους επιθεωρητές
  • Άμεση γνωστοποίηση στους καθηγητές της βαθμολογίας τους χωρίς να απαιτείται αίτησή τους.
  • Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διερεύνηση καταγγελιών κατά εκπαιδευτικών, με αποκλεισμό της διερεύνησης ανώνυμων καταγγελιών  και της διασφάλισης της ύπαρξης ενός υπηρεσιακού φακέλου για τους εκπαιδευτικούς

 

Θετική εξέλιξη σχετικά με τα πιο πάνω θεωρείται  το δικαίωμα πρόσβασης των εκπαιδευτικών στους προσωπικούς τους φακέλους. Αίτημά μας είναι επίσης όπως οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και στους εμπιστευτικούς φακέλους.

 

Ανώνυμες επιστολές – ανώνυμες καταγγελίες 

Ένα πάγιο αίτημα της Οργάνωσης μας που ταλάνιζε για πολλά χρόνια τον εκπαιδευτικό κόσμο, αυτό των ανώνυμων επιστολών / καταγγελιών φαίνεται να ικανοποιείται ύστερα από τις οδηγίες του Υπουργού Παιδείας ότι τέτοιες επιστολές / καταγγελίες δεν επιτρέπεται πλέον να περιλαμβάνονται ή να αρχειοθετούνται αλλά να καταστρέφονται αμέσως.   Η Οργάνωσή μας ζήτησε από το ΥΠΠ να προωθήσει άμεσα στη Βουλή για νομοθετική ρύθμιση το ολοκληρωμένο προσχέδιο που δόθηκε στον Υπουργό Παιδείας από την Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ στις 20/2/2009 και αναφέρει τα εξής: « Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο προσωπικό και στον εμπιστευτικό φάκελο ή σε οποιοδήποτε διοικητικό φάκελο εκπαιδευτικού λειτουργού».

*          στοιχεία που αναφέρονται στις πολιτικές του πεποιθήσεις.

*          ανώνυμες επιστολές, ανώνυμες καταγγελίες και έγγραφα.

*          επώνυμες επιστολές καταγγελίες και έγγραφα το περιεχόμενο των οποίων δεν έτυχε τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης μέσα σε πλαίσια νόμιμης δικαστικής ή πειθαρχικής διαδικασίας.

Παρά τις επανειλλημένες υπενθυμίσεις της Οργάνωσης μας δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ανταπόκριση. Παρόμοια ρύθμιση επίσης θα πρέπει να γίνει και για τις επώνυμες καταγγελίες  με ανύπαρκτα πρόσωπα. Η Οργάνωσή μας ήδη απέστειλε επιστολή στον ΥΠΠ σχετικά με το θέμα αυτό.

 

Διεθνείς σχέσεις

Κοινωνικός διάλογος: Καθοριστική και αποτελεσματική υπήρξε η συμμετοχή της κυπριακής αντιπροσωπείας και των τριών ελληνοκυπριακών εκπαιδευτικών οργανώσεων, όπου ύστερα από συντονισμένες ενέργειες κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι  μηνών, είχε ως αποτέλεσμα την οριστική διαγραφή από τους εσωτερικούς κανονισμούς της ETUCE για τον κοινωνικό διάλογο του όρου «Βόρεια Κύπρος» , καθώς και την αποτροπή της εκπροσώπησης του λεγόμενου υπουργείου παιδείας του ψευδοκράτους, στο ίδιο τραπέζι με τα υπουργεία παιδείας των χωρών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης για το ίδιο θέμα.

 

Γενική Συνέλευση ETUCE 

Δυστυχώς στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης της ETUCE ο εκπρόσωπος της KTOS παραβίασε την άτυπη συμφωνία που έγινε στο παρελθόν και προχώρησε την υστάτη στην υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των πέντε εκπαιδευτικών οργανώσεων της Κύπρου και εξελέγη. Η αντιπροσωπία των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ αντέδρασαν άμεσα, διαμαρτυρήθηκαν τόσο στο Προεδρείο όσο και στις κατ΄ιδίαν συναντήσεις που είχαν με εκπροσώπους άλλων εκπαιδευτικών οργανώσεων για την παραβίαση της άτυπης συμφωνίας που υπήρχε.  Το Προεδρείο της ETUCE ήταν ανένδοτο. Οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις υπέβαλαν γραπτώς την ένστασή τους, τη διένειμαν στα μέλη του Προεδρείου και εν μέσω διαμαρτυριών απεχώρησαν από την αίθουσα. 

Θεωρούμε την εξέλιξη αυτή αρνητική, διότι η ETUCE δεν έλαβε υπόψη της ότι στην Κύπρο υπάρχει ένα τμήμα της κυπριακής δημοκρατία που βρίσκεται εδώ και 35 χρόνια υπό την κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων, παρόλο που έχει ενημερωθεί πολλές φορές και γραπτώς και προφορικώς. Η ΟΕΛΜΕΚ ήδη είχε συναντήσεις με τις άλλες δύο ελληνοκυπριακές οργανώσεις καθώς και με εκπροσώπους των ΥΠΠ και ΥΠΕΞ σε μια προσπάθεια συντονισμένων ενεργειών για αντίδραση και σωστή διαχείριση του θέματος που προέκυψε. 

 

Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης των Καθηγητών 

Η Οργάνωσή μας έχει ήδη προχωρήσει στην επιλογή της Ασφαλιστικής Εταιρείας «Κόσμος» μετά από σχετική προκήρυξη προσφορών και κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων του Νομικού μας Συμβούλου και του Ασφαλιστικού Σύμβουλου, του οποίου η ΟΕΛΜΕΚ αγόρασε τις υπηρεσίες. Επειδή δεν έχει μέχρι σήμερα εξευρεθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων συναδέλφων να ενταχθούν στο Σχέδιο, η Οργάνωση προχώρησε σε συμφωνία με την εν λόγω Ασφαλιστική Εταιρεία ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οι συνάδελφοι να συνάπτουν ατομικά συμβόλαια ασφαλιστικής κάλυψη με τους ίδιους όρους που προέβλεπε η αρχική μας συμφωνία.

 

Ανέγερση Κεντρικών Γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ 

Το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας υλοποιώντας σχετική απόφαση της Π.Σ.Γ.Α. προχώρησε στη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την προώθηση της απόκτησης Κεντρικών Γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ. Η Γραμματεία της Οργάνωσης και η σχετική Επιτροπή έχουν συζητήσει κατ’ επανάληψη το θέμα αναζητώντας την προσφορότερη και οικονομικά πιο εφικτή λύση για τα οικονομικά δεδομένα της Οργάνωσής μας και το συντομότερο δυνατόν θα εισηγηθούν στο Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσης συγκεκριμένη πρόταση προς έγκριση.

  

Εκδόσεις - Εκδηλώσεις 

Η Οργάνωση προχώρησε στην έκδοση ακόμη ενός τόμου του επιστημονικού περιοδικού «Παρουσία», το οποίο έχει ήδη σταλεί στα σχολεία. Προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2010 η έκδοση του ενημερωτικού εντύπου της ΟΕΛΜΕΚ «Το Βήμα». 

Κατά το διάστημα από το Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2009 η ΟΕΛΜΕΚ εκπροσωπήθηκε  σε μια σειρά από  συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες. Σε πλείστα από αυτά υπήρξε και συνδιοργανωτής.  

Η Γραμματεία της Οργάνωσής μας συνάντησε σχεδόν όλους τους Συνδέσμους, συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις μαζί τους για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Αξίζει να συμειωθεί ότι η Οργάνωσή μας, μετά από αίτημά τους και μέσα στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός  και της πολιτικής μας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη όλων των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, συνόδευσε εκπροσώπους Συνδέσμων στο ΥΠΠ για συζήτηση θεμάτων που τους αφορούσαν. 


Γρίπη Α΄
 

Ένα θέμα που απασχόλησε εκτενώς την Οργάνωση ήταν και το πρόβλημα της Γρίπης Α΄ στα σχολεία. Σε επανειλημμένες συσκέψεις που έγιναν στο ΥΠΠ ζητήσαμε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα. Επίσης ζητήσαμε να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα στις εγκύους για ελαστικότερη εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας για παραχώρηση αδειών.  Η Οργάνωση παρακολουθεί στενά το όλο θέμα και τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας διαβεβαίωσαν ότι αξιολογούν καθημερινά τα περιστατικά που εμφανίζονται και αν κριθεί αναγκαίο θα προχωρήσουν στο κλείσιμο τμημάτων ή σχολικών μονάδων. 


Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009 το Κ.Δ.Σ.  ανέπτυξε μια σημαντική δραστηριότητα και διαχειρίστηκε, τόσο τα τρέχοντα και καθημερινά προβλήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης, όσο και τα σημαντικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Σίγουρα τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών παραμένουν ανοικτά, για αυτό χρειάζεται η εγρήγορση και η συστράτευση τόσο του συνόλου των Γενικών Αντιπροσώπων της Οργάνωσής μας όσο και της βάσης των καθηγητικού κόσμου. 

Η προσπάθεια από τη μια της διασφάλισης και της αναβάθμισης του Δημόσιου Σχολείου και της Δημόσιας Εκπαίδευσης και από την άλλη του κύρους και της αξιοπρέπειας των καθηγητών είναι συνεχής και αδιάκοπη. Θεωρούμε όμως ότι η ΟΕΛΜΕΚ αποτελεί διαχρονικά τον βασικό εκπαιδευτικό εταίρο που τα υπερασπίζεται με συνέπεια και σταθερότητα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε κάθε διευκρινιστική σας ερώτηση επί του απολογισμού του Κ.Δ.Σ. Είμαι έτοιμη, να ακούσω με προσοχή την εποικοδομητική σας κριτική, αναγκαία για τη βελτίωση ακόμη περισσότερο της δουλειάς και του έργου που επιτελεί το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας. 

Σας Ευχαριστώ.

 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ