facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
ΠΣΓΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 
 
 

Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Άκη Κλεάνθους
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία. 

 

Έντιμε κύριε Υπουργέ, 

Δια της παρούσης μας σας κοινοποιούμε τις αποφάσεις της ΠΣΓΑ της 17ης Ιανουαρίου 2008. 

Ευελπιστούμε στην απόλυτη συνεργασία σας για την υλοποίηση όσων συνημμένων αποφάσεων αφορούν το ΥΠΠ.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Σκαλιάς                                          Γιώργος Ζήσιμος


Λευκωσία, 21 Ιανουαρίου 2008.

Αρ. πρωτ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΣΓΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008)

 

 

Απόφαση ΠΣΓΑ 17ης Ιανουαρίου 2008 για τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που επαναπατρίσθηκαν από την Ελλάδα με βάση τη διακρατική συμφωνία του 1994.  

Η ΠΣΓΑ αφού μελέτησε το περιεχόμενο της επιστολής της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς την ΟΕΛΜΕΚ ημερομηνίας 16/1/08 με θέμα: Συντάξεις εκπαιδευτικών που έχουν υπηρεσία στην Ελλάδα κρίνει το περιεχόμενό της ως κατ' αρχήν ικανοποιητικό. 

Περαιτέρω τονίζει όπως:

α).    Η ΟΕΛΜΕΚ να εμπλακεί στις τυχόν διαδικασίες λήψης απόφασης από τα αρμόδια Υπουργεία σύμφωνα με την επιστολή της Γεν. Διευθύντριας του ΥΠΠ ημερομηνίας 18/12/2007 προς την ΟΕΛΜΕΚ ως ασφαλιστική δικλείδα.

 

β).    Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί η δέσμευση όπως αυτή καταγράφεται επακριβώς στην επιστολή του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς την ΟΕΛΜΕΚ ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2008, τότε η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το Κ.Δ.Σ. να προβεί σε δυναμικά μέτρα μη αποκλειομένων και των απεργιακών κινητοποιήσεων.

 

Απόφαση ΠΣΓΑ 17ης Ιανουαρίου 2008 για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

Η ΠΣΓΑ αξιολογώντας την πορεία της συζήτησης, αποφάσισε ότι οι ρυθμοί υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης δεν είναι ικανοποιητικοί. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στην ΟΕΛΜΕΚ. Η Οργάνωσή μας ήταν και είναι πάντα έτοιμη για έναν καλόπιστο διάλογο με το ΥΠΠ για την όσο το δυνατό ταχύτερη υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Με την ίδια διάθεση αντιμετωπίζει και τη νέα πρόταση του ΥΠΠ για το «Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Παιδεία».

Τονίζουμε ιδιαίτερα και επαναβεβαιώνουμε τις αποφάσεις, που έχουν παρθεί σε προηγούμενες ΠΣΓΑ και οι οποίες αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα όπως είναι:

 1. Επιμόρφωση
 2. Αναδόμηση Π.Ι.
 3. Αξιολόγηση
 4. ΚΕΕΑ.
 5. Αναδόμηση ΥΠΠ.

Η αξιοπιστία του ΥΠΠ για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης θα κριθεί από την άμεση υλοποίηση θεμάτων στα οποία έχει επέλθει κατά καιρούς συμφωνία όπως είναι:

 1. Η επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος στην Α’ και Β’ Γυμνασίου.
 2. Η μονιμοποίηση του συνόλου σχεδόν των συμβασιούχων και εκτάκτων καθηγητών.
 3. Η επέκταση των ΖΕΠ.
 4. Η δημιουργία τάξεων υποδοχής για τους αλλόγλωσσους μαθητές.
 5. Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών, των καθηγητών και της σχολικής περιουσίας.

 

Αποφάσεις ΠΣΓΑ της 17ης Ιανουαρίου 2008

Η ΠΣΓΑ ενέκρινε τα πιο κάτω θέματα και εξουσιοδότησε το Κ.Δ.Σ. να προωθήσει τις πιο κάτω αποφάσεις:

 

 1. Ασφάλεια μαθητών και των καθηγητών και της ατομικής περιουσίας των τελευταίων εν ώρα υπηρεσίας και προστασία της σχολικής περιουσίας. Υποχρέωση εργοδότη. Μέτρα για αντιμετώπιση των σοβαρών μορφών σχολικής παραβατικής συμπεριφοράς.
 2. Οι ειδικότητες σε όλο το φάσμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 3. Άμεση αποστολή στη Βουλή των Κανονισμών Μετακινήσεων για μόνιμους συναδέλφους. Θεσμοθέτηση Κανονισμών Μετακινήσεων για συμβασιούχους, έκτακτους συναδέλφους και Β.Δ.Α'.
 4. Οδοιπορικά ή άλλη αποζημίωση για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν υποχρεωτικά εκτός έδρας και αναθεώρηση του χρηματικού ποσού που ισχύει μέχρι σήμερα.
 5. Εισήγηση του ΣΤΕΛΜΕΚ για δημιουργία κοινού πολιτιστικού κέντρου ΟΕΛΜΕΚ – ΣΤΕΛΜΕΚ. Η οποιαδήποτε διαβούλευση – τελική πρόταση θα τεθεί για έγκριση ενώπιον της ΠΣΓΑ.
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ