Απόφαση ΠΣΓΑ 20ης Ιουνίου 2024 για «Εγκατάσταση κλιματιστικών στις Σχολικές Μονάδες»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2024
21/06/24

Απόφαση για

«Εγκατάσταση Κλιματιστικών στις Σχολικές Μονάδες»

 

ΠΣΓΑ, 20 Ιουνίου 2024

 

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 20 Ιουνίου 2024, αφού συζήτησε το θέμα «Εγκατάσταση Κλιματιστικών στις Σχολικές Μονάδες», ενέκρινε τα πιο κάτω:

 

Οι φετινές ανυπόφορες κλιματολογικές συνθήκες για τα σχολεία μας και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν απαραίτητο το Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε για την εγκατάσταση κλιματιστικών στις Σχολικές Μονάδες. Το γεγονός ότι φέτος οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνέπεσαν με τη διεξαγωγή των Παγκυπρίων Εξετάσεων Πρόβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση καταδεικνύει ότι οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί μας και γενικότερα το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν μπορούν να αναμένουν το χρονοδιάγραμμα τριετίας που τέθηκε

 

Η ΟΕΛΜΕΚ προέταξε τα τελευταία χρόνια το θέμα των κλιματιστικών και ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να καταθέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδιασμού για τα κλιματιστικά. Δυστυχώς, αυτό ακόμη δεν έχει γίνει και δεν φαίνεται το ΥΠΑΝ να έχει πρόθεση να το πράξει. Η Οργάνωσή μας έθεσε το θέμα των κλιματιστικών και στην τελευταία συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 20 Μαΐου 2024.

 

 

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και γενικότερα την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο θέμα με σοβαρότητα και να προχωρήσουν με ουσιαστικές αποφάσεις για την άμεση εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις  σχολικές μονάδες.  Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 2024 δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα κονδύλι για εγκατάσταση κλιματιστικών. Η Οργάνωσή μας δεν θα αποδεχθεί την αθέτηση της κυβερνητικής δέσμευσης για τοποθέτηση κλιματιστικών σε 50 σχολεία, μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2024.

  

Η ΟΕΛΜΕΚ σε συνεργασία με τις Παγκύπριες Συνομοσπονδίες Γονέων, την ΠΣΕΜ και τις άλλες Εκπαιδευτικές Οργανώσεις δεν μπορούν πλέον να ανεχθούν την κοροϊδία και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για την τοποθέτηση κλιματιστικών που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια.

 

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί το θέμα της εγκατάστασης κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες μας ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την κατάθεση από το ΥΠΑΝ του σχετικού σχεδιασμού για την εγκατάσταση των κλιματιστικών και την άμεση υλοποίησή του, μη αποκλειομένων και των δυναμικών μέτρων.

 

Λευκωσία,  20  Ιουνίου 2024

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ)