Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων ΟΕΛΜΕΚ 20ης Ιουνίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2024
18/06/24

Προς όλες/όλους τις/τους Γενικούς Αντιπροσώπους της ΟΕΛΜΕΚ

 

Θέμα: Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων 20ης Ιουνίου 2024

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

 

Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ σας καλεί στην Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, στις 9.30 π.μ. στο οίκημα της ΟΕΛΜΕΚ, στη Λευκωσία.

 

Παρακαλούμε θερμά όπως προσέλθετε ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ έγκαιρα και στην προκαθορισμένη ώρα έναρξης. Σημειώνεται ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί, από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, άδεια απουσίας στους/στις Γενικούς/-ες Αντιπροσώπους, προκειμένου οι τελευταίοι/-ες να παραστούν στις εργασίες της ΠΣΓΑ.

 

Η Ημερήσια Διάταξη της ΠΣΓΑ έχει διαμορφωθεί από το ΚΔΣ της 13ης  Ιουνίου 2024, ως ακολούθως:

  

Α’ ΜΕΡΟΣ

1).Καταστατική Τροποποίηση (Ένταξη του Συνδέσμου Αφυπηρετησάντων

    (ΣΑΛΜΕΚ) στην ΟΕΛΜΕΚ.

 

Β’ ΜΕΡΟΣ

1). Λογοδοσία του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ από τον Πρόεδρό του

2). Έγκριση έκθεσης και τις Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2023

3). Εγκατάσταση Κλιματιστικών στις Σχολικές Μονάδες

4). Βία & Παραβατικότητα

5). Λειτουργία Ολοήμερου Σχολείου στη Μέση Εκπαίδευση

6). Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα

7). Αύξηση του αριθμού θέσεων των Β.Δ.Α΄ και Β.Δ. στα σχολεία

8). Διαφάνεια και αξιοκρατία στην εκπαίδευση

9). Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων λόγω υπερπληθυσμού και

     άλλων αναγκών.

 

Ο  Πρόεδρος                                              Ο  Γεν.  Γραμματέας

Δημήτρης Ταλιαδώρος                                 Χρήστος Τζιώρτας

Λευκωσία,   17  Ιουνίου   2024

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2024(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)