facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΔΣ
 
 
 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ
ΣΤΗΝ Π.Σ.Γ.Α. ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

 
Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσής μας σας καλωσορίζω στην Τακτική Συνεδρία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων. Στη Λογοδοσία που ακολουθεί καταγράφονται τα πεπραγμένα του Κ.Δ.Σ. κατά την περίοδο του πρώτου Εξαμήνου του 2009.

Στην υπό λογοδοσία περίοδο το Κ.Δ.Σ. συνήλθε σε 16 συνεδρίες, ενώ η Γραμματεία της Οργάνωσης συνήλθε σε 35 συνεδρίες.   

Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν το Κ.Δ.Σ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2009 είναι τα εξής:

 

Πορεία υλοποίησης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης 

Η πορεία της προώθησης και υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης κινείται με αργούς ρυθμούς.  Αχρείαστη ένταση προκάλεσε στο χώρο της παιδείας η πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας να καταθέσει στη Βουλή Κανονισμούς με τους οποίους υιοθετούσε την πρόταση του Πανεπιστημίου Κύπρου για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου με πιστοποιητικά εξετάσεων GCE. Με το ζήτημα αυτό θα ασχοληθούμε πιο κάτω. Η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Παιδείας οδήγησε σε μια αποτελμάτωση της συζήτησης των καίριων ζητημάτων της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης για δύο μήνες περίπου. 

Στην υπό εξέταση περίοδο συστάθηκαν οι διάφορες Επιτροπές κατά Γνωστικό Αντικείμενο για τα Αναλυτικά Προγράμματα και αρκετές από αυτές έχουν ξεκινήσει το έργο τους. Μετά τη σύσταση των Επιτροπών και τις πρώτες τους συνεδριάσεις καταδείχθηκαν δύο πράγματα τα οποία η Οργάνωσή μας έγκαιρα είχε επισημάνει:

  1. Το έργο των Επιτροπών δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου, όπως αρχικά λέχθηκε και έτσι σήμερα η ίδια η Επιτροπή Αναμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων έχει μεταθέσει το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των Επιτροπών για τον Ιανουάριο του 2010 και
  2. Το αρχικό κείμενο της Επιτροπής των Αναλυτικών Προγραμμάτων δεν παρείχε σαφείς οδηγίες για τον τρόπο εκπόνησης των νέων αναλυτικών Προγραμμάτων έτσι η Επιτροπή τον Απρίλιο ετοίμασε «Πλαίσιο Οργάνωσης και Γενικών Αρχών» που θα διέπουν το έργο των επιμέρους Επιτροπών.  

Πρόβλημα επίσης παρουσιάζεται και στην εκπροσώπηση των Εκπαιδευτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ δεν μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις των Επιτροπών. Π.χ. δεν συμμετείχαν στις συναντήσεις των Πανεπιστημιακών με τους Επιθεωρητές. Σε διάφορα πρακτικά οι προσκλήσεις προς τα μέλη των Επιτροπών δεν προσδιορίζονται χωριστά οι εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων αλλά εντάσσονται στο σύνολο των «μάχιμων εκπαιδευτικών». Η Οργάνωσή μας προέβηκε στις δέουσες παραστάσεις. 

Τέλος έχει παρατηρηθεί το οξύμωρο φαινόμενο να συμμετέχουν στις Επιτροπές αυτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται στην Αγγλική Σχολή, η οποία δεν εφαρμόζει τα Αναλυτικά Προγράμματα των Δημόσιων Σχολείων. 

Παρά τις πιο πάνω προβλήματα η Οργάνωσής μας μετέχει με τους εκπροσώπους της στις διάφορες Επιτροπές και έχει όλη την καλή διάθεση να εργαστεί για τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών μας Προγραμμάτων και την προσαρμογή τους στα νέα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά δεδομένα. 

Η Οργάνωσή μας θεωρεί θετική εξέλιξη στην προώθηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης την κατάθεση από το Υπουργείο Παιδείας στις 30 Απριλίου 2009 νέου  Σχεδίου Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου. Θεωρούμε θετική εξέλιξη την κατάθεση του νέου Σχεδίου Αξιολόγησης, γιατί επανειλημμένα η Οργάνωσή μας έχει τονίσει ότι απαιτείται η άμεση αντικατάσταση του σημερινού απηρχαιωμένου και αντιπαραγωγικού Συστήματος Αξιολόγησης. 

Μια γενική παρουσιάση του νέου Σχεδίου Αξιολόγησης έγινε στη Συνεδρία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης στις 4 Ιουνίου 2009. Το Υπουργείο Παιδείας δεσμεύτηκε να απαντήσει αργότερα στα πολλά ερωτήματα που προκύπτουν από το νέο Σχέδιο Αξιολόγησης. Έχει συμφωνηθεί μέχρι την 20η Ιουνίου οι Οργανώσεις και οι εκπρόσωποι των κομμάτων να καταθέσουν στο Υπουργείο τα ερωτήματά τους. Η Οργάνωσή μας έχει ετοιμάσει σειρά ερωτημάτων τα οποία, εφόσον απαντηθούν, θα προχωρήσει στην τοποθέτηση της επί του Σχεδίου. 

Η Οργάνωσή μας δηλώνει την ετοιμότητα της να μπει σε παραγωγικό διάλογο για το ζήτημα της Αξιολόγησης με τη βασική προϋπόθεση ότι το τελικό κείμενο θα προχωρήσει προς έγκριση, εφόσον υπάρχει η συναίνεση των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Το τελικό κείμενο της Αξιολόγησης θα τεθεί ενώπιον της ΠΣΓΑ για έγκριση.

Την υπό λογοδοσία περίοδο η Οργάνωσή μας συζήτησε τα Σχέδια Υπηρεσίας των νέων θέσεων των Λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού. Η Οργάνωσή μας επέμενε στην τροποποίηση των προσχεδίων των Σχεδίων με σκοπό να διασφαλιστούν τα εξής:

  1. Οι λειτουργοί αυτοί να διαθέτουν πρώτο πτυχίο που συνάδει με πτυχία που δίνουν δικαιώματα διορισμού στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία.
  2. Να είναι πλεονέκτημα η εκπαιδευτική προϋπηρεσία
  3. Οι θέσεις αυτές να πληρούνται από την ΕΕΥ. 

Τα δύο πρώτα σημεία έχουν γίνει αποδεκτά, ενώ για το τρίτο παραμένει διαφωνία καθότι το Υπουργείο Παιδείας επιμένει η πλήρωση των θέσεων να γίνεται από την ΕΔΥ. 

Για το θέμα της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο οποίο η Οργάνωσή μας εκπροσωπείται από την υποφαινόμενη, έχει ετοιμάσει Συνολικό Σχέδιο Υποχρεωτικής Περιοδικής Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιείται εντός διδακτικού χρόνου. Το Σχέδιο αυτό έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι το Υπουργείο δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με το τεράστιο αυτό ζήτημα που για την Οργάνωσή μας είναι μέγιστης σημασίας. 

Για την εισαγωγή των τετραμήνων η Οργάνωση πήρε διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ότι θα εφαρμοστούν από τη σχολική χρονιά 2010 – 2011, εφόσον ρυθμιστούν τα αναγκαία λογισμικά προγράμματα   

Κλείνοντας την αναφορά μου στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση θα ήθελα να τονίσω ότι σημαντικά ζητήματα της μεταρρύθμισης, όπως η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Λυκείου δεν έχουν προχωρήσει. 


Εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με διεθνείς εξετάσεις (
GCE)

Η πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού να υιοθετήσει τη θέση του Πανεπιστημίου για εισαγωγή στα Δημόσια Πανεπιστήμια με εξετάσεις GCE προκάλεσε μια πρωτοφανή κρίση στο χώρο της εκπαίδευσης με κίνδυνο να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.   

Το νέο ΚΔΣ από τον Ιούνιο του 2008 που ανέλαβε τα ηνία της Οργάνωσης κατέστησε σαφές στον Υπουργό της Παιδείας ότι δεν αποδέχεται τα GCE ως πιστοποιητικά πρόσβασης και θεωρεί την υιοθέτησή τους ως υπονόμευση της δημόσιας εκπαίδευσης και του δημόσιου σχολείου. Όλο αυτό το διάστημα επανειλημμένα τονίσαμε στον Υπουργό Παιδείας την ετοιμότητά μας να συζητήσουμε ένα νέο σύστημα πρόσβασης στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, όπως ήταν και η ομόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στις 13 Μαΐου 2008. Η θέση της Οργάνωσής μας ήταν η ανάγκη έναρξης διαλόγου για αλλαγή του συστήματος εισδοχής στα Πανεπιστήμια, ώστε το δημόσιο σχολείο να μπορέσει να απαλλαγεί από τον εξετασιοκεντρικό του χαρακτήρα και να μετατραπεί σε ένα ανθρώπινο, δημοκρατικό σχολείο ανοικτό για όλους. 

Η Οργάνωσή μας όλη αυτή την περίοδο με σταθερότητα, αποφασιστικότητα και με μια ορθή επικοινωνιακή στρατηγική κατόρθωσε σιγά σιγά να εξασφαλίσει μια σειρά από συμμάχους οι οποίοι υιοθέτησαν τις θέσεις μας. Η ΟΕΛΜΕΚ παρά την έντονη και απαράδεκτη πολεμική που δέχθηκε από κάποιους και ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάποιες εφημερίδες και κάποιους δημοσιογράφους κατόρθωσε να πείσει την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων να μην υπερψηφίσουν την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υιοθέτηση των εξετάσεων των GCE για εισδοχή στα Πανεπιστήμια από του χρόνου. 

Για δεύτερη χρονιά η Οργάνωσή μας, και φέτος κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες, κατόρθωσε να ανατρέψει την εφαρμογή ενός μέτρου που πλήττει τη δημόσια εκπαίδευση και ανατρέπει την ίση μεταχείριση των υποψηφίων για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη σταθερότητα και αποφασιστικότητα του ΚΔΣ της Οργάνωσής μας. Με την ευκαιρία αυτή οφείλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στα πολιτικά κόμματα τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που μας στήριξαν και ιδιαίτερα τη βάση των καθηγητών που στήριξε την ηγεσία της Οργάνωσής μας και τις αποφάσεις της. Τέλος, εκφράζω την ετοιμότητα της Οργάνωσής μας να συμμετάσχουμε σ’ ένα εποικοδομητικό διάλογο για το συνολικό ζήτημα της πρόσβασης    

 

Σχολική βία – παραβατικότητα  

Κατατέθηκε η Έκθεση της Επιτροπής για τη σχολική βία, η οποία συστάθηκε από το ΥΠΠ. Η έκθεση της Επιτροπής εισηγείται τη λήψη τριάντα τεσσάρων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος που καθημερινά γίνεται εντονότερο και τα κρούσματα σχολικής βίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε βάρος των συναδέλφων αυξάνονται ραγδαία, η Οργάνωσή μας έχει ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να δηλώσει ποια από τα μέτρα που εισηγείται η Επιτροπή είναι έτοιμο το Υπουργείο  να υλοποιήσει. Ο Υπουργός, εξήγγειλε  για φέτος το διορισμό κάποιων επιτροπών για τη διαχείριση της παραβατικότητας στα σχολεία και τον διορισμό έξι καθηγητών συμβουλευτικής και την πρόσληψη κάποιων κοινωνικών λειτουργών. Τα υπόλοιπα μέτρα θα συζητηθούν σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου. Η αντιμετώπιση αυτή του θέματος δεν μας ικανοποιεί σε καμία περίπτωση. 

Η παραβατικότητα στα σχολεία για την Οργάνωσή μας είναι  μείζον ζήτημα, όπως είναι μείζον και για την κοινωνία. Αναμένουμε ότι, μετά από διάλογο που θα έχουμε με το Υπουργείο ως άμεσα ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι στον τομέα της πρόληψης, θα ληφθούν άμεσα εκείνα τα πρακτικά μέτρα που εισηγείται η Οργάνωση καθώς και όσα  περιλαμβάνονται στην έκθεση Καπαρδή, που θα αμβλύνουν το πρόβλημα της σχολικής βίας, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για περαιτέρω καθυστέρηση. 

Η ΟΕΛΜΕΚ είναι αποφασισμένη να στηρίξει  οποιαδήποτε απόφαση των Καθηγητικών Συλλόγων σχετικά με το θέμα ως επίσης και να προχωρήσει και στη λήψη μέτρων σε παγκύπρια βάση, εάν και εφόσον το ΥΠΠ κωλυσιεργεί στη λήψη προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων για την αναχαίτιση της παραβατικότητας. Το ΥΠΠ πρέπει να προχωρήσει στην υιοθέτηση προγραμμάτων ένταξης παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς και εντός και εκτός σχολείου.

 

Επέκταση ορίου αφυπηρέτησης 

Η Οργάνωση προωθώντας την απόφαση της Π.Σ.Γ.Α. του Οκτωβρίου 2007, για την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο  σε προαιρετική βάση των συναδέλφων που δεν συμπληρώνουν τους απαραίτητους μήνες για πλήρη σύνταξη, είχε συναντήσεις με τους αρχηγούς ή εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Όλα τα κόμματα πλην ενός τάχθηκαν υπέρ της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών για όλους τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνον για όσους δεν συμπληρώνουν τα χρόνια για πλήρη σύνταξη στο 60ο έτος. 

Στις 9 Ιουνίου 2009 το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπής Παιδείας. Στη συγκεκριμένη συνεδρία εκφράστηκε η υποστήριξη του αιτήματος της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης από την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων, αλλά ταυτόχρονα διατυπώθηκε και η θέση ότι όπως είναι διατυπωμένη η απόφαση της ΠΣΓΑ για το θέμα έχει συνταγματικά προβλήματα και δημιουργεί άνιση μεταχείριση των εκπαιδευτικών.

Η Οργάνωση με δύο επιστολές της έχει ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά δυστυχώς δεν έχει ακόμη διευθετηθεί και δεν μας έχει δοθεί καμία εξήγηση για τη μη διευθέτηση της συνάντησης. 

 

Ανέγερση Κεντρικών Γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ 

Το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας υλοποιώντας σχετική απόφαση της Π.Σ.Γ.Α. προχώρησε στη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την προώθηση της ανέγερσης των Κεντρικών Γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ. Η Γραμματεία της Οργάνωσης και η Επιτροπή συναντήθηκαν επανειλημμένα με τον Αρχιτέκτονα του έργου, με τον οποίο ανασκόπησαν τη μέχρι σήμερα πορεία. Τόσο η Επιτροπή όσο και η Γραμματεία της Οργάνωσης είχαν επίσης συναντήσεις με την Επιτροπή του ΣΤΕΛΜΕΚ, με την οποία συζήτησε τους όρους στέγασης υποκαταστήματος και γραφείων του ΣΤΕΛΜΕΚ στο κτίριο της ΟΕΛΜΕΚ και τη χρηματοδότηση του έργου από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο των Καθηγητών. Ήδη ο αρχιτέκτονας απέστειλε στην Οργάνωση τις εισηγήσεις του για μια κατά φάσεις ανέγερση του Οικήματος της Οργάνωσής μας με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της Οργάνωσης. Πρόσφατα μας στάληκε από το ΣΤΕΛΜΕΚ σχετική γραπτή πρόταση για την αγορά μέρους του κτιρίου και για τη χρηματοδότηση του έργου. 

 

Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης των Καθηγητών 

Το Κ.Δ.Σ. προχώρησε άμεσα στη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την προώθηση της συνομολόγησης συμφωνίας με Ασφαλιστική Εταιρεία για την Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των καθηγητών και των εξαρτωμένων τους. Η Οργάνωση προχώρησε στην προκήρυξη προσφορών. Ήδη η Οργάνωσή μας έχει προχωρήσει στην επιλογή της Ασφαλιστικής Εταιρείας «Κόσμος» μετά και από σχετικές εισηγήσεις του Νομικού μας Συμβούλου και του Ασφαλιστικού Σύμβουλου, του οποίου η ΟΕΛΜΕΚ αγόρασε τις υπηρεσίες. Οι σχετικές πληροφορίες, τα έντυπα ενδιαφέροντος και το σχετικό ερωτηματολόγιο έχουν σταλεί στα σχολεία για ενημέρωση των καθηγητών και βρίσκονται και στην ιστοσελίδα της ΟΕΛΜΕΚ. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Ασφαλιστική Εταιρεία η ΟΕΛΜΕΚ θα προχωρήσει στην υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Το όλο ζήτημα η ΟΕΛΜΕΚ το χειρίστηκε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα και πιστεύουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει ένα σχέδιο που ικανοποιεί τους συναδέλφους.  

 

Ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2009-2010

Σε σχέση με την εργαστηριοποίηση δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά το θέμα. Επισημαίνουμε ότι η εργαστηριοποίηση είναι απαίτηση και αίτημα που έχει καθαρά παιδαγωγική και μαθησιακή αξία και δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη εξατομικευμένη εκπαίδευση του μαθητή και στηρίζει ουσιαστικά τη χρήση των εργαστηρίων και του πειράματος. Σχετικά με το μάθημα της Βιολογίας έχουμε έρθει σε συμφωνία με τη ΔΜΕ για έναρξη επιμορφωτικών  σεμιναρίων για τους καθηγητές (Λυκείου) της Βιολογίας, αυτές τις μέρες, για το Interface.

 

Για το ζήτημα της αναβάθμισης της κλίμακας των Διευθυντών και της απαλλαγής τους από διδακτικά καθήκοντα η Οργάνωσή μας έχει ήδη καταθέσει στον Υπουργό Παιδείας τις θέσεις της για το ζήτημα σε συνάντηση που είχε μαζί του στις 17 Οκτωβρίου 2008. Με το έγγραφό της η ΟΕΛΜΕΚ ζητά την αναβάθμιση της κλίμακας του Διευθυντή, την απαλλαγή του από διδακτικά καθήκοντα, την παραχώρηση επιδόματος και άλλων διευκολύνσεων για τους διευθυντές που υπηρετούν σε σχολεία απομακρυσμένα. Η θέση του Υπουργείου για το ζήτημα της αναβάθμισης της κλίμακας είναι ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί στα πλαίσια του νέου σχεδίου αξιολόγησης, ενώ εκκρεμεί η θέση του για την απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα.   


Σε εκκρεμότητα βρίσκεται και το ζήτημα της επέκτασης της εφαρμογής του Υπεύθυνου Τμήματος στην Β΄ Γυμνασίου τη σχολική χρονιά 2009-2010, όπως είναι το αίτημα της Οργάνωσής μας.

 

Σε σχέση με τα Σχολεία Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας εκκρεμεί η υλοποίηση της δέσμευσής του για την επέκταση του θεσμού σε άλλα τέσσερα σχολεία από την επόμενη σχολική χρονιά, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε οκτώ (8). 

 

Σε σχέση με το Μουσικό Σχολείο συμφωνήθηκε με το Υπουργείο η επέκτασή του στο Γυμνασιακό Κύκλο και η επέκτασή του και σε όλες τις επαρχίες σε μεταγενέστερο στάδιο. Η σχετική πρόταση εκκρεμεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε σχέση με το Αθλητικό Σχολείο ορίστηκε συνάντηση με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης – Επιθεωρητές Φυσικής Αγωγής και το Σύνδεσμο Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για συζήτηση του θέματος στη βάση των αποφάσεων για το Μουσικό Σχολείο.

 

Η Οργάνωσή μας δεν είναι ικανοποιημένη από την εφαρμογή του Προγράμματος της ομαλής ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών σε δεκαέξι μόνο σχολεία. Η ΟΕΛΜΕΚ αναμένει ότι με τη νέα σχολική χρονιά το ΥΠΠ θα υλοποιήσει τη δέσμευσή του για επέκταση του θεσμού, ώστε να καλύπτονται όλοι οι αλλόγλωσσοι μαθητές.

 

Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση 

Η Οργάνωσή μας παρακολουθούσε καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς το όλο πρόγραμμα και τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί. Ως Οργάνωση συμμετέχουμε στη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος και στην Επιτροπή σχολικής εμπειρίας. Ο ρόλος μας ήταν καταλυτικός όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων καθώς επίσης και η παρουσία μας και οι επισκέψεις μας στις αίθουσες διδασκαλίας ήταν έντονη και βοηθητική στην προώθηση των αιτημάτων των συναδέλφων. Με πρωτοβουλία της Οργάνωσής μας έγιναν συσκέψεις τόσο με τον Υπουργό Παιδείας όσο και με εκπροσώπους του Προγράμματος και του Υπουργείου για βελτίωση του Προγράμματος της νέας σχολικής χρονιάς. Το Πρόγραμμα έχει ήδη αξιολογηθεί από εξωτερικούς αξιοληγητές για τα δυο χρόνια λειτουργίας του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα πορίσματα δόθηκαν στην Οργάνωσή μας στις 9 Ιουνίου 2009 και θα μελετηθούν από την Οργάνωση. Το όλο Πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο σε ψυχοπαιδαγωγικού χαρακτήρα προσεγγίσεις.

 

Άδειες εκπαιδευτικών 

Σε σχέση με τις άδειες εκπαιδευτικών η Γραμματεία της Οργάνωσης συμφώνησε με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης να γίνονται αποδεκτές από την Υπηρεσία οι ιατρικές βεβαιώσεις που δίνουν οι ιατροί μετά την εξέταση των παιδιών εκπαιδευτικών. Οι βεβαιώσεις θα γίνονται αποδεκτές και για τις μέρες που προηγούνται ή έπονται αργίας.  Αποδεκτές επίσης θα γίνονται και οι βεβαιώσεις των γιατρών, όταν εκπαιδευτικοί συνοδεύουν συγγενείς πρώτου βαθμού σε ιατρεία για λόγους υγείας. Οι άδειες αυτές θα λογίζονται στις δώδεκα μέρες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους. Στα πλαίσια της ΜΙΤΕΠΕΫ συμφωνήθηκε η παραχώρηση άδειας με απολαβές στους εκπαιδευτικούς α) για σκοπούς απόκτησης δεύτερου πτυχίου, β) συνοδείας παιδιών για σκοπούς εγκατάστασης στο εξωτερικό για σπουδές ή εξετάσεις εισδοχής σε Πανεπιστήμια και γ) συνοδείας συγγενών για λόγους υγείας. Για το θέμα της άδειας Μητρότητας είχαμε συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους και οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις για την προώθηση των αιτημάτων μας.

 

 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας 

Σε σχέση με την αναγνώριση  υπηρεσίας των συναδέλφων που εργάστηκαν σε συναφείς υπηρεσίες με την εκπαίδευση ή προσέφεραν υπηρεσίες συναφείς με την εκπαίδευση η ΟΕΛΜΕΚ συνεργάστηκε με το Σύνδεσμο «ΔΙΕΚΔΙΚΩ» για την προώθηση του αιτήματος. Το θέμα έχει συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Η Οργάνωση στήριξε την εκδήλωση διαμαρτυρίας του Συνδέσμου έξω από τη Βουλή στις 21 Μαΐου 2009. Εξασφαλίστηκε η αποστολή σχετικής επιστολής υποστήριξης του αιτήματος από τον Πρόεδρο της Βουλής και από την Επιτροπή  Παιδείας της Βουλής. Ήδη το αίτημα βρίσκεται για συζήτηση στη ΜΙΤΕΠΕΫ. 

Η Γραμματεία της Οργάνωσής μας συνάντησε σχεδόν όλους τους Συνδέσμους, συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις μαζί τους για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Αξίζει να συμειωθεί ότι η Οργάνωσή μας, μετά από αίτημά τους και μέσα στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός  και της πολιτικής μας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη όλων των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, συνόδευσε εκπροσώπους Συνδέσμων στο ΥΠΠ για συζήτηση θεμάτων που τους αφορούσαν. 

Η Οργάνωσή μας καθιέρωσε την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των μελών του Κ.Δ.Σ. και των προέδρων και γραμματέων των επαρχιακών συμβουλίων της ΟΕΛΜΕΚ με την αποστολή σ’ αυτούς επί καθημερινής βάσης όλου του αναγκαίου υλικού προς ενημέρωσή τους, για τα τρέχοντα θέματα. Ήδη η Οργάνωσή μας προχώρησε στην άμεση ενημέρωση των Γενικών Αντιπροσώπων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όσων συναδέλφων έχουν αποστείλει στην Οργάνωση τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

  

Συνεργασία ΟΕΛΜΕΚ με τον Οργανισμό C.D.O  PASO card. 

Μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών της Οργάνωσής μας για την ευημερία των καθηγητών προχωρήσαμε σε συμφωνία με τον Οργανισμό C.D.O  PASO card ο οποίος θα εκδίδει την PASO ΟΕΛΜΕΚ card δωρεάν για τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ.

 

Εκδόσεις - Εκδηλώσεις 

Η Οργάνωση προχώρησε στην έκδοση του ενημερωτικού εντύπου της ΟΕΛΜΕΚ «Το Βήμα». Στο τελικό της στάδιο βρίσκεται η έκδοση του περιοδικού «Παρουσία» το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

Κατά το διάστημα από το Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούνιο του 2009 η ΟΕΛΜΕΚ εκπροσωπήθηκε  σε μια σειρά από  συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες. Σε πλείστα από αυτά υπήρξε και συνδιοργανωτής.  

 

Συγγραφή της Ιστορίας της ΟΕΛΜΕΚ 

Αναφορικά με τη συγγραφή της Ιστορίας του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού Μέσης Εκπαίδευσης και της  ΟΕΛΜΕΚ έχει ήδη υπογραφεί το σχετικό συμβόλαιο με τον κυπριακής καταγωγής Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Δημήτρη Χαραλάμπους και υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

 

Γνωστοποίηση των Εκθέσεων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που συντάσσονται από τους διευθυντές και τους επιθεωρητές – Θέμα Φακέλων   

Ο Νομικός  Σύμβουλος της Οργάνωσης ετοίμασε   νομοθετική πρόταση την οποία ήδη καταθέσαμε στο ΥΠΠ και η οποία προβλέπει:

  • Tη γνωστοποίηση των Εκθέσεων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που συντάσσονται από τους διευθυντές και τους επιθεωρητές
  • Άμεση γνωστοποίηση στους καθηγητές της βαθμολογίας τους χωρίς να απαιτείται αίτησή τους.
  • Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διερεύνηση καταγγελιών κατά εκπαιδευτικών, με αποκλεισμό της διερεύνησης ανώνυμων καταγγελιών  και της διασφάλισης της ύπαρξης ενός υπηρεσιακού φακέλου για τους εκπαιδευτικούς

 

Θετική εξέλιξη σχετικά με τα πιο πάνω θεωρείται  το δικαίωμα πρόσβασης των εκπαιδευτικών στους προσωπικούς τους φακέλους. Με βάση το δικαίωμα αυτό η Οργάνωσή μας απέστειλε επιστολή στην ΕΕΥ, στις 19/5/2009 με την οποία ζητείται η ενημέρωση για τη διαδικασία πρόσβασης στους υπηρεσιακούς φακέλους που φυλάσσονται στην ΕΕΥ.

 

Διαμερίσματα Πάφου και Πλατρών 

Η Οργάνωση διαπιστώνοντας ότι ο διαχειριστής των διαμερισμάτων της ΟΕΛΜΕΚ στην Πάφο δεν ανταποκρίθηκε στους όρους του συμβολαίου του και λαμβάνοντας υπόψη της τα πολλά παράπονα των συναδέλφων που τα χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου του 2008, προχώρησε στην πρόσληψη νέου διαχειριστή με νέο καθεστώς. Επίσης με απόφαση του ΚΔΣ συστάθηκε επιτροπή που παρακολουθεί το θέμα των υδραυλικών και άλλων σοβαρών προβλημάτων  που παρουσιάζουν τα διαμερίσματα. Τονίζεται ότι έχουν ήδη γίνει αρκετές επιδιορθώσεις και πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες από τους ειδικούς για τα σοβαρότερα προβλήματα. Επίσης η Οργάνωση προχώρησε στην ανακαίνιση των διαμερισμάτων των Πλατρών και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αντικατάστασης των εγκαταστάσεων κουζίνας αρχές Ιουλίου.

 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Κατά την πρώτη εξαμηνία του 2009 το νέο Κ.Δ.Σ.  ανέπτυξε μια σημαντική δραστηριότητα και διαχειρίστηκε, τόσο τα τρέχοντα και καθημερινά προβλήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης, όσο και τα σημαντικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Σίγουρα τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών παραμένουν ανοικτά, για αυτό χρειάζεται η εγρήγορση και η συστράτευση τόσο του συνόλου των Γενικών Αντιπροσώπων της Οργάνωσής μας όσο και της βάσης των καθηγητικού κόσμου.  

Η προσπάθεια από τη μια της διασφάλισης και της αναβάθμισης του Δημόσιου Σχολείου και της Δημόσιας Εκπαίδευσης και από την άλλη του κύρους και της αξιοπρέπειας των καθηγητών είναι συνεχής και αδιάκοπη. Θεωρούμε όμως ότι η ΟΕΛΜΕΚ αποτελεί διαχρονικά τον βασικό εκπαιδευτικό εταίρο που τα υπερασπίζεται με συνέπεια και σταθερότητα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε κάθε διευκρινιστική σας ερώτηση επί του απολογισμού του Κ.Δ.Σ. Είμαι έτοιμη, να ακούσω με προσοχή την εποικοδομητική σας κριτική, αναγκαία για τη βελτίωση ακόμη περισσότερο της δουλειάς και του έργου που επιτελεί το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας.

 

Σας Ευχαριστώ.

 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ