ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μη επιστροφή περιοδικών εισφορών (Ν 216 Ι /2012 Άρθρο 6).

Οι περιοδικές εισφορές υπαλλήλου για μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα/χήρο και εξαρτώμενα τέκνα, σε περίπτωση θανάτου του, δεν είναι επιστρεπτέες. Συγκεκριμένα, δεν επιστρέφεται το σύνολο των περιοδικών εισφορών και κάθε αρχική εισφορά στην περίπτωση:

α) εισφορέα ο οποίος πεθαίνει ή παύει να είναι υπάλληλος και –

i.  Δεν είχε νυμφευθεί κατά τη χρονική περίοδο της υπηρεσίας του για την οποία καταβλήθηκαν εισφορές˙ ή

ii.  Δε δικαιούται στη χορήγηση σύνταξης, και

β) που η (ο) σύζυγος εισφορέα, ο οποίος κατέβαλε περιοδικές εισφορές πεθάνει πριν από αυτόν (αυτή) ή ο γάμος τους διαλυθεί με διαζύγιο και ο εισφορέας πεθάνει στην υπηρεσία ή αφυπηρετήσει, χωρίς να συνάψει άλλο γάμο.