ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Η Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ) είναι εκπαιδευτική - συνδικαλιστική Οργάνωση των Ελλήνων Κυπρίων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.

Ιδρύθηκε το 1953, όταν ακόμα η Κύπρος ήταν Βρετανική αποικία. Λόγω των πολιτικών συνθηκών της εποχής, η ΟΕΛΜΕΚ δραστηριοποιήθηκε αρχικά ως εθνική - πολιτική Οργάνωση στρατευμένη στις εθνικές επιδιώξεις του Κυπριακού Ελληνισμού και της ηγεσίας του, της Εθναρχίας.

Πολύ αργότερα η ΟΕΛΜΕΚ εντάσσεται στο συνδικαλιστικό αγώνα για βελτίωση του εργασιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών και τη γενικότερη αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός της Οργάνωσης είναι η διαρκής αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, γι’ αυτό και συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση εκπαιδευτικών ζητημάτων. Ταυτόχρονα, όπως προαναφέρθηκε, εργάζεται συλλογικά για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών λειτουργών και για την υπεράσπιση του κύρους και της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα η ΟΕΛΜΕΚ αριθμεί πέραν των πέντε χιλιάδων μελών, ποσοστό πολύ υψηλό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Όλα τα μέλη της Οργάνωσης, σύμφωνα με το καταστατικό, είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια δημόσια Εκπαίδευση.

Π.Σ.Γ.Α.

Ανώτατο σώμα, που επιφορτίζεται με τη χάραξη της πολιτικής της Οργάνωσης, είναι η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων (Π.Σ.Γ.Α.), που πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο και αποτελείται από 180 Γενικούς Αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται για τριετή θητεία. Τις αποφάσεις της Π.Σ.Γ.Α. προωθεί, προς υλοποίηση, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται από τους Γενικούς Αντιπροσώπους και αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη. Τις αποφάσεις του Κ.Δ.Σ. υλοποιεί η Γραμματεία, η οποία είναι επταμελής και εκπροσωπεί την Οργάνωση σε όλες τις σχέσεις της.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαχρονικά, η ΟΕΛΜΕΚ έχει αναπτύξει στενές σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας με το ευρύτερο εκπαιδευτικό - συνδικαλιστικό κίνημα στην Κύπρο, την Ευρώπη αλλά και Παγκόσμια.

Συνεργάζεται και είναι ενεργό μέλοςμε τις συνομοσπονδίες Εκπαιδευτικών - Συνδικαλιστικών Οργανώσεων:

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασία η ΟΕΛΜΕΚ λαμβάνει μέρος σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ & ΒΗΜΑ

Η ΟΕΛΜΕΚ εκδίδει κάθε χρόνο το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό-επιστημονικό περιοδικό «ΠΑΡΟΥΣΙΑ» και την εφημερίδα «Το Βήμα της ΟΕΛΜΕΚ». Και οι δύο εκδόσεις περιέχουν θέσεις της ΟΕΛΜΕΚ καθώς και θέσεις - απόψεις των εκπαιδευτικών, γύρω από θέματα εκπαιδευτικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Στο πλαίσιο της προσφοράς της ΟΕΛΜΕΚ προς τους εκπαιδευτικούς η Οργάνωση διαθέτει σε επιχορηγημένες τιμές, διαμερίσματα στην Πάφο και στις Πλάτρες, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ