Απόφαση ΠΣΓΑ 20ης Ιουνίου για την «Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων λόγω υπερπληθυσμού και άλλων αναγκών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2024
21/06/24

Απόφαση για την

«Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων λόγω υπερπληθυσμού και

άλλων αναγκών»

ΠΣΓΑ, 20 Ιουνίου 2024

 

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 20 Ιουνίου 2024, αφού συζήτησε το θέμα «Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων λόγω υπερπληθυσμού και άλλων αναγκών», ενέκρινε τα πιο κάτω:

Η ανάγκη ανέγερσης Νέων Σχολικών Μονάδων, άμεσα και όσο το συντομότερο γίνεται, είναι επιτακτική σήμερα.  Ο μαθητικός υπερπληθυσμός σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης είναι γεγονός, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την  αποτελεσματική διοίκηση των σχολείων αυτών.   

Η λύση, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η δημιουργία μικρότερων Σχολικών Μονάδων, ώστε να διοικούνται ορθότερα, αποτελεσματικότερα και ουσιαστικότερα και να ωφελούνται περισσότερο τα ίδια τα παιδιά, αφού θα φοιτούν σ’ ένα πιο ήρεμο σχολικό περιβάλλον και θα απολαμβάνουν περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και μάθησης.  Οι μικρότερες Σχολικές Μονάδες έχουν  πολλά πλεονεκτήματα: ενισχύουν την κοινωνική συνοχή ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ισχυρότερων κοινωνικών δεσμών μεταξύ των μαθητών και μαθητριών και των εκπαιδευτικών, προάγοντας τη συνεργασία.  Προωθούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα όντας πιο ευέλικτες και ενσωματώνοντας νέες μεθόδους διδασκαλίας και προγράμματα που προάγουν τη δημιουργικότητα και καινοτομία.  Παρέχουν ένα πιο ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, μειώνοντας τα φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και άλλων αρνητικών συμπεριφορών βελτιώνοντας την ψυχική υγεία των παιδιών.  Οι νέες Σχολικές Μονάδες μπορούν να είναι εξοπλισμένες με τις τελευταίες τεχνολογικές υποδομές, επιτρέποντας την καλύτερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση.  Ο  σύγχρονος αρχιτεκτονικός ενεργειακός σχεδιασμός τους θα είναι φιλικός και προς το περιβάλλον.  Μικρότερα σχολεία επιτρέπουν τη δημιουργία μικρότερων τάξεων, γεγονός που διευκολύνει την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου κάθε μαθητή και την παροχή εξατομικευμένης διδασκαλίας. Επίσης, μικρότερες σχολικές μονάδες διευκολύνουν τη διαχείριση κρίσεων, όπως πανδημίες, φυσικές καταστροφές ή άλλες έκτακτες καταστάσεις, καθώς είναι πιο εύκολη η εφαρμογή μέτρων ασφάλειας. Είναι ευκολότερη η ένταξη παιδιών από ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε ένα μικρότερο και πιο υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον. 

Ως ΟΕΛΜΕΚ απευθύνουμε  κραυγή αγωνίας και συνάμα διαμαρτυρίας για την οξύτητα του στεγαστικού προβλήματος των σχολείων. Πρέπει χωρίς χρονοτριβή να υλοποιηθούν προηγούμενες αποφάσεις για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, καθώς επίσης και να ληφθούν αποφάσεις για ανέγερση νέων. 

Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ανταποκριθεί στο αίτημά μας προωθώντας το και στο Υπουργικό Συμβούλιο, θέτοντάς το στις προτεραιότητες του Υπουργείου και της κυβέρνησης προς όφελος της εκπαίδευσης γενικότερα και προς όφελος των παιδιών μας.

 

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί το θέμα της προώθηση ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων εκεί που παρουσιάζεται μαθητικός υπερπληθυσμός σοβαρό και επείγον και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προώθησή του.

 

 

 

 

 

Λευκωσία,  20  Ιουνίου  2024

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)